Тақырыбы:Интелектуалдық меншік объектісі мен субъектісі
Жоспар
Меншік құқығы.Интеллектуалдық меншік құқығы.
Меншіктің объектілері мен субъектілері
Интеллектуалдық меншік объектілері мен субъектілері
Интеллектуалдық меншік объектілерін жіктеу
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1.82M
Categories: medicinemedicine lawlaw

Интелектуалдық меншік объектісі мен субъектісі

1. Тақырыбы:Интелектуалдық меншік объектісі мен субъектісі

“Астана медициналық университеті ”АҚ
Құқық негіздері мен сот медицинасы кафедрасы
Орындаған: Бекболат Галымбек
Топ:
104 ЖМ
Тексерген: Муканова Айжан Болатовна

2. Жоспар

Кіріспе.Меншік құқығы.Интеллектуалдық
меншік құқығы.
Негізгі бөлім
Меншіктің объектілері мен субъектілері
Интеллектуалдық меншік объектілері
мен субъектілері
Интеллектуалдық меншік объектілерін
жіктеу
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

3. Меншік құқығы.Интеллектуалдық меншік құқығы.

Меншік құқығы- субъектінің заң
құжаттары арқылы танылатын және
қорғалатын өзіне тиесілі мүлікті өз
қалауынша иелену,пайдалану,оған
биілік ету құқығы.
Интеллектуалдық меншік құқығыазаматтың немесе заңды тұлғаның
шығармашылық интеллектуалдық
қызметінің нәтижелеріне және тұлғаның
өзі орындайтын жұмысы немесе
қызметінің өнімдеріне ерекше құқығы.

4. Меншіктің объектілері мен субъектілері

Меншік субъектісіменшік объектісін
иелену,пайдалану,оған
биілік ету құқығына ие
тұлға
Меншік объектісі
• Жылжымайтын мүлік
• Жылжитын мүлік
• Интеллектуалдық меншік

5. Интеллектуалдық меншік объектілері мен субъектілері

Интеллектуалдық меншік
субъектісіинтеллектуалдық меншік
объектісін
иелену,пайдалану,оған
биілік ету құқығына ие
тұлға
Интеллектуалдық меншік
объектілері
• Ғылым,әдебиет,өнер
туындылары
• Фирмалық атаулар
• Тауар белгілері
• Өндіріс құпиядары т.б.

6. Интеллектуалдық меншік объектілерін жіктеу

Интеллектуалдық
шығармашылық
қызметінің нәтижесі
Азаматтық айналымға
қатысушылардың
даралану құралы

7. Қорытынды

Интеллектуалдық меншік субъектісі -интеллектуалдық
меншік объектісін иелену,пайдалану,оған биілік ету құқығына
ие тұлға
Интеллектуалдық меншік объектілеріне:
-ғылым ,әдебиет, өнер туындылары;
-орындау;
-фонограмма;
-хабар таратуды ұйымдастыру;
-өнертабыс;
-пайдалы үлгілер;
-ашылмаған ақпарат ;
-өндіріс құпиялары;
-фирмалық атаулар;
-тауарлық белгілер т.б атауға болады

8. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері»
Оқулық,2-ші басылым. Алматы,2004. 248 бет. I бөлім.
Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2бас.,толықтырылған. - Алматы: Жеті
жарғы, 2007.- 304 бет. I бөлім.
Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық
теориясы» Алматы 2003 ж.
www.studopedia.ru сайты
English     Русский Rules