Визначення
Можливості презентації та особливості її використання
Вимоги до змісту презентації
Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д. Льюїсом)
Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д. Льюїсом)
Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д. Льюїсом)
Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д. Льюїсом)
Основні прийоми при створенні презентації
Основні прийоми при створенні презентації
Основні прийоми при створенні презентації
Основні прийоми при створенні презентації
Основні прийоми при створенні презентації
Дякую за увагу!
1.38M
Categories: informaticsinformatics educationeducation

Можливості презентації та особливості її використання

1. Визначення

Презентація (від англ. “presentation” –
представлення, вистава) – це набір кольорових
картинок-слайдів на визначену тему, який
зберігається у файлі спеціального формату з
розширенням ppt або pptx.
Кожен слайд може містити довільну текстову
та графічну інформацію.
21.07.2017

2. Можливості презентації та особливості її використання

Презентація створюється
для супроводу усного
повідомлення (наукової доповіді, в навчальному
процесі для оформлення наочності, для сучасного
оформлення реклами, тощо);
Вона повинна містити лише головні положення
повідомлення, які допомагають усвідомити його
зміст;
Увага
аудиторії повинна фіксуватися на темі
розмови, проблемі доповіді (виступу);
Презентація
може
демонструватися
з
використанням мультимедійного проектора або
установлена
на
кожному
комп’ютері
в
комп’ютерному класі.
21.07.2017

3.

Переваги використання
презентації
• При використанні презентації покращується
можливість ведення записів слухачами;
• Виключаються
помилки
неправильного
розуміння змісту повідомлення;
• Запам’ятовування
змісту
повідомлення
покращується приблизно в 5 разів.
21.07.2017

4.

Основні етапи створення
презентації
Визначити тему.
Створити схему (сценарій) презентації.
Продумати зміст слайдів їх стиль.
Створити слайди, вставити малюнки, звук,
анімацію.
Налаштувати анімацію об’єктів слайду.
Встановити параметри демонстрації слайдів
(час, режим демонстрації, тощо).
Переглянути створений слайд-фільм.
При потребі відредагувати презентацію.
21.07.2017

5. Вимоги до змісту презентації

Усі слайди повинні витримуватися
в єдиному стилі
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ стиль та
фонову графіку, які відволікають від
змісту презентації.
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Часто верхня та нижня частини слайду
погано відображаються на екрані, тому
не
розміщуйте
там
важливу
інформацію.
21.07.2017

6.

Вимоги до змісту презентації
Необхідно визначити стиль (шрифт та
спосіб представлення тієї інформації, яка
буде повторюватися від слайду до слайду)
Найбільш важлива інформація (наприклад,
висновки, визначення, правила тощо) повинно
представлятися
крупним
та
виділеним
шрифтом (наприклад, жирний шрифт 24
розміру).
Головний текст повинен, бути як мінімум, 18
розміру.
21.07.2017

7.

Вимоги до змісту презентації
Доцільно
використовувати
різні
прийоми
для
виділення
найбільш
важливої інформації:
рамки,
границі, заливку;
різні
кольори
шрифтів,
штриховку, стрілки;
малюнки, діаграми, схеми для
ілюстрації найбільш важливих
фактів.
21.07.2017

8.

Вимоги до змісту презентації
• ПАМ’ЯТАЙТЕ!
• Люди можуть одночасно
запам’ятовувати не більше трьох
фактів, висновків, визначень.
•Інформація на слайді повинна бути
добре структурована.
21.07.2017

9.

Вимоги до змісту презентації
•Необхідно використовувати можливості
комп’ютерної
анімації
для
представлення інформації на слайді. Але
анімаційні
ефекти
не
повинні
відволікати увагу аудиторії від змісту
інформації на слайді.
•Не доцільно заповнювати один слайд
занадто великим об’ємом інформації.
21.07.2017

10.

Вимоги до змісту презентації
Не суттєва інформація повинна
розташовуватися
внизу
сторінки.
Така інформація не принципова для
розуміння матеріалу, що викладається
і не повинна відволікати увагу
аудиторії від головного.
21.07.2017

11. Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д. Льюїсом)

Кожен слайд повинен відображати одну
думку.
Використовуйте короткі слова та
речення.
Рядок повинен містити 6-8 слів.
Всього на слайді повинно бути 6-8
рядків.
Загальна кількість слів не більше 50.
21.07.2017

12. Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д. Льюїсом)

Дієслова повинні вживатися в
одній часовій формі.
Заголовки повинні
приваблювати увагу аудиторії
і узагальнювати ключові
положення слайду.
21.07.2017

13. Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д. Льюїсом)

Слайди
не повинні бути занадто
яскравими. Зайві прикраси лише
створюють бар’єр на шляху ефективної
передачі інформації.
При використанні статистичних даних
для
обґрунтування
своїх
ідей
розміщуйте на одному слайді не більше
чотирьох блоків інформації.
21.07.2017

14. Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д. Льюїсом)

У
заголовках використовуйте і
великі, і малі літери (а не тільки
великі).
Якщо на слайді є ілюстрація,
розміщуйте підпис під малюнком, а
не над ним.
21.07.2017

15.

Створення нової презентації
Виберіть:
Файл -- Создать
21.07.2017

16.

Створення нової презентації
Потім виберіть спосіб створення
презентації:
1) шляхом створення нової
(порожньої) презентації;
2)
за
допомогою
майстра
автозмісту
(який
створить
презентацію необхідного змісту
та дизайну);
21.07.2017

17.

Створення нової презентації
3)
за
допомогою
шаблону
презентацій необхідного змісту та
дизайну;
21.07.2017

18.

Створення нової презентації
4) на основі шаблону дизайну,
який визначає дизайн, але не
зміст.
21.07.2017

19.

Вставка нового слайду
Виберіть:
Вставка – Новий слайд
1).
21.07.2017

20.

Вставка нового слайду
2) Виберіть автомакет
створюваного слайду
21.07.2017

21. Основні прийоми при створенні презентації

1) Використання різних
1. Шрифти без насічок легше
шрифтів
читати з великої відстані
(Формат – Шрифт) 2. Не використовуйте шрифтів
типу Monotype Corsiva.
21.07.2017

22. Основні прийоми при створенні презентації

2) Використання автофігур
21.07.2017

23. Основні прийоми при створенні презентації

3) Використання фону (Формат – Фон)
Для фону
обираються
холодні відтінки
(синій або
зелений).
Для виділення
фрагментів тексту
більш теплі
(червоний та
жовтий)
21.07.2017

24. Основні прийоми при створенні презентації

4) Використання анімації
(Показ слайдов – Настройка
анимации)
21.07.2017

25. Основні прийоми при створенні презентації

5) Налаштування зміни слайдів
Використовуйте зміну
слайдів по клацанню
(щелчку)
21.07.2017

26. Дякую за увагу!

21.07.2017
English     Русский Rules