КВІТНЕВА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА СЕСІЯ
Базові кафедри
105.92K
Category: educationeducation

Квітнева студентська наукова сесія

1. КВІТНЕВА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА СЕСІЯ

1. Квітнева студентська наукова сесія (КСНС) – цикл
35 студентських наукових засідань протягом
квітня 2017 року.
2. До 10 березня 2017 року Рада СНТ імені О.А.
Киселя отримує інформацію з усіх 35 базових
кафедр: контактний співробітник кафедри,
відповідальний за КСНС (ПІБ, мобільний
телефон, E-mail, факс), НАЗВУ, місце, дату, час
проведення секційного засідання.

2.

БАЗОВІ КАФЕДРИ – 35 КАФЕДР
НЕБАЗОВІ КАФЕДРИ – 52 КАФЕДРИ

3. Базові кафедри


1. Акушерства і гінекології №3
2. Біології
3. Біоорганічної та біологічної хімії
4. Внутрішньої медицини №2
5. Гігієни праці і професійних хвороб
6. Гігієни та екології
7. Гістології та ембріології
8. Дитячих інфекційних хвороб
9. Дитячої терапевтичної стоматології та
профілактики стоматологічних захворювань.
• 10. Дитячої хірургії

4.


11. Ендокринологiї
12. Загальної хірургії №1
13. Іноземних мов
14. Інфекційних хвороб
15. Клінічної імунології та алергології з
секцією медичної генетики
16. Клінічної фармакології та клінічної
фармації
17. Неврології
18. Онкології
19. Оперативної хірургії і топографічної
анатомії
20. Організації охорони здоров’я та
соціальної медицини

5.


21. Оториноларингології
22. Офтальмології
23. Патологічної анатомії №1
24. Патологічної анатомії №2
25. Педіатрії №4
26. Пропедевтики внутрішньої медицини
№2
27. Психіатрії та наркології
28. Радіології та радіаційної медицини
29. Травматології та ортопедії
30. Урології

6.


31. Фiзіологiї
32. Фармакології
33. Філософії та соціології
34. Хірургії №4
35. Хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії

7.

• Рада СНТ імені О.А. Киселя до 15
березня 2017 року розміщує на сайті
університету та СНТ ПОВНИЙ СПИСОК
базових кафедр з вказанням назви
секції, дати, часу, місця проведення
секції, інформації про контактного
викладача, відповідального за
секцію, його E-mail, телефон, факс.

8.

• Всі НЕбазові кафедри до 24
березня 2017 року надсилають на
базові кафедри електронну
інформацію про доповіді
студентів, які бажають прийняти
участь у Сесії (ПІБ, курс, група,
факультет, назва доповіді,
інформацію про наукового
керівника).

9.

• Базові кафедри формують до
30 березня 2017 року
Програму засідання з
інформацією про доповіді,
авторів, наукових керівників,
членів журі та остаточне місце,
дату та час проведення секції
та надсилають її до Ради СНТ
електронним чином.

10.

• Рада СНТ імені О.А. Киселя
збирає повну інформацію про
всі секційні засідання та
щотижнево розміщує її на сайті
університету ПРОТЯГОМ
КВІТНЯ 2017 РОКУ.

11.

• Перед початком проведення
свого секційного засідання базова
кафедра отримує в кабінеті №105
відповідну кількість дипломів за 2
та 3 місце під підпис.

12.

• Базова кафедра може нагородити
50% доповідачів за 1,2,3 місця
загалом. Якщо кількість учасників
10, то присуджується одне перше,
два – других, два – третіх (разом 5
дипломів). Якщо учасників
більше – пропорційно більше
видається і дипломів.

13.

• Вручення дипломів за 2 та 3 місце
здійснюється безпосередньо після
секційного засідання. Вони
підписуються членами журі.
• Переможці (диплом за 1 місце)
нагороджуються на загальному
Підсумковому пленарному
засіданні у травні 2017 року.

14.

• Після проведення секційного засідання
базова кафедра протягом 3 діб надає
звіт до наукового відділу, який включає
повну інформацію про учасників,
переможців, призерів секційного
засідання (повністю Прізвище, Ім’я, Побатькові, курс, група, факультет), їх
наукових керівників та статтю до
університетської газети та сайту з
фотографіями.

15.

[email protected]

16.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules