Архейська ера
Дякую за увагу!
1.51M
Category: geographygeography

Архейська ера

1. Архейська ера

2.

Архейська ера веде свій початок з
часів, коли Земля сформувалася
як планета. В геології це
найдавніший, найраніший період
історії земної кори.

3.

Тривалiсть: 1500 млн. рокiв
Склад атмосфери:
хлор, водень, метан, амiак, вуглекислий газ,
сiрководень, кисень, азот.
Основнi подiї ери:
Виникнення перших прокарiотiв.
Неорганiчнi речовини сушi та атмосфери перетворюються в
органiчнi.
З’являються гетеротрофи.
З’являється грунт.
Вода, а потiм i атмосфера насичується киснем.

4.

У архейськiй ерi виникли перші живі організми. Вони були
гетеротрофами і в якості їжі використовували органічні сполуки
«первинного бульйону ».
Першими жителями нашої планети були анаеробні бактерії.
Найважливіший етап еволюції життя на Землі пов'язаний з
виникненням фотосинтезу, що обумовлює поділ органічного світу на
рослинний і тваринний.
Першими фотосинтезирующими організмами були прокарiотичнi
(доядернi) ціанобактерії і синьо-зелені водорості. З'явилися потім
еукаріотичні зелені водорості виділяли в атмосферу з океану вільний
кисень, що сприяло виникненню бактерій, здатних жити в кисневому
середовищі.

5.

З'явилися статевої процес і багатоклiтиннiсть
Гаплоїдні організми безперервно
пристосовуються до середовища, але
принципово нових ознак і властивостей у них не
виникає.
Диплоїдність, яка виникла одночасно з
оформленим ядром, дозволяє зберігати мутації в
гетероготному стані і використовувати їх як
резерв спадкової мінливості для подальших
еволюційних перетворень.

6.

Удосконалення взаємодії між клітинами спочатку
контактного, а потім за допомогою нервової і
ендокринної систем забезпечило існування
багатоклітинного організму як єдиного цілого.
Деякі перейшли до сидячого способу життя і
перетворилися в організми типу губок. Від них пiшли
плоскі черви.
Треті зберегли плаваючий спосіб життя, придбали
рот і дали початок кишковопорожнинним.

7.

Висновки:
Життя виникло на
Землі з синтезованих
абіогенним шляхом
органічних молекул.
У архейськую еру, на
кордоні з протерозом,
виникненням перших
клітин було покладено
початок біологічної
еволюції.

8. Дякую за увагу!

English     Русский Rules