Результати соціологічного опитування на замовлення ГО «Телекритика»
Характеристики опитування
Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Военно-промышленный курьер № 8 (476) за 27 февраля 2013
Ідея методу
Судження
Індекс ефективності російської пропаганди: мапа
підтримка меседжів російської пропаганди в різних регіонах України
Поширеність проросійських та проукраїнських переконань
Підтримка проукраїнських та проросійських тверджень по регіонах (1)
Підтримка проукраїнських та проросійських тверджень по регіонах (2)
Результати додаткового аналізу
користування українськими та російськими ЗМІ в різних регіонах України
Користування українськими та російськими ЗМІ
Тижневе охоплення новин на українському та російському телебаченні по регіонах
Тижневе охоплення українських та російських новинарних Інтернет-ЗМІ по регіонах
Динаміка ставлення до українських та російських ЗМІ
Дякуємо за увагу!
804.07K
Category: sociologysociology

Результати соціологічного опитування на замовлення ГО «Телекритика»

1. Результати соціологічного опитування на замовлення ГО «Телекритика»

Травень-червень 2015 року

2. Характеристики опитування

Генеральна
сукупність
Неінституційне повнолітнє населення України
(за винятком Криму)
Вибірка
2022 інтерв’ю по всій Україні (1894 – на підконтрольних українській
владі територіях)
Метод
Особисті інтерв’ю за місцем проживання респондента
Період проведення
опитування
20 травня – 2 червня 2015
Вибірка
Багатоступенева стратифікована ймовірнісна вибірка

3.

ІНДЕКС ПІДТРИМКИ МЕСЕДЖІВ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ
(ІНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ)

4. Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Военно-промышленный курьер № 8 (476) за 27 февраля 2013

5. Ідея методу

Ми виділили такі тези офіційної російської пропаганди, які мають високу
(75-80%) підтримку в Росії. Це квазілогічний ланцюжок:
майдан був організований американцями разом з націоналістами;
в результаті майдану до влади прийшли націоналісти, які загрожують
російськомовному населенню України;
Крим і Схід України були в небезпеці, Крим вдалося захистити,
включивши його до складу Росії, а Схід повстав і хоче незалежності і
гарантій безпеки;
націоналісти почали війну зі своїм народом.
Тому були сформульовані судження, що покривають головні тези цього
ланцюжка - судження про Майдан, оцінка США, підтримка анексії Криму,
засудження АТО, довіра до російських ЗМІ.

6. Судження

1. Скажiть, будь ласка, яка з наступних 2-х думок ближча до Вашої думки?
Євромайдан був ...
Народним протестом на підтримку європейського шляху розвитку
Боротьбою за владу антиросійських, нацiоналiстичних сил
2. Чи пiдтримуєте Ви приєднання Криму до Росiї?
Так
Безумовно нi
3. Як Ви в цiлому ставитеся зараз до Сполучених Штатiв Америки?
Дуже добре
Дуже погано
4. Антитерористична операцiя на Сходi України (АТО) - це каральнi операцiї
проти звичайного населення
Погоджуюсь
Не погоджуюсь
5 Чи довiряєте Ви росiйським ЗМI (телебаченню, радiо, газетам)?
Повнiстю довiряю
Повнiстю не довiряю
Код
0
100
100
0
0
100
100
0
100
0

7. Індекс ефективності російської пропаганди: мапа

8. підтримка меседжів російської пропаганди в різних регіонах України

ПІДТРИМКА МЕСЕДЖІВ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ
В РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

9. Поширеність проросійських та проукраїнських переконань

Найбільшу підтримку у мешканців України мають наступні твердження: «Дiї української армiї
на Донбасi - це вiйна з Росiєю та проросiйськими террористами», «Причина бiльшої частини
складнощiв, з якими зiткнулась країна, - це агресiя Росiї», «Подiї, що вiдбулись зимою 2014
року в Києвi - це народна революцiя», «Теперiшня влада в цiлому не здатна провести
необхiднi для країни реформи».
Найменше українці підтримують твердження: «В Українi переслiдуються етнiчнi росiяни та
росiйськомовнi громадяни», «Дiї української армiї на Донбасi - це каральна операцiя проти
власного народу», «Референдум на Донбасi вiдобразив дiйснi прагнення мiсцевих
мешканцiв».
Оцінка Майдану та військових дій на Донбасі є тим, що найбільше роз’єднує різні регіони
країни, передусім Схід та Захід. Найменше відрізняються регіони за сприйняттям поточної
ситуації в країні, особливо в критичному світлі.
Переконання, що об’єднують різні частини України, – це підтримка необхідності миру навіть
ціною компромісів з супротивником та надія на те, що з часом Україна стане на шлях
розвитку та процвітання.

10. Підтримка проукраїнських та проросійських тверджень по регіонах (1)

Україна (підконтрольна)
Східний
Південний
Центральний
Західний
Дiї української армiї на Донбасi - це вiйна з Росiєю та
проросiйськими террористами
Причина бiльшої частини складнощiв, з якими зiткнулась
країна, - це агресiя Росiї
Теперiшня влада в цiлому не здатна провести необхiднi для
країни реформи
Подiї, що вiдбулись зимою 2014 року в Києвi - це народна
революцiя
Попри всi складнощi, через декiлька рокiв Україна стане на
шлях розвитку та процвiтання
В ДНР / ЛНР переслiдуються україномовнi громадяни та
українськi патрiоти
Режим Януковича неможливо було бiльше терпiти, навiть
беручи до уваги складнощi, що спiткали Україну пiсля його
повалення
Влада України має зробити все можливе заради миру за
будь-яку цiну, навiть якщо це означатиме поступки
супротивнику
1
2
1 – повна незгода, 5 – повна згода
3
4
5

11. Підтримка проукраїнських та проросійських тверджень по регіонах (2)

Україна (підконтрольна)
Східний
Південний
Центральний
Західний
3
4
Євромайдан не наблизив Україну до перетворення в
європейську країну
Теперiшнi економiчнi складнощi - наслiдок болючих, але
необхiдних для країни реформ
Армiя України не здатна ефективно протистояти
супротивнику на Донбасi
Дiї української армiї на Донбасi - це громадянська вiйна
Подiї, що вiдбулись зимою 2014 року в Києвi - це
незаконний озброєний переворот
Референдум на Донбасi вiдобразив дiйснi прагнення
мiсцевих мешканцiв
Дiї української армiї на Донбасi - це каральна операцiя
проти власного народу
В Українi переслiдуються етнiчнi росiяни та росiйськомовнi
громадяни
1
2
1 – повна незгода, 5 – повна згода
5

12. Результати додаткового аналізу

Ми розрахували середній рівень підтримки проукраїнської та проросійської точки зору в
цілому та окремо для кожної теми (Майдан 2013-2014, бойові дії на Сході, оцінка поточної
ситуації в Україні).
Регіон проживання - найвпливовіший фактор, що визначає проукраїнські чи проросійські
переконання. Регіон має більший вплив, аніж практики користування медіа та національна
самоідентифікація.
Тим не менш, користування українськими та російськими джерелами новин справді
пов’язане з рівнем підтримки відповідної точки зору на події в країні (в тому числі усередині
одного регіону та лінгво-етнічної групи). Ті, хто користуються лише українськими джерелами
інформації, мають більш виражену проукраїнську позицію.
Залежність переконань від джерел інформації найбільш помітна на Сході та Півдні.

13. користування українськими та російськими ЗМІ в різних регіонах України

КОРИСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ТА РОСІЙСЬКИМИ ЗМІ
В РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

14. Користування українськими та російськими ЗМІ

72% дізнається новини з переважно українських телеканалів та Інтернет-ЗМІ (43% тільки
дивляться ТВ, 29% також користуються Інтернетом).
22% регулярно звертається і до українських, і до російських джерел інформації (з них 9% тільки телеглядачі).
6% практично не цікавиться новинами ні з українського, ні з російського телебачення та
Інтернету.
6%
Українське ТБ
Українське ТБ та Інтернет-ЗМІ
13%
Російське та українське ТБ
43%
9%
Жодне з цих джерел
29%
Україна без ДНР та ЛНР
Російське та українське ТБ та Інтернет-ЗМІ

15. Тижневе охоплення новин на українському та російському телебаченні по регіонах

18% респондентів по Україні (без так званих ДНР та ЛНР) дивляться новини на російських
телеканалах щонайменше кілька разів на місяць.
Західний регіон дивиться новини на російських телеканалах майже так само часто, як і
Східний.
Тижневе охоплення
українських телеканалів
91%
Україна без
ДНР та ЛНР
93%
Західний
95%
Центральний
90%
Південний
Тижневе охоплення
російських телеканалів
85%
Східний
18%
18%
17%
20%
17%
Україна без
ДНР та ЛНР
Західний
Центральний
Південний
Східний

16. Тижневе охоплення українських та російських новинарних Інтернет-ЗМІ по регіонах

23% респондентів по Україні (без так званих ДНР та ЛНР) дізнаються новини з російських
Інтернет-ЗМІ щонайменше кілька разів на місяць.
Менш інтенсивне користування російськими Інтернет-ЗМІ у Східному регіоні пояснюється
найнижчим рівнем користування Інтернетом в цій частині країни.
Тижневе охоплення українських
Інтернет-ЗМІ
43%
45%
46%
Тижневе охоплення російських
Інтернет-ЗМІ
45%
34%
23%
27%
28%
Центральний
Південний
22%
15%
Україна без
ДНР та ЛНР
Західний
Центральний
Південний
Східний
Україна без
ДНР та ЛНР
Західний
Східний

17. Динаміка ставлення до українських та російських ЗМІ

Українські ЗМІ втрачають довіру аудиторії майже по всій Україні, крім Західного регіону. На
Півдні, Сході та Центрі відсоток тих, хто сказав, що ставлення до українських мас-медіа з
початку року у них погіршилось, переважає відсоток тих, у кого воно покращилось.
Поступова втрата довіри до українських мас-медіа компенсується тим, що російські ЗМІ
втрачають довіру набагато сильніше, в тому числі на Сході та Півдні.
Чи змiнилось ставлення з початку
року до українських ЗМI?
Скорiше погiршилось
Україна без ДНР та ЛНР
Скорiше покращилось
19%
Західний
10%
Центральний
Південний
Східний
11%
15%
29%
25%
15%
8%
13%
7%
Чи змiнилось ставлення з початку
року до російських ЗМI?
Скорiше погiршилось
Україна без ДНР та ЛНР
Західний
Центральний
Південний
Східний
Скорiше покращилось
60%
1%
74%
0%
68%
0%
47%
39%
3%
1%

18. Дякуємо за увагу!

Володимир Паніотто
Марина Шпікер
English     Русский Rules