2.96M
Category: educationeducation

Організаційні збори Студентського наукового центру медичного факультету №2

1.

2.

Організаційні збори
Студентського наукового
центру медичного факультету
№2
15.01.16

3.

Стільки часу, скільки є
сьогодні, в тебе вже ніколи
не буде. (с)

4.

Концепція роботи
• Інтеграція клінічних і теоретичних дисциплін на рівні
студентських наукових гуртків;
• Створення потужного "науково-практичного" майданчика
на базі кафедр медичного факультету №2;
• Заохочення до наукової роботи студентів молодших
курсів НМУ ім.О.О. Богомольця, постійний обмін
досвідом (теоретичним і практичним) та інформацією
зі старшими колегами.

5.

Взаємодія
• Студентський науковий центр є пілотним проектом
Деканату медичного факультету №2.
• Центр об'єднує С.Н.Г. кафедр Оперативної хірургії та
топографічної анатомії, Акушерства і гінекології №3,
Радіології та радіаційної медицини, Анатомії людини,
Біологічної та біоорганічної хімії.
• Взаємодіє з СНТ ім. Киселя (є його частиною),
Профкомом студентів НМУ, гуртками інших кафедр.

6.

Напрямки роботи
• Проведення спільних засідань між С.Н.Г.;
• Проведення різних науково-практичних заходів;
• Проведення наукових експериментів.
• Проведення заходів, ініційованих Деканатом
медичного факультету №2

7.

Структура
Голова
Дубенко Дмитро
Заступник 1
(2 курс)
Заступник 2
(3 курс)
Заступник 3
(4 курс)
Зас. старости Староста
Староста Зас. Старости Зас. старости
ОХТА
БХ
Анатомія
АГ №3
Радіологія
___________ ___________ ___________ ___________ ___________
Керівник відділу інформації
Керівник відділу дизайну
Керівник відділу програмного забезпечення
Керівник відділу фотографів
Керівник відділу “Експеримент”
Керівник відділу англійської мови
Керівник відділу поточних справ
Керівник відділу планування

8.

Відділ інформації
• Адміністрування сторінок Центру в соціальних
мережах:
http://vk.com/operhir_topanatomiya
http://vk.com/biochemistry_nmu
http://vk.com/akusherstvo3
http://vk.com/radiologya
http://vk.com/nmu_anatomia
http://facebook.com/groups/nmu.section/
• Розміщення оголошень в мережі інтернет та в
друкованому вигляді на території НМУ.

9.

Відділ програмного
забезпечення
• Організація забезпечення заходів центру фото та
відеотехнікою;
• Забезпечення проведення онлайн трансляцій;
• Встановлення програмного забезпечення,
необхідного для заходів, які організовані Центром.

10.

Відділ фотографів
• Створення єдиної бази фотографів Центру.
• Фотографування та фільмування засідань і
заходів, які проводяться Центром.

11.

Відділ “Експеримент”
• Створення єдиного реєстру учасників
експерименту;
• Організація його проведення;
• Забезпечення взаємодії між учасниками
екперименту та учасниками інших відділів
Центру.

12.

Відділ англійської
мови
• Створення єдиної бази студентів, що володіють
англійською мовою на високому рівні;
• Повне дублювання роботи центру англійською
мовою;
• Планування і проведення англомовних заходів.

13.

Відділ поточних справ
• Забезпечення проведення заходів Центру;
• Оперативне створення робочих груп для участі у
проектах центру;
• Контроль проведення заходів Центру.

14.

Відділ планування
• Планування діяльності і роботи центру;
• Створення календарно-тематичних планів
роботи С.Н.Г.;
• Створення планів роботи відділі центру;
• Постійне архівування проведених заходів.

15.

Найближчі події
Спільне засідання С.Н.Г.
кафедр
Акушерства і гінекології №3
і Біологічної та біоорганічної
хімії на тему "Контрацепція"
(2 частина)
(20.01.16, 15:00, КМПБ №3)

16.

Найближчі події

17.

Найближчі події

18.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules