ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ ФАРМАКОЛОГИЯ МОДУЛІ
Жүрек жетіспеушілігінде қолданылатын дәрілік заттар
Кардиотоникалық заттар – миокардтың жиырылғыштығын жоғарылататын заттар
Жүрек гликозидтерінің жіктелуі
Жүрек гликозидтерінің негізгі фармакологиялық әсерлері
Жүрек гликозидтерінің әсер механизмі
Теріс хронотропты және теріс дромотропты әсерінің механизмі
ЖГ фармакокинетикасының ерекшелігі
ЖГ фармакокинетикасының ерекшелігі
ЖГ фармакокинетикасының ерекшелігі
Жүрек гликозидтерінің қолданылуы
Гликозидтік емес кардиотоникалық заттар
Амринон – фосфодиэстераза ингибиторы
Милринон –фосфодиэстераза ингибиторы
Дофамин – биогенді амин, норадреналиннің ізашары
Добутамин – бета 1 адреномиметик
Глюкагон
Ангиотензин айналдырушы ферменттің ингибиторлары- Каптоприл Эналаприл
Бета адреноблокаторлар Метопролол Бисопролол
Әдебиеттер:
511.50K
Category: medicinemedicine

Жүрек қан-тамыр жүйесі патологияларында қолданылатын дәрілік заттардың жіктелуі, жалпы сипаттамасы және қолданылуы

1. ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ ФАРМАКОЛОГИЯ МОДУЛІ

Тақырыбы: Жүрек қан-тамыр жүйесі
патологияларында қолданылатын дәрілік
заттардың жіктелуі, жалпы сипаттамасы және
қолданылуы
(3 курс жалпы медицина факультеті студенттері үшін)
Құрастырған: м.ғ.к. Айтжанова Г.Б.
Алматы, 2014

2.

Жүрек қан-тамыр жүйесі патологиялары жер
шарында өлімшілдіктің негізгі себебі б.т.
Статистикалық мәліметтер бойынша,
Қазақстанда 2011 жылы жүрек қан-тамыр
жүйесі ауруларынан 51,3 мың адам қайтыс
болған, бұл көрсеткіш жалпы өлімшілдіктің
35,5% құрады.

3.

Жүрек қан-тамыр жүйесі патологияларында
қолданылатын дәрілік заттар
1. Жүректің ишемиялық ауруында (стенокардия,
миокард инфаркты) қолданылатын дәрілік заттар
2. Жүрек ритмінің бұзылыстарында (аритмиялар,
блокадалар) қолданылатын заттар
3. Артериялық қысымның өзгеруімен жүретін
патологияларда (гипертензия, гипотензия)
қолданылатын заттар

4.

4. Жүрек жетіспеушілігінде қолданылатын
заттар
5.Жүректің қабыну ауруларында (эндокардит,
миокардит, перикардит) қолданылатын
заттар
6.Жүрек қақпақшаларының
қолданылатын заттар
ақауларында

5.

Жүрек жетіспеушілігінде қолданылатын
заттар

6.

Жүрек жетіспеушілігінің себептері:
-қанның көлемінің немесе артериялық
қысымның жоғарылауына байланысты жүрекке
жүктеме
түсу
(жүректің
ақауларында,
гипертониялық ауруда, өкпе ісінуінде),
-миокардтың жиырылғыштық қасиетінің
төмендеуі (миокард инфарктында, инфаркттан
кейінгі
кардиосклерозда,
жүрек
аневризмасында),
-миокардтың дегенеративтік өзгерістерінде
(кардиодистрофияларда)

7.

Жүрек жетіспеушілігінің түрлері
даму ерекшелігі бойынша
- жедел жүрек жетіспеушілігі
- созылмалы жүрек жетіспеушілігі
орналасуы бойынша
- солжақ қарыншалық ЖЖ
- оңжақ қарыншалық ЖЖ

8.

Клиникалық көріністері бойынша
-I сатысы – физикалық жүктемеде
дамитын ентікпемен, тахикардиямен,
шаршағыштықпен көрінеді,
-II сатысы – ағзаларда және тіндерде
қайтымды функционалды бұзылыстар
байқалады,
-III сатысы – ұзақ уақыт гипоксияға
байланысты ағзада морфологиялық
өзгерістердің дамуы.

9. Жүрек жетіспеушілігінде қолданылатын дәрілік заттар

1. Кардиотоникалық заттар
2. Ангиотензин-айналдырушы ферменттің
ингибиторлары
3. Зәр айдайтын заттар
4. Бета адреноблокаторлар
5. Перифериялық вазодилататорлар
6. Калий препараттары

10. Кардиотоникалық заттар – миокардтың жиырылғыштығын жоғарылататын заттар

Кардиотоникалық заттар 2 топқа бөлінеді:
1. Жүрек гликозидтері
2. Гликозидтік емес кардиотоникалық заттар

11.

Жүрек гликозидтері - кардиотоникалық әсер
көрсететін,
негізінен
өсімдік
тектес
препараттар.
Клиникалық практикада жүрек гликозидтерін алғаш
рет ағылшын дәрігері Уайтеринг XVIII ғ. соңында
қолдана бастаған.

12. Жүрек гликозидтерінің жіктелуі

Жүрек гликозидтері алу көзі бойынша келесі
топқа бөлінеді:
1. Алқызыл оймақгүл препараты
Дигитоксин
2. Түкті оймақгүл препараты
Дигоксин
Целанид
Лантозид
3. Тотық түсті оймақ гүл препараты
Дигален-нео
4. Жанаргүл препараты
Жанаргүл шөбінің тұндырмасы
Адонизид

13.

5. Строфанте Комбе препараттары
Строфантин К
6. Меруертгүл препараттары
Меруертгүл тұнбасы
Коргликон
7. Желтушник препараттары
Кардиовален

14. Жүрек гликозидтерінің негізгі фармакологиялық әсерлері

Оң инотропты әсер – систоланың күшеюі және
қысқаруы
Теріс хронотропты әсер – брадикардия, диастоланың
ұзаруы
Теріс дромотропты әсер – өткізгіштіктің тежелуі
Оң батмотропты әсер – қозғыштығының күшеюі
(жоғары мөлшерде)

15. Жүрек гликозидтерінің әсер механизмі

ЖГ кардиомиоциттер мембранасының
транспорттық Na-К-АТФазасын тежейді,
нәтижесінде жасушаішілік Na+ деңгейі
жоғарылайды.
Na+, K+-АТФаза
Na+
Са2+
30-35%

16.

Na+\Са2+алмасуы бұзылады

Са2+ жасушадан шығуы төмендейді
Сырттан Са2+ енуі жоғарылайды

Жасушаішілік Са2+ деңгейі жоғарылайды

Са2+ әсерінен АТФ түзілуі күшейеді

17.

АТД = АДФ + энергия

Энергия тропониндік кешенді тежейді

Актин мен миозин әрекеттесіп, актомиозин
түзіледі

Актомиозин систоланы күшейтеді
(+ инотропты әсер дамиды)

18. Теріс хронотропты және теріс дромотропты әсерінің механизмі

Жүрек гликозидтерінің оң инотропты
әсерінің нәтижесінде қан тамырларында қысым
жоғарылайды, механорецепторлары
ынталанады, рефлекторлы түрде кезбе жүйкенің
қозуы байқалады, нәтижесінде теріс
хронотропты және дромотропты әсерлер дамиды

19. ЖГ фармакокинетикасының ерекшелігі

Жүрек гликозидтері ФК ерекшелігі бойынша 3 топқа
бөлінеді
1. Полярлы жүрек гликозидтері
Строфантин
Коргликон
Полярлы жүрек гликозидтерінің ерекшеліктері
Суда жақсы ериді, негізінен парентералды енгізіледі
(к\т)
Қан сарысуы белогымен байланыспайды (өте әлсіз, 57%), сондықтан әсер ету ұзақтығы қысқа
Әсері 7—10 мин кейін басталады, максималды әсері
1–1,5 с кейін дамиды, 12 с дейін созылады
Бүйректен оңай, жылдам шығады, ағзада жиналмайды

20. ЖГ фармакокинетикасының ерекшелігі

2. Салыстырмалы полярлы жүрек гликозидтері
Дигоксин
Целанид
Адонизид
Жанаргүл шөбінің тұндырмасы
Салыстырмалы полярлы жүрек гликозидтерінің
ерекшелігі
Суда және майда жақсы ериді,
Парентералды және энтералды тағайындалады,
Қан сарысуы белогымен біршама байланысады (5060%),
Максималды әсері 5–6 с басталады және 2–5 күнге
дейін созылады (к\т енгізгенде әсері 15–30 мин
басталады),
Кумулятивті қасиеті орташа.

21. ЖГ фармакокинетикасының ерекшелігі

3. Полярлы емес жүрек гликозидтері
Дигитоксин
Полярлы емес жүрек гликозидтерінің ерекшелігі
суда нашар ериді, майда жақсы ериді,
АІЖ толық сіңеді, тек энтералды тағайындалады
қан сарысуы белогымен жоғары деңгейде
байланысады (90%),
әсері өте ұзақ (2-3 апта)
негізінен өтпен бөлінеді және кері сорылады
жоғары деңгейдегі кумуляция тән

22. Жүрек гликозидтерінің қолданылуы

1. Созылмалы жүрек жетіспеушілігі
2. Жедел жүрек жетіспеушілігі
3. Жүрек ритмінің бұзылыстары
(жыпылықтау аритмиясы, пароксизмалды
тахиаритмия)

23. Гликозидтік емес кардиотоникалық заттар

Гликозидтік емес кардиотоникалық заттардың
жіктелуі
1. Фосфодиэстераза ингибиторлары
Амринон
Милринон
2. Бета-адреномиметиктер
Добутамин
Изадрин
3. Катехоламиндер және оның ізашарлары
Норадреналин Дофамин
4. Глюкагон

24. Амринон – фосфодиэстераза ингибиторы

Әсер механизмі:
1) фосфодиэстеразаны тежейді, цАМФ жиналуына
ықпал етеді және кардиомиоциттерде Са 2+
жоғарылатады
Фармакологиялық әсері
-оң инотропты әсер
Қолданылуы: жедел іркілістік жүрек
жетіспеушілігінде,
Жанама әсерлері: гипотензия, тахикардия, аритмия,
бүйрек қызметінің бұзылыстары, тромбоцитопения

25. Милринон –фосфодиэстераза ингибиторы

Милринонның құрылымы мен әсер механизмі
амринонға ұқсас,
Препараттың белсенділігі жоғары, науқастар
амринонға қарағанда жақсы көтереді,
Қолданылады: тек жедел іркілістік жүрек
жеткіліксіздігінде қысқа уақытты терапия үшін,
Жанама әсерлері: гипотензия, аритмия,
гипокалиемия

26. Дофамин – биогенді амин, норадреналиннің ізашары

ӘМ: дофаминдік рецепторларды, ал үлкен мөлшерде альфа-1 және бета-1-адренорецепторларды
ынталандырады,
- тікелей емес адреномиметик (нораденалиннің ізашары)
Жүректік лақтырымды жоғарылатады,
Ауыр жүрек жетіспеушілігінде жүрек гликозидтері
тиімсіз болғанда тағайындалады,
Жанама әсерлері: тахикардия, кеудеде ауыру сезімі,
САҚ жоғарылауы, жүрек айну, құсу, тремор, аритмия,
тітіркендіргіш әсер

27. Добутамин – бета 1 адреномиметик

ӘМ: тікелей және таңдамалы бета1адренорецепторларды қоздырады,
Ф.Ә: жүректің жиырылу күшін, жиілігін
жоғарылатады,
Қолданылады: миокард инфарктынан, жүрекке
операция жасалған соң дамыған жедел жүрек
жетіспеушілігінде
ЖӘ: тахикардия, жүрек ритмінің бұзылуы

28. Глюкагон

Глюкагон жүректің жиырылу жиілігі мен
күшін жоғарылатады
Гипергликемиялық әсер
Бета-адреноблокатормен уланғанда дамитын
жедел жүрек жетіспеушілігінде тиімді

29. Ангиотензин айналдырушы ферменттің ингибиторлары- Каптоприл Эналаприл

Шеткі венозды және артериялық қан тамырларды
кеңейтеді
Гемодинамиканы жақсартады
Жүректен кейінгі жүктемені азайтады
Жүректік лақтырылымды жоғарылатады
Созылмалы жүрек жетіспеушілігін емдеу үшін
қолданылады
Жанама әсерлері: гипотония, тахикардия, құрғақ
жөтел

30. Бета адреноблокаторлар Метопролол Бисопролол

Жүрек жетіспеушілігінде компенсаторлы реакция ретінде
адреналин
мен
норадреналиннің
бөлінуі
жоғарылайды,
нәтижесінде тахикардия және гипертензия байқалады.
Бета адреноблокаторлардың қолдануға көрсетілулері:
-миокардты катехоламиндердің токсикалық әсерінен
қорғайды,
-антиангиналды әсеріне байланысты,
-антиаритмиялық
қасиеті
бар,
қарынша
фибрилляциясының алдын алады,
-ренин-ангиотензин альдесторондық жүйені тежейді,
-кенеттен өлімнің алдын алады

31. Әдебиеттер:

1. Фармакология. Харкевич Д.А. Мемлекеттік тілдегі аудармасы Алматы,
2004 ж. 604 б.
2.Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. – 10-е изд., перераб., доп. и испр.
–М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 - 752 с.
3.Машковский М.Д. Лекарственные средства. Издание пятнадцатое. – М.:
Новая волна, 2007 – 1206 б.
4. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров/ Венгеровский А.И. –
3-е издание, переработанное и дополненное: учебное пособие – М.:ИФ
«Физико-математическая литература», 2006. – 704 б.
5. Лоуренс Д.Р., Бенетт П.Н. Клиническая фармакология. – М.: Медицина,
2002, т.1-2. – 669 б.
Основы фармакотерапии детей и взрослых: руководство для врачей / И.Б.
Михайлов. –М.: АСТ; СПб.: Сова, 2005. – 798 б.
Гудман Г., Гилман Г. Клиническая фармакология. Перевод 10-го издания.
М. «Практика». 2006. - 1648 б.
Клиническая фармакология и фармакотерапия. /Под ред. В.Г.Кукеса. –
ГЭОТАР.: Медицина, 2004. – 517 б.
Аляутдин Р.Н. Фармакология. Учебник. Москва. Изд. Дом «ГЭОТАРМЕД». 2004.-591 б.
Справочник врача общей практики. Издание Москва ЭКСМО – ПРЕСС,
2002. т. 1-2. – 926 б.
English     Русский Rules