Тема: " Введення, редагування та форматування текстової інформації. Перевірка орфографії та граматики"
ЕКСПРЕС-ОПИТУВАННЯ
Основні об'єкти текстового документа
Введення тексту
Введення українських літер та знаків пунктуації
Введення великих і малих букв
Введення символів, відсутніх на клавіатурі
Правила введення тексту
Недруковані символи
Використання табуляції
Редагування тексту
Видалення та вставлення окремих символів
Виділення фрагментів тексту
Вигляд курсору миші
Скасування і відновлення операцій
ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ
ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ
ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ
ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ
Форматування документу
ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ
ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ
ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ
Перевірка правопису
Пошук і виправлення помилок
Автоматична перевірка правопису
Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів
Для закріплення матеріалу дайте відповіді на наступні питання:
1.03M
Category: informaticsinformatics

Введення, редагування та форматування текстової інформації. Перевірка орфографії та граматики

1. Тема: " Введення, редагування та форматування текстової інформації. Перевірка орфографії та граматики"

МЕТА:
НАВЧАЛЬНА – ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ ВВЕДЕННЯ,
РЕДАГУВАННЯ
ТА
ФОРМАТУВАННЯ
ТЕКСТІВ,
ВМІННЯ
ВИКОРИСТОВУВАТИ РІЗНІ СПОСОБИ ВИДІЛЕННЯ В ТЕКСТІ;
ВИХОВНА – ФОРМУВАТИ ІНТЕРЕС ТА ПОВАГУ ДО ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ,
ВМІННЯ ПЛАНУВАТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИХОВУВАТИ АКУРАТНІСТЬ,
УВАЖНІСТЬ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ;
РОЗВИВАЮЧА – РОЗВИВАТИ ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ; АНАЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ;
ІНФОРМАЦІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

2. ЕКСПРЕС-ОПИТУВАННЯ

1. Що таке текстовий процесор?
2. Як завантажується текстовий процесор Word?
3. З яких елементів інтерфейсу складається
головне вікно програми Word і в чому їх
призначення?
4. Як зберегти документ у Word?
5. Які ви знаєте етапи створення текстового
документа?
6. Як завершити роботу з програмою Word?
7. Які панелі інструментів має програма Word?

3. Основні об'єкти текстового документа

Текст – це зв'язана
послідовність символів

4. Введення тексту

Налаштування
Введення тексту
Одразу після
створення документ Word пустий.
Текст можна ввести до нього за
допомогою клавіатури, або
скопіювати з іншого місця.
На місце
вставлення чергового символу або
фрагмента вказує курсор введення,
що має вигляд вертикальної риски,
що миготить.
Перш ніж набрати
текст на клавіатурі, слід встановити
відповідну мову введення:
1
2
CTRL
+
3
ALT
+
SHIFT
SHIFT

5. Введення українських літер та знаків пунктуації

Якщо обрано англійську
мову введення, то знаки
пунктуації можна
набирати, натискаючи
відповідні клавіші на
клавіатурі.
Якщо обрано мову для введення українську чи
російську, слід користуватися наступними правилами:
Символ
Клавіші
Є
Э
І
Ы
Ї
Ъ
Ґ
\ (знизу ліворуч) або Ctrl+Alt
(праворуч) +Г
Ґ
Shift+\ (знизу ліворуч) або
Ctrl+Alt (праворуч) +Shift+Г
‘ (апостроф) Ctrl+Э
.
/
,
Shift + /
;
Shift + 4
:
Shift + 6
?
Shift + 7
?
Shift + 2

6. Введення великих і малих букв

Щоб ввести велику
літеру, знак пунктуації чи
інший символ,
зображений на клавішах
зверху, потрібно разом із
відповідною клавішею
натиснути і утримувати
клавішу Shift.
Відпустивши її,
можназнову вводити
малі літери
При необхідності
набрати багато великих літер,
слід перед уведенням один раз
натиснути в відпустити
клавішу Caps Lock
(засвітиться відповідний
індикатор у правій верхній
ділянці клавіатури).
Повернутися до звичайного
режиму введення тексту
можна після ще одного
натискання на клавішу Caps
Lock (відповідний індикатор
має погаснути).

7. Введення символів, відсутніх на клавіатурі

Для вставляння символу, якого немає на клавіатурі, слід
перейти на вкладку Вставка, клацнути команду Символ,
клацнути потрібний символ у вікні, що відкриється. Якщо
такого немає, то клацнути посилання Інші символи. У
діалоговому вікні Символи перейти на вкладку
Символи або Спеціальні знаки, клацнути потрібний
символ (знак) і Вставити, після чого вікно Закрити.
Якщо ж потрібного символу не знайшли відкрити інший
Шрифт із спеціальними знаками і дії повторити.

8. Правила введення тексту

РОБИТИ ОДИН ПРОБІЛ МІЖ СЛОВАМИ;
РОЗДІЛОВИЙ ЗНАК НЕ ВІДРИВАТИ ВІД СЛОВА, ЗА ЯКИМ ВІН СТОЇТЬ;
ПІСЛЯ РОЗДІЛОВОГО ЗНАКУ СТАВИТИ ПРОБІЛ;
ПІСЛЯ ВІДКРИТИХ ДУЖОК АБО ЛАПОК ЗРАЗУ ПИСАТИ ТЕКСТ;
ЗАКРИВАТИ ДУЖКИ АБО ЛАПКИ ЗРАЗУ ЗА ТЕКСТОМ;
ДО І ПІСЛЯ ДЕФІСУ НЕ СТАВИТИ ПРОБІЛ;
ДО І ПІСЛЯ ТИРЕ СТАВИТИ ПРОБІЛ;
ПРИМУСОВО НЕ ПЕРЕХОДИТИ НА НОВИЙ РЯДОК;
СЛОВА НА СКЛАДИ НЕ РОЗБИВАТИ, ПЕРЕНОСИ НЕ РОБИТИ, ЦЕ РОБИТЬСЯ
АВТОМАТИЧНО;
НЕ СТАВИТИ СИМВОЛ ПРОБІЛ МІЖ ЛІТЕРАМИ, ЩОБ ЗРОБИТИ ЗАГОЛОВОК
РОЗТЯГНУТИМ, ДЛЯ ЦЬОГО Є СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ;
НЕ РОБИТИ ПРОБІЛАМИ ВІДСТУПІВ ВІД ЛІВОГО КРАЮ;
НЕ РОБИТИ ПУСТИХ РЯДКІВ МІЖ АБЗАЦАМИ, ДЛЯ ЦЬОГО Е ЗАСОБИ МІЖАБЗАЦНИХ
ІНТЕРВАЛІВ;
НЕ НУМЕРУВАТИ СПИСКИ, ЦЕ ЗРОБИТЬ ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР;
НЕ НУМЕРУВАТИ СТОРІНКИ, ЦЕ ЗРОБИТЬ ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР;
ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВОГО АБЗАЦУ НАТИСКАТИ КЛАВІШУ ENTER.

9. Недруковані символи

Недруковані символи
До недрукованих належать
символи:
1.пробілу
2.нерозривного пробілу
3.табуляції
Символи, що виконують
функцію розмітки документа:
1.символ кінця абзацу
2.символ кінця рядка
Ввімкнути та вимкнути режим
відображення недрукованих символів
можна кнопкою
на панелі
інструментів вкладки Головна
Вигляд документа в режимі
відображення недрукованих
символів

10. Використання табуляції

Використання табуляції
Уведення символу
табуляції посуває курсор до певної
позиції табуляції, віддаленої на певну
відстань від лівої межі тексту.
Щоб вказати, де
саме розташовуватиметься позиція
табуляції, слід клацнути у
відповідному місці горизонтальної
лінійки – на лінійці з'явиться
невеликий чорний маркер.
Порядок введення тексту
із символами табуляції

11. Редагування тексту

Переміщення
документом
Курсор уведення
можна переміщувати за
допомогою клавіш
←, →, ↑, ↓, або за
допомогою миші (для цього
слід установити її вказівник
у потрібну позицію та
клацнути ліві кнопку).
Переміщувати курсор
можна також за допомогою
комбінацій клавіш.
Клавіші для переміщення
курсору документом
Клавіші
Перехід
Ctrl+→, Ctrl+←
На одне слово вправо,
на одне слово вліво
Ctrl+↓, Ctrl+↑
До наступного абзаці, до
попереднього абзацу
Home, End
На початок рядка, у
кінець рядка
Ctrl+Home, Ctrl+End
На початок документа, у
кінець документа
PageDown, PageUp
На один екран униз, на
один екран уверх

12. Видалення та вставлення окремих символів

Видалення та вставлення
окремих символів
Для видалення
символу, розміщеного справа від
курсору, слід натиснути клавішу
Delete, а розміщеного зліва від
курсору – клавішу Backspace.
Сполучення клавіш
Delete та Backspace з клавішею Ctrl
дає змогу вилучити символи до
кінця або початку слова.
Режими уведення тексту
• вставлення – попередній
текст зберігається,
зсуваючись праворуч;
•заміщення – введені
літери замінюють наявні.
Режими
переключаються клавішею
Insert

13. Виділення фрагментів тексту

Методи виділення
об'єктів
Об'єкт
Метод
Слово
Двічі клацнути на цьому слові
Рядок
Клацнути на вільному полі ліворуч рядка
(перед цим вказівник миші має набути
вигляду стрілки, спрямованої вправо)
Речення
Натиснути клавішу Ctrl та клацнути в
будь-якому місці речення
Абзац
Двічі клацнути на вільному полі ліворуч
від абзацу або тричі клацнути в будьякому його місці
Документ
Тричі клацнути на вільному полі ліворуч,
або натиснути клавіші Ctrl+А, або
скористатися командою Виділити,
Виділити все панелі інструменті
ввкладки Головна.
Виділення довільного
фрагменту
Щоб виділити довільний
фрагмент, слід:
1.Помістити вказівник миші на початок
цього фрагмента, натиснути ліву кнопку
миші та, не відпускаючи її, перемістити
курсор в його кінець.
2.Для виділення фрагмента за допомогою
клавіатури помістити курсор на початок
фрагмента, натиснути клавішу Shift, і не
відпускаючи її розширити межі виділення
за допомогою клавіш керування курсором.
3.Щоб виділити кілька несуміжних
фрагментів, слід під час виділення
утримувати клавішу Ctrl.

14. Вигляд курсору миші

Курсор введення має вигляд рисочки, що
миготить
2. Вказівник миші, розташований на тексті або
праворуч від нього має вигляд тонкої високої
літери “І”.
3. Якщо вказівник миші перемістити ліворуч від
тексту, він набуде вигляду спрямованої вправо
стрілки
.
4. Коли вказівник розташовано поза робочою
областю, він має вигляд стрілки, спрямованої вліво
.
1.

15. Скасування і відновлення операцій

Скасування операцій
Відновлення скасованої
операції
Для скасування певної
дії:
1.Слід клацнути кнопку
(Скасувати)
2.Натиснути
комбінацію клавіш
Ctrl+Z
Якщо скасування
виявилося
помилковим:
1.Слід клацнути кнопку
(Повернути)
2.Натиснути
комбінацію клавіш
Ctrl+Y

16. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

• Форматування текстового документу полягає
у наданні йому потрібного вигляду, тобто
встановлення параметрів шрифтів, відступів
та
інтервалів,
форматування
абзаців,
додавання у документ таблиці тощо.

17. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

ШРИФТ МАЄ ТАКІ ПАРАМЕТРИ:
ВИД ШРИФТУ
НАКРЕСЛЕННЯ ШРИФТУ.
РОЗМІР ШРИФТУ.
КОЛІР ШРИФТУ.
ПАРАМЕТРИ ШТИФТУ МОЖНА ВСТАНОВИТИ ДЛЯ ОДНОГО
АБО ДЕКІЛЬКОХ СИМВОЛІВ, ДЛЯ ОДНОГО АБО ДЕКІЛЬКОХ
СЛІВ, ДЛЯ ОДНОГО АБО ДЕКІЛЬКОХ РЕЧЕНЬ, ДЛЯ ОДНОГО АБО
ДЕКІЛЬКОХ РЯДКІВ, ДЛЯ ВСЬОГО ТЕКСТУ.
ЩОБ ВСТАНОВИТИ ПОТРІБНИЙ
ШРИФТ
НЕОБХІДНО
ВИКОНАТИ КОМАНДУ: «ФОРМАТ» «ШРИФТ…» АБО У
КОНТЕКСТНОМУ МЕНЮ ВИБРАТИ КОМАНДУ «ШРИФТ…» .

18. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

ВИД ШРИФТУ
У ВІКНІ “ШРИФТ” ВИБИРАЮТЬ ВИД
РОЗМІР
ШРИФТУ
У ВІКНІ “РОЗМІР” МОЖНА
ВИБРАТИ
ШРИФТУ ВІД 8 ДО 72 ПТ.
ЩОБ ВИБРАТИ РОЗМІР ШРИФТУ
ПОТРІБНО КЛАЦНУТИ
КНОПКОЮ .
МОЖНА ВСТАНОВИТИ РОЗМІР
ВІД 1 ДО 1638 З ТОЧНІСТЮ ДО 0,5.
ДРОБОВІ ЧИСЛА ПИШУТЬ ЧЕРЕЗ
“КОМУ”.

19. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

Накреслення шрифту
У вікні “Шрифт”
встановлюють накреслення шрифту:
жирний, курсив, підкреслений
або їх комбінації.
Кнопки для вибору накреслення
шрифту також є на панелі інструментів
напівжирний
курсив
підкреслений
Колір шрифту
Для встановлення потрібного
кольору для виділеного тексту
потрібно у контекстному меню
виконати команду Шрифт/ Колір.
Або вибрати на панелі
інструментів

20. Форматування документу

ФОРМАТУВАННЯ
СИМВОЛІВ
ФОРМАТУВАННЯ
АБЗАЦІВ
ФОРМАТУВАННЯ
СТОРІНОК

21. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

ІНТЕРВАЛИ МІЖ СИМВОЛАМИ
ЩОБ ЗБІЛЬШИТИ ЧИ ЗМЕНШИТИ ІНТЕРВАЛ МІЖ СИМВОЛАМИ
ПОТРІБНО:
ВИКОНАТИ КОМАНДУ “ШРИФТ”, ВІДКРИТИ ВКЛАДКУ “ИНТЕРВАЛ”.
ЩОБ ЗБІЛЬШИТИ ІНТЕРВАЛ МІЖ СИМВОЛАМИ, ТРЕБА У ПОЛІ
“ИНТЕРВАЛ” ВИБРАТИ “РАЗРЕЖЕННЫЙ” І ЗБІЛЬШИТИ ЗНАЧЕННЯ
ЛІЧИЛЬНИКА
ЩОБ ЗМЕНШИТИ ІНТЕРВАЛ МІЖ СИМВОЛАМИ, ТРЕБА У ПОЛІ
“ИНТЕРВАЛ” ВИБРАТИ “УПЛОТНЁННЫЙ”” І ЗМЕНШИТИ ЗНАЧЕННЯ
ЛІЧИЛЬНИКА

22. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

Інтервали між рядками
В Word “за замовчуванням”
встановлено одинарний інтервал.
для того щоб встановити інший
потрібно на панелі інструментів
скористатися кнопкою
“Межстрочный интервал”
Нумерація сторінок
Для щоб встановити нумерацію
сторінок потрібно виконати
команду:
“Вставка” “Нумерация страниц”

23. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

ВИРІВНЮВАННЯ АБЗАЦІВ
АБЗАЦ МОЖНА ВИРІВНЮВАТИ ПО ЛІВОМУ КРАЮ, ПО
ЦЕНТРУ, ПО ПРАВОМУ ТА ШИРИНІ. ДЛЯ ЦЬОГО ВИКОРИСТОВУЮТЬ
КНОПКИ НА ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ, АБО ДІАЛОГОВЕ ВІКНО “АБЗАЦ”,
ЯКЕ ВИКЛИКАЄТЬСЯ З МЕНЮ “ФОРМАТ”, АБО КОНТЕКСТНОГО МЕНЮ.

24. Перевірка правопису

Перевірка правопису
Програма Word,
застосовуючи словники, що входять
до її складу, перевіряє текст,
позначає помилки, пропонує
варіанти виправлення помилок.
Програма має
словник синонімів, функцію
автоматичного розставляння
переносів тощо.
Визначення мови
У випадку, якщо перевірка працює
некоректно:
1.Виділити весь документ (Ctrl+A)
2.На панелі інструментів Рецензування
клацнути кнопку
(Вибрати мову),
відкриється вікно Мова, де у списку
Позначити виділений текст як слід
вибрати відповідну мову та клацнути кнопку
Ок

25. Пошук і виправлення помилок

Якщо на вкладці Рецензування клацнути команду
перевірка правопису, то програма знайде першу
помилку після позиції курсору введення та
відкриє вікно Правопис.
У полі Немає в словнику показано
речення з відсутнім у словнику словом,
виділеним червоним кольором, а в списку
Варіанти – наведено пропозиції щодо заміни
виділеного слова. За допомогою кнопок у
правій частині цього вікна можна вказати
програмі, що вона має робити із виділеним
словом
•Пропустити
•Пропустити все
•Додати
•Замінити
•Замінити все

26. Автоматична перевірка правопису

Програма Word може
здійснювати перевірку правопису
автоматично. Цим режимом керують
за допомогою значка
(Стан перевірки правопису),
розташованого в рядку стану. Якщо
клацнути його лівою кнопкою миші,
відкриється контекстне меню із
варіантом виправлення певного слова
та набором команд для роботи з ним.
Аналогічна дія буде виконана, коли на
підкресленому червоною хвилястою
рискою слові клацнути правою
кнопкою миші

27. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів

ТП Word може здійснювати
автоматичний пошук у документі
деякого фрагменту тексту. А також
може замінити деякий фрагмент
тексту на інший. Для цього потрібно:
1.Вибрати в групі Редагування
вкладки Основне кнопку Замінити
2. Увести у поле Знайти (рис. 1)
потрібний фрагмент тексту(наприклад
«товар»)
3. Увести у поле Замінити на текст
для заміни потрібного
фрагмента(наприклад «гроші»).
Для того щоб заміна відбулася
автоматично в усьому документі, слід
вибрати кнопку Замінити все
Вікно Знайти і замінити
Рис.1

28. Для закріплення матеріалу дайте відповіді на наступні питання:

1. ПРИ
НЕОБХІДНОСТІ
НАБРАТИ
БАГАТО
ВЕЛИКИХ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ КЛАВІША?
2. ЯКІ ВИ ЗНАЄТЕ ПРАВИЛА ВВЕДЕННЯ ТЕКСТУ?
3. ДЛЯ СКАСУВАННЯ ПЕВНОЇ ДІЇ ПОТРІБНО?
4. ЩО ТАКЕ ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ?
5. ЯКІ ВИ ЗНАЄТЕ ПАРАМЕТРИ ШРИФТА?
6. ЩО ВИ МОЖЕТЕ СКАЗАТИ ПРО ПЕРЕВІРКУ ПРАВОПИСУ?
СИМВОЛІВ,
ЯКА
English     Русский Rules