865.61K
Categories: historyhistory lawlaw

Право Європейського Союзу

1.

Право Європейського
Союзу

2.

Мазаракі Наталія Анатоліївна
Корпус Л
[email protected]

3.

4.

Історія створення ЄС
Формування ідеї об’єднання
Європи впродовж століть
Пошук механізмів
Небажання держав позбуватися
повного суверенітету жодною
мірою

5.

Роберт Шуман
– міністр
закордонних
справ Франції

6.

Декларація
Шумана
(1950 р)

7.

Декларація Р.Шумана
Найкращим чином досягнути
економічного розвитку можливо на
загальноєвропейському, а не
національному рівні
Об'єднання під єдиним керуванням
вугільних і сталеплавильних ресурсів,
передовсім, Франції та Німеччини, а
також інших європейських держав

8.

Європейське об’єднання вугілля
та сталі (1951 р.)
Бельгія
Західна Німеччина
Італія
Люксембург
Нідерланди
Франція
Паризький договір:
підписаний 18/04/1951
набув чинності
23/07/1952 р
втратив чинність
23 /07/ 2002 р.

9.

ЄОВС:
Скасування торговельних мит та
кількісних обмежень на рух товарів
Принципи вільної торгівлі
Вільна конкуренція
Вільний рух капіталів та робочої сили

10.

11.

Структура ЄОВС
Вище правління – виконавчий, колегіальний,
незалежний від урядів наднаціональний орган
Рада міністрів – координація дій Вищого
правління з економічною політикою державчленів
Парламентська асамблея – демократичний
контроль над Вищим правлінням, могла
висловлювати недовіру і зміщувати Вище
управління

12.

Структура ЄОВС
Суд - судді призначалися урядами, могли
анулювати рішення органів ЄОВС
Консультативний комітет – дорадчий
орган (промисловці, споживачі, робітники)

13.

Заснування
ЄЕС та Евратому
Бельгія
Західна Німеччина
Італія
Люксембург
Нідерланди
Франція
Римський договір:
Підписаний 25/03/1957
набув чинності 01/01/1958
р

14.

Рівні економічної інтеграції

15.

Мета ЄЕС – створення
спільного ринку
Формування митного союзу
Спільна торговельна політика щодо
третіх країн
Спільна політика в галузі с/г,
транспорту та конкуренції

16.

Євратом
Спільний ринок ядерних матеріалів і
обладнання
Ядерне законодавство
Мирне використання атомної енергії
Наукові дослідження

17.

Структура співтовариств
Комісія – виконавчий орган, 9 членів, що
призначалися за згодою держав-учасниць
Європейська парламентська асамблея
(для 3 співтовариств) – консультативні і
контролюючі функції, вето на рішення
комісії
Суд
Рада міністрів

18.

1968 р. – об’єднання 3
співтовариств в Європейські
співтовариства
1974 р. – створення Європейської
Ради як найвищої політичної
інстанції співтовариства

19.

Єдиний європейський акт
1985 р.
Зміни та доповнення до Римського
договору
Набув чинності 01/07/1987

20.

Єдиний європейський акт
Завершення формування єдиного спільного
ринку
Усунення існуючих перешкод у вільному
переміщенні товарів, людей, послуг та капіталу
Координація економічної та валютної політики
Зміни у структурі та порядку прийняття рішень
органами співтовариств

21.

Маастрихтський договір –
Договір про ЄС
7 лютого 1992 р.
(набув чинності 01/11/1993) - утворення
Союзу на базі
Співтовариств, доповнених
напрямами політики та
формами співробітництва

22.

Європейський союз
Співтовариства
Спільна зовнішня
політика та політика
безпеки
Співробітництво у
сфері охорони
порядку та
правосуддя у
кримінальних
справах

23.

Маастрихтський договір
Поглибив і розширив сфери діяльності
Співтовариств (охорона довкілля, дослідження
та технологічний розвиток, захист прав
споживачів)
Змінив інституціональну систему Співтовариств
Заснував Економічний та Валютний Союз
Запровадив єдину валюту

24.

Запровадив процедуру узгодження
зовнішньоїполітичних дій
Містить положення щодо охорони зовнішніх
кордонів, імміграційної політики, візового
контролю, співробітництва органів
правопорядку, боротьби з злочинністю
Закріпив механізм громадянства ЄС

25.

Амстердамський договір
(1997)
набув чинності 1999 р.
Посилення прав і свобод людини
Соціальна політика
Уточнення питань громадянства ЄС
Зміни в інституційній структурі ЄС
Посилення відкритості у прийнятті рішень в
ЄС

26.

Конституція для Європи
Проект у 2003 р.
Повноваження держав-членів
Інституціональна структура
Реформування судової системи
Спрощення системи правових актів ЄС

27.

Лісабонський договір,
який змінює ДЕС та ДФЕС
13/12/2007
(набув чинності 01/01/2011)
English     Русский Rules