7.74M
Categories: psychologypsychology ukrainianukrainian

Формування граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ ІІІ рівня

1.

2.

Козак Віра Михайлівна
Рівненський Державний
педагогічний інститут
ім.Д.З Мануїльського .
викладач дошкільної педагогіки і психології.
Стаж – 33 роки.
Логопедичний стаж – 21 рік.
Присвоєна кваліфікаційна категорія
“ спеціаліст першої категорії ".

3.

«Слово є основною одиницею мови і
мовлення. Але словниковий склад
являє собою лише будівельний
матеріал , який тільки при поєднанні
слів у реченні за законами рідної мови
може слугувати цілям спілкування. І
найбільш суттєвим є питання про
засвоєння граматичної будови рідної
мови.»
А. Р. Лурія

4.

Система корекційного навчання дошкільників із ЗНМ
мовлення ІІІ рівня включає в себе такі основні
напрямки формування і розвитку мовлення дітей :
Формування
лексичної
сторони
мовлення
Формування
зв’язного
мовлення
Формування
граматичної
сторони
мовлення
Формування
фонетико –
фонематичної
сторони
мовлення.

5.

Актуальність проблеми :
Оволодіти граматичною стороною мовлення означає:
навчитися правильно вживати відмінкові закінчення
слів, дієслівні форми та їх видозміни, суфікси ,
префікси узгоджувати іменники з іншими частинами
мови в роді , числі та відмінку, правильно будувати
речення , додержуючи правильного порядку слів у
ньому , вживати прийменники , будувати
складнопідрядні і складносурядні речення .

6.

Форми роботи з граматичної будови мовлення :
1 Заняття.
2 Бесіда.
3 Дидактична гра .
4 Мовленнєві вправи.

7.

Всю свою роботу спрямувала на :
Формування навичок у дітей утворювати слова
із зменшувально – пестливими суфіксами .

8.

Утворення множини іменників, прикметників ,
дієслів.

9.

Утворення нових дієслів за допомогою
префіксів.

10.

Утворення нових граматичних форм складних
слів.

11.

Вживання прикметників , які вказують
приналежність до когось або чогось

12.

Порівняльний ступінь прикметників вищий і найвищий

13.

Утворення іменників назв малят тварин, птахів

14.

Граматично правильно вживати та узгоджувати слова
у відповідному відмінку, роді, числі і часі.

15.

Складання простих поширених речень,
складання різних типів речень.

16.

Утворення спільнокореневих слів

17.

Розвивати вміння правильно вживати прийменники .

18.

Кожен із нас прийшов на білий світ
Пізнать його, приховане відкрити,
Знань, мудрості добуть, та перш за все
Повинні ми навчитись говорити .
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!
English     Русский Rules