Розділ IV. Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.)
План
Подумайте
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ “РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ”
Ситуація в суспільстві 60-80 рр. яскраво схарактеризована в одному з політичних анекдотів
Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва
Володимир Щербицький
Конституція УРСР 1978 року
Необхідність зміни конституції
Чи збігалися декларативні положення статей Конституції з реалями тогочасного життя?
Косигінські реформи
Робота за планом:
Закріплення нових знань
Визначити, застосувати і пояснити на прикладах поняття:
Список використаних джерел
3.74M
Category: historyhistory

Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.)

1. Розділ IV. Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.)

Тема1. Політичне та
економічне становище
УРСР
творча група вчителів
історії м. Черкаси

2. План

1. Ідеологічні орієнтири партійнорадянського керівництва та зміни у його
структурі.
2. Конституція УРСР 1978р.
3. Спроби реформування економіки в др.
половині 60-х років.
4. Економічне становище УРСР у 70-ті – на
початку 80-х років.

3. Подумайте

• Чим завершився період «відлиги»?

4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ “РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ”

ЛІКВІДАЦІЯ ВІДМІННОСТЕЙ
ЗЛИТТЯ
- Класів соціальних груп
- Націй і народностей
- Між умовами життя у місті і селі
- Між фізичною та
інтелектуальною працею
“РОЗВИНУТИЙ
СОЦІАЛІЗМ”
ЗАКРІПЛЕННЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
НА АДМІНІСТРАТИВНИХ І
ПАРТІЙНИХ ПОСАДАХ З МЕТОЮ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КУРСУ
КПРС
СТВОРЕННЯ НА ТЕРЕНАХ СРСР НОВОЇ
СПІЛЬНОТИ ЛЮДЕЙ – “РАДЯНСЬКИЙ
НАРОД”

5.

6. Ситуація в суспільстві 60-80 рр. яскраво схарактеризована в одному з політичних анекдотів

7.

“Шеф іноземної розвідки викликає свого підлеглого.
- Слухай, Джоне, - каже, - скільки наших людей
засилаємо в СРСР, але не може зрозуміти ніхто, що
там діється і як у цій країні живуть люди. Поїдь
нарешті ти й розберися.
Минув деякий час, агент повернувся.
- Ну, доповідай, - каже йому шеф.
- Ситуація така, - виструнчився Джон – безробіття в
них немає, але ніхто не працює.
- Ніхто не працює, але план виконується.
- План виконується, але в магазинах нічого немає.
- В магазинах нічого немає, але вдома все є.
- Вдома все є, але всі незадоволені.
- Всі незадоволені, але всі голосують “за”.”

8. Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва

Ідеологічні орієнтири партійнорадянського керівництва

9.

10. Володимир Щербицький

• Показ фільму про В. Щербицького

11. Конституція УРСР 1978 року

• Що таке Конституція?
• Пригадайте курс 10 класу. Скільки
радянських Конституцій було проголошено
радянською владою і в яких роках?
• Чи можете ви назвати характерні риси рад
Конституцій?
• Спрогнозуйте, чи зміниться зміст
Конституції 1978 року?

12. Необхідність зміни конституції

- Пройшов вже досить тривалий час;
- Відбулися значні зміни в
суспільстві;
- В СРСР побудовано розвинуте
соціалістичне суспільство.

13. Чи збігалися декларативні положення статей Конституції з реалями тогочасного життя?

• Ст. 69 проголошувала право УРСР на
вільний вихід з СРСР;
• Ст. 42 проголошувала право людини
на житло при фактичній відсутності
його;
• Ст. 18 запевняла, що в інтересах
поколінь УРСР будуть раціонально
використовуватись і зберігатися надра
землі, водні ресурси.

14.

15.

16. Косигінські реформи

Позитивні та негативні зміни економічних
реформ 60-х – 70-х рр.

17. Робота за планом:

• Екстенсивне виробництво
• Агропромислові об'єднання
• Деструктивні процеси на селі
• Динаміка розвитку 9,10,11 п'ятирічок.

18. Закріплення нових знань

Назвати події за датами
1965 рік;
1966 – 1970 рр.;
1972р., 1978р.

19. Визначити, застосувати і пояснити на прикладах поняття:

“розвинутий соціалізм”,
“застій”, конституція,
екстенсивне
виробництво,
“радянський народ”

20. Список використаних джерел

• http://history.org.ua/ - Інститут історії України
• Хрестоматія з історії України: посібник для
вчителя
• Підручник 11 клас Історія України
О. Пометун
English     Русский Rules