3.58M
Category: warfarewarfare

Основні умовні позначення і скорочення, що застосовуються в бойових документах

1.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ
Навчальна дисципліна «ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА»
Тема 8: Основні умовні позначення і скорочення, що
застосовуються в бойових документах.
Львів

2.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Позначення пунктів управління, засобів зв'язку,
озброєння
і
бойової
техніки,
інженерних
загороджень, бойових завдань та бойових дій військ.
2. Порядок розробки і ведення бойових
документів. Основні скорочення, що застосовуються
в бойових документах. Оформлення топографічної
карти (схеми) як бойового документу.
2

3.

ЛІТЕРАТУРА
3
1. БССВ ч. ІІІ. – К: 2010.
2. Правила ведення робочої карти: навч. посіб. / С.В. Бокачов,
В.І. Волошин., Мінтюков Д.В., Посмітюх О.І. – Л.: ЛВІ, 2006. –
167с.
3. Рєпін І.В. Основи застосування механізованого відділення
(танка) в сучасному загальновійськовому бою: навч. посіб. /
Рєпін І.В., Вірко Є.В. – Л.: АСВ, 2013. – 249 с.

4.

ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
1. Позначення пунктів управління, засобів зв'язку,
озброєння
і
бойової
техніки,
інженерних
загороджень, бойових завдань та бойових дій військ.
4

5.

5
УМОВНІ ТАКТИЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Умовні тактичні позначення - це своєрідна мова армії, узаконена
бойовими
статутами
і
настановам.
Тому
необхідно
суворо
дотримуватись чіткості їх нанесення, однозначності розуміння.
Символи тактичних умовних знаків повинні бути:
наочними,
простими,
не допускати різного тлумачення їх змісту,
забезпечувати можливість користування технічними засобами
для швидкого нанесення обстановки на робочу карту.

6.

6
УМОВНІ ТАКТИЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Лінійні замкнені і напівзамкнені умовні знаки (положення військ,
траншеї, вогневі позиції артилерії, рубежі різного призначення)
наносяться на карту з дотриманням масштабу. Тому їх часто
називають масштабними умовними знаками.
1 мв
1 гсадн
№3
3тб

7.

УМОВНІ ТАКТИЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ
7
Фігурні умовні знаки, що мають правильну геометричну форму, крім
районів і дільниць вогню артилерії (поодинокі танки, артилерійські і
мінометні батареї на вогневих позиціях, деякі тилові підрозділи)
а також деякі комбіновані умовні знаки, що складаються з поєднання
ліній і фігур (пункти управління, засоби зв'язку, деякі інженерні засоби і
споруди)
1 мв
1
і, представляючи собою крапкові об'єкти, є позамасштабними,
наносяться на карту без дотримання масштабу.

8.

УМОВНІ ТАКТИЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Об'єкти, що позначаються на карті позамасштабними умовними
знаками, крім командних пунктів, наносяться на карту таким
чином, щоб центр умовного знака знаходився в точці
розташування об'єкта на місцевості
8

9.

УМОВНІ ТАКТИЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Командно-спостережний пункт наноситься на карту таким чином,
щоб вертикальна пряма лінія, що є продовженням однієї з сторін
геометричної фігури, своїм нижнім кінцем торкалася точки
місцевості, де розміщується пункт управління.
1 мб
9

10.

УМОВНІ ТАКТИЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ
10
При нанесенні на карту командного пункту не треба забувати, що при
наступі чи русі в західному напрямку, або при обороні фронтом на захід
фігура знака буде розташована праворуч від вертикальної лінії, яка вказує
місце його розташування, і навпаки, при наступі чи обороні фронтом на схід
фігура знака повинна бути розгонута ліворуч.
При наступі в північному чи південному напрямку і обороні фронтом
на південь або на північ позначення командного пункту наноситься праворуч
від вертикальної лінії, а противника - ліворуч.

11.

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
11
2. Порядок розробки і ведення бойових
документів. Основні скорочення, що застосовуються
в бойових документах. Оформлення топографічної
карти (схеми) як бойового документу.

12.

ВИДИ БОЙОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ВИМОГИ ДО НИХ
12
Бойовими документами є документи, які відносяться до бойової
діяльності військ, бойової готовності, бойової підготовки та ведення
бойових дій, пересування військ або їх розташування. Бойові
документи є підставою для юридичної відповідальності за своєчасну,
правильну і точну постановку та виконання бойових завдань.
Вони призначаються для:
• з'ясування одержаного завдання;
• оцінки обстановки і прийняття рішення;
• доведення бойових завдань;
• планування бою;
• організації взаємодії;
• всебічного забезпечення і управління військами;
• вивчення і розповсюдження досвіду бойових дій.

13.

ВИДИ БОЙОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ВИМОГИ ДО НИХ
Бойові документи, залежно від змісту та призначення,
поділяються:
a. документи з управління військами;
b. звітно-інформаційні документи;
c. довідкові документи.
За формою виконання бойові документи можуть бути:
текстовими (письмовими і друкованими);
графічними;
табличними.
13

14.

ВИДИ БОЙОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ВИМОГИ ДО НИХ
а. Документи з управління військами – призначаються для
• підготовки та організації бойових дій;
• доведення до виконавців завдань та контролю за їх
виконанням;
• управління підрозділами в ході ведення бойових дій.
До них відносяться:
рішення, плани;
оперативні директиви;
бойові накази та розпорядження;
робочі карти.
14

15.

ВИДИ БОЙОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ВИМОГИ ДО НИХ
b. Звітно-інформаційні документи – призначаються для
доповіді старшому командиру та штабу про отримане бойове
завдання, прийняте рішення, результати виконання бойових
завдань, про обстановку, що склалася; інформування
підлеглих, взаємодіючих військ та сусідів про обстановку і
прийняте рішення; вивчення, узагальнення і розповсюдження
досвіду військ.
До них відносяться:
донесення,
зведення,
інформації,
повідомлення,
звіти, журнали бойових дій, звітні карти.
15

16.

Картка вогню 1 мвід.
Вис. „Довга”
2000 м
Ор.4 – окр. дерево
1200 м
ЗВ-1
мв
Вигин дороги
1200 м
Ор.2 –
пам’ятник
700 м
Ор.1 – ок. буд.
500 м.
Командир 1 мвід_________________
(військове звання, підпис)
„____”_____________________20___р.
Кладовище
1300 м
Ор. – 3 Зав. труба
800 м
На
КАРТКУ
ВОГНЮ
відділення
наносяться: орієнтири, їх номери,
найменування та відстань до них,
положення
противника,
позиція
відділення; смуга вогню та додатковий
сектор обстрілу; основні та запасні
вогневі позиції бойової машини піхоти
(бронетранспортера), гранатометів і
протитанкових керованих комплексів,
основні та додаткові сектори обстрілу з
кожної позиції (крім сектору обстрілу
ручного протитанкового гранатомета);
позиції сусідів та межі їхніх смуг вогню
на
флангах
відділення;
ділянки
зосередженого вогню взводом та місця
в них, на які скеровується вогонь
відділення;
загородження,
розташованіпоблизу позиції відділення,
які прикриваються його вогнем.

17.

Ор.8-курган “Новий”
2000 м
Масштаб картки вогню (М): в 1 см ≈ 125 м
Д (на місцевості)
М=
=
Д (на аркуші)
≈ 2000 м
16 см
Подальші креслення бажано
виконувати в зазначеному масштабі,
пропорціях.
Послідовність складання картки
вогню.
1. Записати зверху аркуша заголовок
Картка вогню __ мвід
і внизу підпис
Командир __ мвід с-нт Вовк С.О.
“____” ___________ 201_ р.
2. Нанести точку свого стояння
(майбутнє місце у бойовому порядку відділення)
на відстані, що складає приблизно 1/3
довжини аркушу від його нижнього
краю.
3. Визначити сторони горизонту
(північ або південь) та показати їх
стрілкою.
4. Нанести найбільш віддалений
орієнтир. Відкладена до нього
віддаль може служити масштабом
при нанесенні інших орієнтирів,
місцевих предметів і цілей.
Командир 2 мвід____________
“___”______________201_р.

18.

5. Нанести орієнтири, їх номери,
найменування та відстань до них.
Ор.8-курган “Новий”
2000 м
Для зручності орієнтування і управління
боєм командир відділення може
спочатку нанести місцеві предмети
Ор.4-окрема будівля
850м
Ліс «Рідкий»
Сторожовий
навіс
Вишка «Тартак»
нп. НЕМИРІВ
Командир 2 мвід____________
“___”______________201_р.
Гай «Березовий»
Орієнтирами вибираються добре
видимі місцеві предмети. При
використанні нічних прицілів
орієнтирами вибираються місцеві
предмети з великою відбивною
здатністю в межах дальності дії
прицілів.
Орієнтири нумеруються справа
наліво і по рубежах від себе вбік
противника. Один з них
призначається основним. Крім
орієнтирів для управління вогнем
можуть використовуватися добре
видимі місцеві предмети

19.

6. Нанести положення противника.
Ор.8-курган “Новий”
2000 м
до мпв
Ор.4-окрема будівля
850м
В умовах безпосереднього зіткнення
з противником – нанести
розвіданого противника (передній
край, вогневі позиції, КСП, та ін.)
Ліс «Рідкий»
В умовах відсутності зіткнення з
противником – нанести імовірний
склад і характер дій противника
(рубежі розгортання у взводні
колони, переходу в атаку,
спішування, маневр тощо)
Сторожовий
навіс
Вишка «Тартак»
нп. НЕМИРІВ
Командир 2 мвід____________
“___”______________201_р.
Гай «Березовий»

20.

7. Нанести позицію відділення, а
командири гранатометного та протитанкового відділень – і положення
механізованого підрозділу, якому
вони придані.
Ор.8-курган “Новий”
2000 м
до мпв
Ор.4-окрема будівля
850м
Ліс «Рідкий»
Сторожовий
навіс
2 мвід
1 мр
1 мв
Вишка «Тартак»
нп. НЕМИРІВ
Командир 2 мвід____________
“___”______________201_р.
Гай «Березовий»

21.

8. Нанести смугу вогню відділення
та додатковий сектор обстрілу.
Ор.8-курган “Новий”
2000 м
до мпв
Ор.4-окрема будівля
850м
Ліс «Рідкий»
Сторожовий
навіс
2 мвід
1 мр
1 мв
Вишка «Тартак»
нп. НЕМИРІВ
Командир 2 мвід____________
“___”______________201_р.
Гай «Березовий»

22.

9. Нанести основні і запасні вогневі
позиції БМП (БТР), гранатометів і
ПТРК, основні та додаткові сектори
обстрілу з кожної позиції (крім
сектора обстрілу РПГ) .
до мпв
Ор.4-окрема будівля
850м
Ліс «Рідкий»
Сторожовий
навіс
2 мвід
1 мр
1 мв
Вишка «Тартак»
нп. НЕМИРІВ
Командир 2 мвід____________
“___”______________201_р.
Гай «Березовий»

23.

10. Нанести позиції сусідів та межі
їхніх смуг вогню на флангах
відділення.
до мпв
Ор.4-окрема будівля
850м
Ліс «Рідкий»
Сторожовий
навіс
2 мвід
1 мвід
1 мр
1 мв
Вишка «Тартак»
нп. НЕМИРІВ
Командир 2 мвід____________
“___”______________2010р.
Гай «Березовий»

24.

11. Нанести ділянки зосередженого,
а для гранатометного відділення і
рубежі загороджувального вогню
взводу та місця в них, по яких вести
вогонь відділенням.
«Береза»
до мпв
ЗВ-1
2 мвід
Ор.4-окрема будівля
850м
ЗВ-3
1мв
Ліс «Рідкий»
Сторожовий
навіс
2 мвід
1 мвід
1 мр
1 мв
Вишка «Тартак»
нп. НЕМИРІВ
Командир 2 мвід____________
“___”______________201_р.
Гай «Березовий»

25.

12. Нанести загородження,
розташовані поблизу позиції
відділення та ті, що прикриваються
його вогнем .
«Береза»
до мпв
ЗВ-1
2 мвід
Ор.4-окрема будівля
850м
Ліс «Рідкий»
ЗВ-3
1мв
Сторожовий
навіс
2 мвід
1 мвід
1 мр
1 мв
Вишка «Тартак»
нп. НЕМИРІВ
Командир 2 мвід____________
“___”______________201_р.
Гай «Березовий»
English     Русский Rules