Введення в С
Віртуальна лабораторія
Hello world!
Hello world!
Hello, everyone.
Основи С
Змінні
Змінні
Змінні
Математичні операції
Умовні оператори
Приклад застосування if/else
Логічні операції
Оператор вибору case
Оператор вибору case
Цикли
Цикли
Цикл for повторює дію певну кількість разів.
Каманди консолі
Введення з клавіатури
Hello, world
Приклади
Виведення в консолі (printf)
Виведення в консолі (printf)
Приклади
Іскейп послідовності
Практичне завдання
4.02M
Category: programmingprogramming

Введення в С

1. Введення в С

Квітень 2017

2. Віртуальна лабораторія

3. Hello world!

4. Hello world!

5. Hello, everyone.

6. Основи С

Тип
Що це?
Приклад даних
Розмір
(байт)
int
Цілі числа
0; 1; 2; -3; 4; 10254
4
float
Дробові числа
1.5; 5.0; 123.4567
4
double
Дробові числа
1.5; 5.0;
123.45678932
8
long long
Довгі цілі
0; 1; 2;
8
char
Символ
'A'; 'B'; 'x'; '@'
1
short
Короткі цілі
-124; 0; 1; 125
2
string
Рядки символів
"Hi"; "This is fine"
??
bool
Істина чи хибність
true; false
1 біт

7. Змінні

Назви повинні складатися з лiтер i цифр, першим
знаком має бути літера.
Жорсткий пробіл ≪ _≫ теж вважається лiтерою,
вiн часом корисний для покращення прочитностi
довгих назв змiнних.
Однак, не починайте назв змiнних з жорсткого
пробiлу, оскiльки функцiї бiблiотеки часто
використовують такi назви для власних потреб.

8. Змінні

НЕ можна починати змінну з цифри.
Літери верхнього регістру та літери
нижнього регістру різняться, тож x та X —
це двi рiзнi назви.

9. Змінні

10. Математичні операції

+
Додавання
x=x+10;
-
Віднімання/ зміна знаку числа
x= 10-y; y= - y ;
*
Множення
x=10*y;
/
Ділення
(цілі діляться з відкиданням остачі)
x=y/3;
%
Остача від ділення цілих
x =21; y = 6;
z = x %y; z --?
++
Оператор інкремента
х ++ або ++х
--
Декремент
х -- або –х
+=
Скорочений запис
х += 5
-=
Скорочений запис
х-= y (х=х-y)
/=
Скорочений запис
х /= y (х=х / y)
%=
Скорочений запис
х %= y (х=х % y)
(х=х+5)

11. Умовні оператори

12. Приклад застосування if/else

Розглянути приклади у віртуальній
лабораторії
logic & positive

13. Логічні операції

Операція
Символ
Приклад Коли повертає значення true
(істина)
Рівність
==
a == b
Значення а і b однакові
Не дорівнює
!=
a != b
Значення a i b різні
Менше
<
a<b
Значення a менше ніж b
Менше або
рівне
<=
a <= b
Значення a менше або рівне b
Більше
>
a>b
Значення a більше ніж b
Більше або
рівне
>=
a >= b
Значення a більше або рівне b
Логічне «І»
&&
a && b
Коли a – true, b – true.
||
a || b
Логічне «АБО»
Коли або а – true, або b – true.

14. Оператор вибору case

15. Оператор вибору case

16. Цикли

17. Цикли

Показати temperatere00.c

18. Цикл for повторює дію певну кількість разів.

Показати temperature0 & temperature1

19. Каманди консолі

20. Введення з клавіатури

21. Hello, world

Послiдовнiсть знакiв ∖n означає в C символ нового рядка, який пiд час
виводу переводить ланцюжок тексту на новий рядок.

22. Приклади

printf (“%d”, 12);
printf(“Rezult is: x=%i.”, 10/12);
printf(“Rezult is: x=%f.”, 10/9);
printf(“Rezult is: x=%3.2f .”, 10/9);

23. Виведення в консолі (printf)

24. Виведення в консолі (printf)

25. Приклади

Програма ….. ;)

26. Іскейп послідовності

\n - повернання рядка
\r – перевід каретка
\t – знак табуляції
\’ – знак апострофа (одинарні лапки)
\” – знак подвійних лапок
\\ - знак зворотнього слеша
\0 – нуль термінатор (службове значення)

27.

Звідки брати завдання
?

28. Практичне завдання

Написати програму для введення 2 чисел і
виведення більшого з них.
Написати програму виведення додатних
чисел до заданого з клавіатури.
Написати програму виведення непарних
(парних/ простих) чисел до заданого з
клавіатури.
English     Русский Rules