Ќарым-ќатынас психологиясы
Ќарым-ќатынас–
Ќарым-ќатынас– ‰штарапты ‰деріс
Ќарым-ќатынас ќ±рылымы
Ќарым-ќатынас т‰рлері
Ќарым-ќатынас т‰рлері
Ќарым-ќатынас т‰рлері
Ќарым-ќатынас дењгейлері (ќолдану саласына ќарай)
Ќарым-ќатынас стильдері (басќару жєне шешім ќабылдау сипатына ќарай)
Ќарым-ќатынас ќ±ралдары
2.89M
Category: psychologypsychology

Қарым-қатынас психологиясы. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар

1. Ќарым-ќатынас психологиясы

Қарым-қатынас
психологиясы
Негізгі ұғымдар мен
анықтамалар

2. Ќарым-ќатынас–

Қарым-қатынас–
• Адамдардың ақпарат алмасуында,
бірін-бірі қабылдап түсінуінде көрінетін
күрделі әрекеттестік

3. Ќарым-ќатынас– ‰штарапты ‰деріс

Қарым-қатынас– үштарапты
үдеріс
• Коммуникация
• Интеракция
• Перцепция

4. Ќарым-ќатынас ќ±рылымы

Қарым-қатынас құрылымы
• Мақсаты
• Мазмұны
• Құралдары

5. Ќарым-ќатынас т‰рлері

Қарым-қатынас түрлері
Мақсатына қарай
• Биологиялық
• Әлеуметтік-рухани

6. Ќарым-ќатынас т‰рлері

Қарым-қатынас түрлері
Мазмұнына қарай
• Материалдық
• Когнитивтік
• Кондициялық
• Уәждік
• Қызметтік

7. Ќарым-ќатынас т‰рлері

Қарым-қатынас түрлері
Құралдарына қарай
• Тікелей
• Жанама

8. Ќарым-ќатынас дењгейлері (ќолдану саласына ќарай)

Қарым-қатынас деңгейлері
(қолдану саласына қарай)
Қарапайым
Манипуляциялық
Стандартталған
Ойындық
Іскерлік
Рухани

9. Ќарым-ќатынас стильдері (басќару жєне шешім ќабылдау сипатына ќарай)

Қарым-қатынас стильдері
(басқару және шешім қабылдау сипатына
қарай)
Авторитарлық
Демократиялық
Либералды
Функционалды
Аффективті
Альтруистік
Миссионерлік
Ықыласты

10.

Қарым-қатынас типтері
(қатынас сипатына қарай)
Менторлық
Ақпараттық
Шабытты
Конфронтациялық

11. Ќарым-ќатынас ќ±ралдары

Қарым-қатынас құралдары
• Вербалды (тілдік)
• Вербалды емес (ым-ишара, дене
мүшелерінің қимыл-қозғалысы, сөйлеу
жылдамдығы, ырғағы, мұқамы,
дауыстың күші, жүріс, киім киіс және
т.б.)

12.

• Жақсы басшы ақылды, жан-жақты
білімді, айналасындағы адамдарды бес
саусағындай білетін, жұрттың жақсыжаман істерін әділ бағалайтын
табанды да қайсар, ерік-жігері күшті,
ұйымдастыру туралы іліммен
қаруланған, халыққа қиянат
жасамайтын, жағымпаздық пен
тамыр-таныстыққа жаны қас, өзіне
жақсы жәрдемші таңдап алатын,
көрегенді басшы болуы қажет
Жүсіп Баласағұн
English     Русский Rules