ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
4 рівні освіти Великобританії: початковий (Elementary School) — 5-11 років; середній (Secondary School) — 11-16 років; післяшкільний (Further Education) — 16-18 років.
Дошкільне виховання відбувається в школах-яслях і дошкільних класах
ПОЧАТКОВА ОСВІТА діти з 5 до 11-12 років. З 5 років діти відвідують дворічні школи для малюків, де навчання є максимально наближеним до домашні
Крім того існують елітні приватні «паблік скулз» — школи інтернатного типу з роздільною системою навчання. Вони мають на меті підготовку
Вища освіта у Великій Британії є державною, навчання здійснюється у понад 850 вищих навчальних закладах
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1.52M
Category: educationeducation

Освітня політика Великрбританії

1. ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Підготувала:
Ст. групи МЕМ-11м
Гера Вікторія

2. 4 рівні освіти Великобританії: початковий (Elementary School) — 5-11 років; середній (Secondary School) — 11-16 років; післяшкільний (Further Education) — 16-18 років.

4 рівні освіти Великобританії:
початковий (Elementary School) — 5-11 років;
середній (Secondary School) — 11-16 років;
післяшкільний (Further Education) — 16-18
років.

3. Дошкільне виховання відбувається в школах-яслях і дошкільних класах

4. ПОЧАТКОВА ОСВІТА діти з 5 до 11-12 років. З 5 років діти відвідують дворічні школи для малюків, де навчання є максимально наближеним до домашні

ПОЧАТКОВА ОСВІТА
діти з 5 до 11-12 років. З 5 років діти
відвідують дворічні школи для
малюків, де навчання є максимально
наближеним до домашніх ігрових
умов.

5.

• Від 7 до 11 років діти відвідують початкову
школу.
• Дітей, у залежності від рівня інтелектуальних
здібностей та навчальних умінь, розділяють
на потоки: група «А» — здібні, підготовані
діти, «В» — з посередніми здібностями,
«С» — з низьким рівнем здібностей,
недостатніми навичками читання, письма,
лічби.

6.

Середні школи поділяються за типами:
граматична,
об'єднана,
сучасна,
технологічна
• *Середня школа є обов'язковою до 16 років

7. Крім того існують елітні приватні «паблік скулз» — школи інтернатного типу з роздільною системою навчання. Вони мають на меті підготовку

Крім того існують елітні приватні
«паблік скулз» — школи інтернатного
типу з роздільною системою
навчання.
Вони мають на меті підготовку учнів
для вступу в університети та
зайняття посад у політиці, економіці,
армії, церкві.

8.

• В середніх сучасних школах і після
закінчення отримують довідку, а не атестат
(як в граматичній), що не дає права на вступ
до вузу.
• У цих школах робиться акцент на отримання
найбільш масових професій, тому
загальноосвітня підготовка зведена до
мінімуму.

9.

• Місцеві технологічні коледжі,
отримуючи додаткові субсидії від уряду та
великих фірм, повинні готувати спеціалістів
вищого рівня для промисловості. Навчання в
цих школах спрямоване на вивчення
природничих наук і технології.

10. Вища освіта у Великій Британії є державною, навчання здійснюється у понад 850 вищих навчальних закладах


• Найбільш престижними університетами є
Оксфорд (1168)
та Кембридж (1209)

11.

• Вища академічна освіта Великої
Британії є двоступеневою:
• перший ступінь — додипломне навчання,
академічний курс на базі середньої освіти на
присудження ступеня бакалавра. Ступінь
бакалавра буває двох видів: звичайним і
ступенем з відзнакою. Для отримання
диплома звичайного ступеня вивчається
значна кількість дисциплін, для ступеня
бакалавра з відзнакою, глибоко вивчається
обмежена кількість предметів

12.

• другий ступінь — післядипломне
академічний курс на базі вищої освіти на
присудження ступеня магістра, магістра
філософії та доктора філософії. Програма
підготовки магістрів, як правило, включає
формулювання основних положень (тез)
дисертації та вивчення спецкурсів дисциплін

13.

• Курс університетського навчання триває у
Великій Британії, як правило, 3 роки.
Навчальний рік поділяється на 3 триместри.
Основними формами організації навчання є
лекції, семінари, дискусії, тьюторські заняття

14. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

English     Русский Rules