Биржа көрсететін қызметтер
Ақпараттарды ашу бойынша қойылатын талаптар
Листинг процедурасы
KASE нарықтарының индекстері мен индикаторлары
Назарларынызға рахмет!!!
2.89M
Category: financefinance

Қазақстандық қор биржа қызметінің негізгі бағыттары

1.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОР БИРЖА ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
Орындаған:Шаймова А.С
Тексерген:Тиштықбаева А.Ж

2.

Биржа дегеніміз бұл – ұйымдастырылған,
дәйекті жұмыс істейтін нарық,
онда сұраныс пен ұсыныстың негізінде
ресми түрде белгіленетін бағалар бойынша
бағалы қағаздар саудасы , стандарттар мен
үлгілер бойынша көтерме сауда немесе
валюта саудасы іске асырылады.

3.

Әлемде 200-ге жуық қор биржалары бар.

4.

1993ж 15
қараша
Қазақстанда ұлттық валюта – теңге енгізілді.
1993ж
17қараша
– Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі және жиырма үш жетекші
қазақстандық коммерциялық банктарымен бірлесе отырып,
валюталық биржаны ұйымдастыру бойынша шешім қабылдады.
Осыға дейін қызмет еткен Валюталық операцияларды өткізу
орталығы (Валюталық биржа) Ұлттық Банктің құрылымдық бөлімшесі
болған. Жаңа биржаның алдына қойылған мақсаты – теңгенің
енгізілуіне байланысты ұлттық валюталық нарықты ұйымдастыру
және дамыту болып табылады.
1993 ж 30
желтоқсан
Заңды тұлға ретінде биржа 1993 жылдың 30 желтоқсанында "Қазақ
Банкаралық Валюта Биржасы" атауымен, ұйымдастырушылыққұқықтық формасы жабық тұрпаттағы акционерлік қоғам ретінде
тіркелді.
Осылайша қазіргі Қазақстан қор биржасы ұйымдастырылған, ал 17
қараша – оның туған күні болып саналады.
1994ж 3наурыз
Биржаның атауын қолданыстағы заңнамаға сәйкестендіру
қажеттілігіне байланысты, биржа "Қазақ Банкаралық Валюта
Биржасы" атауымен қайта тіркелді.
1995ж 12 шілде
"ҚАЗАҚСТАН БАНКАРАЛЫҚ ВАЛЮТА-ҚОР БИРЖАСЫ" Жаңа
атаумен биржа қайта тіркелді.

5.

1995ж 2 қазан
биржа бағалы қағаздардың нарығында биржалық қызметті жүзеге
асыруға № 1 лицензиясын алды, бірақ осы лицензия тек мемлекеттік
бағалы қағаздардың сауда-саттығын ұйымдастыру құқығымен
шектелетін.
1995 жылдың 14
қарашасында
Мемлекеттік бағалы қағаздардың алғашқы сауда-саттығы
1996 жылдың 20
қыркүйегінде
биржа бағалы қағаздардың сауда-саттығын тоқтатуға мәжбүр болды.
1997 ж 5 наурыз
Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" жаңа
заңы
1999 жылдан бастап
корпоративтік облигациялардың биржалық нарығының дамуы басталды
2005-2007 ж
бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеудің толық жүйесі құрылды,
қажетті құқықтық, институционалды және техникалық инфрақұрылым
қалыптасты
2007 жылғы 1 қазаңнан
KASE жаңа индекс – KASE акциялар рыногының индексін енгізді.
2008ж
KASE корпоративтік басқару кодексін бекітуВалюталық своп
операцияларының нарығынын іске қосу
2009ж
KASE негізгі сауда-саттық алаңын және АӨҚО АСА біріктіру арқылы
нарықтың бірлігін қалпына келтіру
2010ж
Тәуекел-менеджментінің жаңа жүйесін қолданумен, деривативтердің
жаңартылған нарығын іске қосу

6.

2011 жылдың 24
ақпан
2011–2013 жылдарға арналған биржаның даму стратегиясы Биржалық
кеңеспен 2011 жылдың 24 ақпанында мақұлданды.
2013 жылдың
қазан айынан
KASE – Дүниежүзілік биржалар федерациясының (WFE) мүшесі.
2013-2014 жылдары
Қазақстанда екі биржа алаңы: негізгі (KASE) және Алматы қаласының
өңірлік қаржы орталығының (АӨҚО) арнайы сауда алаңы (АСА) жұмыс
істеген
2014ж 1 маусым
KASE мүшесі мәртебесіне нарықтың 58 кәсіби қатысушысы иеленген.

7.

Міндеті
Мақсаты
Биржанің міндеті, бағалы
қағаздардың эмитенттеріне ашық
нарықта қорландыру
мүмкіншіліктерін ұсына отырып,
өз клиенттеріне сапалы қызмет
көрсету, ал басқа қатысушыларға –
ыңғайлы үздіксіз сауда-саттық,
клирингілік, есеп айырысу және
ақпараттық қызметтерді көрсету
болып табылады. Биржалық
қызметтің халықаралық
стандарттарын орындауға, Биржа
акционерлерінің және нарықтың
барлық қатысушыларының
мүдделерінің арасында теңгерімді
қамтамасыз етуге ұмтылады.
Биржаның мақсаты, қаржы
нарығының инфрақұрылымының
халықаралық стандарттарына
сәйкес келетіндей, ашық және
бәсекелеске қабілетті сауда-саттық
алаңы болып, нарықтың отандық
және шетелдік қатысушыларына
сапалы сауда-саттық, клирингілік
және есеп айырысу қызметтерін
көрсету болып табылады.
Дамудың негізгі бағыттары
Биржа қызметін халықаралық
стандарттарға сәйкестендіру;
Тиімділігін арттыру арқылы,
биржалық нарықтың
инфрақұрылымын жақсарту;
Заңнаманы жетілдіру мақсатында
реттеушімен өзара әрекеттесу;
Биржаның халықаралық
биржалық қауымдастыққа
интеграциялануы.

8.

Биржаның жетекшілігі
Қабашев Мақсат Рахымжанұлы – Президент
Сәбитов Идель Марсильұлы – Бірінші Вице-президент
Цалюк Андрей Юрьевич – Вице-президент
Хорошевская Наталья Юрьевна – Вице-президент

9. Биржа көрсететін қызметтер

Биржадағы листинг:
KASE листингілік талаптары уәкілетті органның
нормативтік құқықтық актілерімен анықталады.
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті
қарау тәртібі мен мерзімдері, бағалы қағаздарды ресми
тізімнен шығару процедурасы, оларды тізімнің бір сананына
екіншісіне, ақпараттарды ашу бойынша талаптар,
листингілік алымдарды төлеу тәртібі, сондай-ақ басқа да
листингілік талаптар мен процедуралар Биржаның ішкі
құжаттарында анықталады.

10. Ақпараттарды ашу бойынша қойылатын талаптар

Бағалы қағаздардың листингі және KASE ресми тізімінде
тұрған кезінде ақпараттарды ашу бойынша қойылатын
талаптарды Биржа анықтайды. Осы талаптарға мыналарға
қатысты қойылады:
бағалы қағаздар листингіне байланысты ұсынылатын
құжаттар, соның ішінде, эмитенттің қызметіне және оның
бағалы қағаздары туралы негізгі ақпараттар көрсетілетін,
сондай-ақ қаржылық жағдайына талдау қамтылған,
инвестициялық меморандумның мазмұны;
эмитенттің қаржылық есеп берушілігі және осы бойынша
аудиторлық есептер;
эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздарына
қатысты кез келге елеулі ақпаратты ашу.

11. Листинг процедурасы

Компанияның бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы
шешімді арнайы органмен – Литсингілік комиссиясымен қабылданады.
Бағалы қағаздар Биржаның ресми тізімге енгізілгеннен кейін, осы бағалы
қағаздардың сауда-саттығы тізімге енгізілген күннен кейін үш ай аралығында
ашылуы тиіс.
Қазақстан Республикасының заңнамасында бағалы қағаздардың
ұйымдастырылған нарығына инвесторларды тарту үшін салықтық жеңілдіктер
жүйесі белгіленген. Атап айтқанда, салық төлеуші мынадай кірістер бойынша
салық салынатын кірістерін азайтуға құқы бар:
сыйақылдар есептелген датаға, Қазақстан Республикасының аумағында қызмет
ететін қор биржасының ресми тізімінде тұрған, бағалы қағаздар бойынша
сыйақылар
Қазақстан Республикасының аумағында қызмет ететін қор биржасында ашық
сауда-саттық әдісімен сатылғандағы, сатылу датасына осы қор биржасының
ресми тізімінде тұрған, бағалы қағаздар құнының өсімінен түскен кірістер

12. KASE нарықтарының индекстері мен индикаторлары

КASE индикаторы
KASE нарығы, Биржа нақты уақыт тәртібінде, сондай-ақ
сауда-саттық күнінің қорытындысы бойынша есептейтін
және жариялайтын, индикаторлардың жиынтығымен
сипатталады.
KASE Индексі
KASE ресми тізімінің ең өтімді акцияларымен жасалған,
мәмілелердің бағалары бойынша есептелетін, нарықтық
капитализация бойынша орташа сараланған композиттік
индекс. Индекс нақты уақыт тәртіптемесінде әр жасалған
мәміледен кейін есептеліп отырады.

13.

14.

Қазақстан қор биржасының (KASE)
стратегиялық мақсаты - әлемдік
инвесторларға қауіп-қатері төмен әр түрлі
қаржы инструменттерін жетілген
халықаралық тәжірибеге сәйкес сатып,
сапалы қосымша биржа қызметтерін
пайдалануға мүмкіндік беретін, жетекші
өңірлік қаржы орталығы ретінде қалыптасу

15.

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) 2011–2013 жылдарға
даму стратегиясы Биржаның аталмыш кезеңдегі негізгі даму бағыттарын
анықтап, Биржа өз алдына қойған мақсаттардың 2011–2013 жылдарға
негізгі стратегиялық даму бағыттарын анықтауда,
Биржа төменде берілген қағидаларға жүгінеді:
Қазақстандық қор нарығын дамыту мемлекет масштабындағы мәселе болып
табылады және дамудың негізгі позициялары бойынша барлық уәкілетті
мемлекеттік органдар мен қаржылық ұйымдардың,
соның ішінде Биржаның, өзара келісімін талап етеді.
Биржа, диверсификациялау және бәсекелеске қабілеттігін арттыру арқылы,
экономиканың тұрақты және баланстандырылған өсуінің мемлекеттік
стратегиясын жүзеге асыруға.

16.

Биржа Алматы қаласы өңірлік қаржы
орталығының сауда-саттық алаңының операторы
болып табылады, оның көздеген мақсаты 2020
жылға дейін азиялық өңірдегі жетекші
халықаралық аймақтық қаржы орталықтарының
ондығына кіру.

17.

KASE қызмет көрсететін нарықтар:
үлестік бағалы
қағаздар (акциялар
мен пайлар);
шетел валюталары
(соның ішінде
валюталық своп
операциялары);
корпоративтік
борыштық бағалы
қағаздар;
мемлекеттік бағалы
қағаздар;
репо операциялары;
деривативтер.

18.

Биржа коммерциялық ұйым болып
табылады, сондықтан қаржылық
тұрақтылықты және бизнестің үздіксіздігін
сақтай отырып, пайда табысын
максимизациялауды мақсат етеді.
Биржа, қызметтері Қазақстан қор нарығын
дамытуға бағытталған мемлекеттік
мекемелермен, жеке ұйымдармен және
қоғамдық бірлестіктермен біріге отырып,
қаржылық секторды дамытуға жұмсалатын
күш-жігердің тиімділігі мен келісімділігін
арттыру мақсатында, осы күш-жігерлерді
біріктіруге ниеттенеді.

19.

20.

Акциялар:
KASE Индексі
964,74
0,96%
16:59
Мәмілелер көлемі
1 369,0
759,9
17:05
Капитализациясы
37 312,1
88,41
17:05
KASE_BY Индексі
11,33
0,01
17:40
KASE_BP Индексі
80,3
0,08
17:40
Капитализациясы
25 686,6
44,8
17:05
Мәмілелер көлемі
85,7
659,2
17:05
Корпоративтік облигациялар:

21.

22.

23.

Ақпараттар ұсыну және бағдарламалық қамтуларды әзірлеу жөніндегі биржалық топ
компанияларының қызметтері
Қазақстан қор биржасы және оның еншілес компаниялары – "ИРБИС" қаржы нарықтарының
ақпараттық агенттігі және eTrade.kz мынадай қызметтер көрсетіп, ақпараттық өнімдер ұсынады:
Қазақстан қор биржасы:
Сауда-саттық трансляциясы – веб-сервис.
Биржалық нарық индикаторлары – тегін веб-сервис.
Жаңалықтар – сайттың тегін бөлімі.
Хабарландыру жүйесі – тегін тарату.
Ирбис:
IRIS Finance – үстел үстілік қосымша құралы.
Қаржы нарығының жаңалықтары – сайт бөлімі.
Сауда-саттық мұрағаты – веб-сервис.
Сауда-саттық қорытындысы – тарату.
Мұрағаттық жаңалықтар, валюта бағамы және нарықтар бойынша – файлдар.
eTrade:
Сауда-саттық жүйесімен – ақпарат алмасу модулі – KASE СЖ қосымшасы.
Транзиттік бұйрықтарды табыс ету жүйесі – СЖ қосымшасы.
Сертификаттау орталығы – бағдарламалық өнім, СЖ кіруге рұқсат алу кілттерін
генерациялауға және олар туралы ақпараттарды сақтауға мүмкіндік береді.
eDoc.kz – электрондық құжатайналым жүйесі.
eTransfer.kz – файлдарды қауіпсіз тапсыру жүйесі.
Ақпарат экспорты – KASE мәліметбазасынан үшінші тараптарға ақпарат
трансляциялау.
KASE сайтындағы жарнама – KASE веб-сайтында баннерлер мен сілтемелерді
өндіру және орналастыру.

24. Назарларынызға рахмет!!!

English     Русский Rules