Тема: Східна Азія.
План розгляду матеріалу
3.Японія
1945 – 1951 рр. – американський окупаційний режим (загальні риси).
1952 – 1973 рр. – японське “економічне диво” (причини).
1974 – 1980-ті рр. – перехід до наукоємних виробництв.
1990-ті – 2008 рр. – економічні та політичні труднощі.
Висновки.
4.Китай
Періодизація.
1949-1976 рр. культ особи Мао Цзедуна.
Політика “трьох червоних знамен”.
1966-1976 рр. – “Велика культурна революція”.
Політика реформ 1980-х – 1990-х рр. та на поч. XXI ст.
Висновки.
Домашнє завдання:
2.35M
Category: historyhistory

Східна Азія

1.   Тема: Східна Азія.

Тема: Східна Азія.

2. План розгляду матеріалу

1.Японія.
2.Китай.

3. 3.Японія

Періодизація розвитку.
1.1945 – 1951 рр. – американський
окупаційний режим.
2. 1952 – 1973 рр. – японське
“економічне диво”.
3. 1974 – 1980-ті рр. – перехід
до наукомістських виробництв.
4. 1990-ті – 2008 рр. –
економічні та політичні
труднощі.

4. 1945 – 1951 рр. – американський окупаційний режим (загальні риси).

● Політичні перетворення (конституція 1947 р.,
демократичні норми).
● Соціальні перетворення (8-год. робочий день,
відпустки, реформа освіти).
● Економічні перетворення (аграрна реформа,
антимонопольне законодавство, цивілізовані
ринкові відносини).
8 вересня 1951 р. Сан-Франциський мирний договір.

5. 1952 – 1973 рр. – японське “економічне диво” (причини).

1.Національно-релігійні принципи (конфуціанство);
а) система довічного найму;
б) оплата праці за старшинством;
в) фірмові профспілки (окремі на кожному підприємстві);
г) патерналізм (турбота керівника про робітника).
1.Сприятлива державна політика (підтримка підприємств які
оновлювали обладнання, експортна політика держави).
2.Доступ до західних технологічних розробок.
3.Американські кредити.
4.Відсутність військових витрат.

6. 1974 – 1980-ті рр. – перехід до наукоємних виробництв.

●Економічна (енергетична) криза 1974-1975
рр.
●Розвиток наукоємних галузей (електроніка,
радіотехніка, засоби зв'язку, ЕОМ, роботи).
●Експорт капіталу (створення виробництв в
інших країнах).

7. 1990-ті – 2008 рр. – економічні та політичні труднощі.

●Азіатська економічна криза (темпи росту
ВВП 1%, зниження вартості акцій
японських підприємств).
●Корупційні скандали (втрата авторитету
головної політичної партії - ЛДП).
●Терористичні акти 1994, 1995 рр. у
токійському метро релігійної секти Аун
Сенрікьо.

8. Висновки.

1.Японія стала одним із центрів світової економіки,
науки і техніки із розвинутою інфраструктурою,
системою освіти, охороною здоров’я і соціального
забезпечення.
2.Японці зуміли поєднати зарубіжний досвід із
традиційними для своєї країни цінностями,
створивши унікальну японську модель розвитку.

9. 4.Китай

10.

1945-1949 рр. – боротьба КПК (Комуністична
партія Китаю) і Гоміньдану за владу.
1 жовтня 1949 р. проголошено
КНР (Китайська Народна
Республіка).
21 жовтня 1949 р. проголошено КР
(Китайська Республіка) на острові
Тайвань.

11. Періодизація.

●1950-1970 рр. – соціалістичне суспільство
сталінського типу.
●1980-2008 рр. – соціалістичне суспільство
та капіталістична економіка.

12. 1949-1976 рр. культ особи Мао Цзедуна.

●Копіювання радянської, сталінської
системи (допомога СРСР, найшвидші
темпи зросту ВВП – 20%).
●1956 р. – розрив з СРСР (XX з'їзд КПРС).
●1956-1959 рр. – політика на світове
комуністичне лідерство через масштабні
фантастичні успіхи (політика “трьох
червоних знамен”).

13. Політика “трьох червоних знамен”.

●“Генеральна лінія” – побудова комунізму
швидше за СРСР.
●“Великий стрибок” – будівництво бази
комунізму (металургія).
●“Народні комуни” – усуспільнення
сільськогосподарських присадибних
господарств.
1960 р. – голод. Провину поклали на СРСР.

14. 1966-1976 рр. – “Велика культурна революція”.

● Усунення з партії і державного керівництва всіх
незгодних з Мао Цзедуном.
● Діяльність хунвейбінів (молодіжні штурмові
загони), цзаофанів (робітничі бунтівні загони).
● Побудова казарменного комунізму (армійська
дисципліна в усіх сферах).
Жертви “культурної революції 100 млн. осіб”.

15. Політика реформ 1980-х – 1990-х рр. та на поч. XXI ст.

●Сільське господарство. (Оренда землі, вільні
ціни на продаж продукції селян, ).
●Промисловість. (Створення вільних
економічних зон, перехід до ринкових
відносин, запровадження приватної
власності).
●Культура. (Обов'язкова 9-річна освіта,
автономія вищої освіти).

16. Висновки.

1.Розкол Китаю на континентальний комуністичний
та буржуазний гоміньданівський на острові
Тайвань.
2.Комуністичні експерименти “великий стрибок”,
“культурна революція” розорили країну та
знищили сотні мільйонів людей.
3.Феноменальний результат економічних реформ
останніх тридцяти років.

17. Домашнє завдання:

●Всесвітня історія: 11 кл. Підручник.
Ладиченко Т.В. – К. 2004, стор. 236 – 257.
●Всесвітня історія: 1939-1998: Навч.
Посібник для 11 кл. Я.М.Бердичевський,
Т.В.Ладиченко, І.Я.Щупак. – К., 1999,
стор.386 – 394.
English     Русский Rules