Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.
Зміст роботи:
Поняття болю.Види болю та його причини:
Причини больового синдрому у хворих онкологічного профілю:
Основні принципи лікування больового синдрому:
ІІІ-ступінчата анальгезивна терапія:
І-сходинка:
ІІ-сходинка:Слабкі опіоїди+ненаркотичні анальгетики
ІІІ-сходинка: наркотичні анальгетики
Нефармакологічне лікування:
Коанальгетики:
Ускладнення анальгезивної терапії:
Список літератури:
Дякую за увагу!
7.23M
Category: medicinemedicine

Особливості больового синдрому у хворих онкологічного профілю. Протибольова терапія

1. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Кафедра онкології
Завідуючий:доктор мед.наук Верещако Р.І.
Викладач:к.м.н., доц.Зотов О.С.
Тема:Протибольва терапія у хворих
онкологічного профілю.ІІІ-ступенева терапія
Підготувала:
студентка факультету перепідготовки
Пархоменко Тетяна Олександрівна

2. Зміст роботи:


1.Поняття болю, види та причини болю;
2.Причини больового синдрому у онкологічних хворих;
3.Основні принципи лікування. ІІІ-ступенева терапія;
4. Адьювантні лікарські засоби.Коаналгетики;
5.Нефармакологічні методи знеболення;
6.Ускладнення протибольової терапії;

3. Поняття болю.Види болю та його причини:

Біль – неприємне чуттєве та емоційне переживання , яке виникає у разі
наявного пошкодженнячи загрози ушкодження тканини чи має відношення
до такого пошкодження.( Міжнародна асоціація дослідження болю 1994 р.)
Протибольова терапія- галузь медицини, яка використовує міждисциплінарні
підходи з метою полегшення страждання та покращення якості життя
пацієнтів, які живуть з болем.

4.

Больвий синдром
Ноціцептивний біль
Невропатичний біль
Психогенний біль

5. Причини больового синдрому у хворих онкологічного профілю:

• Інфільтрація кісток і м‘яких
тканин
• Стиснення та інфільтрація
нервів,кровоносни та
лімфатичних судин;
• Некроз пухлини слизової
оболонки з інфільтрацією та
перфорацією;
• Формування набряку мозку;
• Зумовлений супутньою
патологією (венозний
тромбоз, пролежні,пролапс
міжхребцевого диска та ін.)
Спричинений специфічною
протипухлинною терапією
Спричинений пухлиною (6090%)
Причини больового синдрому у хворих
онкологічного профілю:
• Внаслідок оперативного
втручання ( пошкодження невра,
рубцювання, набряк,
розтягнення м‘язів)
• СпричиненийПТ:фіброз,нейропа
тія,остеомієліт,мукозит;
• Спричинений хіміотерапією:
запалення,паравазації,мукозит,н
ейропатія;
• Спричинений протибольовою
терапією:закрепи,непрохідність
при застосуванні опіоїдів;
• Біль, що не залежить від
пухлинного процесу: мігрень,
спастичний біль, артрит;

6. Основні принципи лікування больового синдрому:

• Дозу анальгетика слід підбирати індивідуально залежно від
інтенсивності та характеру больового синдрому, досягаючи
повного усунення чи значного полегшення болю;
• Призначати анальгетики слід, суворо дотримуватись графіка
( вводити чергову дозу слід до припинення дії попередньої);
• Анальгетики слід застосовувати по «висхідній», тобто від
максимальної дози слабкодіючого препарату до мінімальної
дози сильнодіючого;

7. ІІІ-ступінчата анальгезивна терапія:

Сильний біль: наркотичні аналгетики:
Агоніти:морфін, промедол, фентаніл, омнопон;
Часткові агоністи: Бупренорфін;
Агоністи-антагоністи: фортрал,буторфанол
Антагоністи: налоксон;
Помірний біль:слабкі опіоїди +ненаркотичні аналгетики:
Агоністи: Кодеїн,дигідроксикодеїн, трамадол;
Агоніти-антагоністи:просидол
Слабкий біль: препарати виборуненаркотичні аналгетики:
Аналгетики-антипіретики:Парацетамол,
Метамізол;
НПЗП: Ібупрофен, Диклофенак,
Індометацин, Ацетилсаліцилова кислота;

8. І-сходинка:

Анальгетики-антипіретики:
Парацетамол;
Метамізол;
НПЗП:
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА
КИСЛОТА;
ІНДОМЕТАЦИН;
ДІКЛОФЕНАК;
ІБУПРОФЕН;
КЕТОРОЛАК;
Периферисне
блокування
ферментів ЦОГ, що
перешкоджає
утворенню
простогландинів, які
підвищують
чутливість до
больових стимулів.

9. ІІ-сходинка:Слабкі опіоїди+ненаркотичні анальгетики

Агоністи:
Кодеїн;
Дигідроксикодеїн;
Трамадол;
При
помірному
больовому
синдромі
Агоністиантагоністи:
просидол

10. ІІІ-сходинка: наркотичні анальгетики

11.

12. Нефармакологічне лікування:


1. Блокади і операції нейродеструкції (невроліз, термоліз, кріоліз), можна
розглянути, якщо: фармакологічне лікування неефективне чи неможливе, або
у пацієнта є непереносимість ЛЗ; характер болю є показом для цього виду
лікування, і пацієнт погоджується на інвазивні процедури і може бути відібраний
до цього виду лікування.
1) невроліз сонячного сплетіння – показаний для лікування болю, що
викликаний раком підшлункової залози, шлунку, печінки, жовчного міхура,
кишківника, нирок, заочеревинними метастазами або спленомегалією;
2) блокади і невроліз підчеревного сплетення – при больових синдромах
малої миски, болючих спазмах анусу;
3) блокади і невроліз шийно-грудного ганглію, поперекового
симпатичного стовбуру, непарного ганглію Вальтера;
4) центральна блокада (спінальна і епідуральна) безперервним методом
– виконується, якщо системне введення опіоїдів є малоефективним або
призводить до побічних явищ, які важко контролювати;
5) периферична блокада нервової системи за допомогою ін'єкцій
тригерних точок, невролізу міжреберного нерву.

13. Коанальгетики:

14. Ускладнення анальгезивної терапії:

15. Список літератури:

• 1.https://yandex.ua/images/search?p=1&text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1
%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0
%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0
%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%84
%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC&_=1454438605454
2. http://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/PAIN.aspx
3. http://empendium.mp.pl/ua/chapter/B27.II.3.7.
4. « Онкологія» за ред.проф І.Б. Щепотіна;

16. Дякую за увагу!

English     Русский Rules