Дебати. Міжнародні відносини
Глобальні організації
ООН (Організація Об’єднаних Націй)
Генеральна асамблея ООН
Рада безпеки ООН
IMF (Міжнародний валютний фонд)
Світовий банк
WHO (Всесвітня організація охорони здоров’я)
UNICEF (Дитячий фонд ООН)
CoE (Рада Європи)
PARE (Парламентська асамблея Ради Європи)
ECHR (Європейський суд з прав людини)
Міжнародний кримінальний суд
Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія)
EU (Європейський союз)
IAEA (Міжнародне Агенція з Атомної енергії МАГАТЕ)
OPEC (Організація країн експортерів нафти)
WTO (Світова організація торгівлі)
NATO (Північно атлантичний альянс) VS ОДКБ (Організація договору колективної безпеки)
Євразійський економічний союз
Україна і різних блоках
Глобальні та локальні конфлікти
Звернути увагу на:
Наші контакти
3.07M
Category: lawlaw

Дебати. Міжнародні відносини

1. Дебати. Міжнародні відносини

Михайло Ткач
Голова Львівського осередку Федерації дебатів України
Голова оргкомітету міжнародного турніру Lviv Open
Сертифікований суддя парламентських дебатів
Чернівці
25 березня 2017року
Західно-українська
дебатна ліга

2. Глобальні організації

• Економічні
• Політичні
• Правові
• Військові
• Медичні
• Екологічні

3. ООН (Організація Об’єднаних Націй)

Засновано у 1945р
193 країни-учасники
Мета: підтримання і зміцнення миру і
міжнародної безпеки та розвиток
співробітництва між державами світу.
Структура:
- Асамблея ООН
- Рада безпеки
- Економічна і соціальна рада ООН
- Міжнародний суд ООН (Гаага)

4. Генеральна асамблея ООН

Головний орган ООН
Країни мають по 1 голосу – всі учасники
Рішення з окремих важливих питань,
таких, як рекомендації щодо миру та
безпеки і вибори членів Ради Безпеки,
приймаються більшістю в дві третини
держав-членів; рішення ж з інших питань
приймаються простою більшістю голосів.

5. Рада безпеки ООН

Рада безпеки - постійно діючий орган Організації Об'єднаних Націй, на який,
покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.
До складу входять 15 членів – 5 постійних з правом вето (США, Китай, Росія,
ВБ, Франція). Непостійні:
5 — від країн Африки і Азії;
1 — від країн Східної Європи;
2 — від країн Латинської Америки;
2 — від країн Західної Європи та інших країн.
рішення РБ є обов'язковими для всіх держав, оскільки членами ООН на
сьогодні є майже всі загальновизнані держави Земної кулі. При цьому всі інші
органи ООН можуть ухвалювати тільки рекомендаційні рішення.
На практиці діяльність РБ з підтримки миру та безпеки полягає у визначенні
тих чи інших санкцій проти держав-порушників, включаючи:
військові операції проти них;
введення миротворчих формувань в зони конфлікту;
організацію постконфліктного врегулювання;
створення міжнародної адміністрації в зоні конфлікту.

6. IMF (Міжнародний валютний фонд)

Основні цілі МВФ:
• «сприяти міжнародній співпраці в валютно-фінансовій сфері»;
• «сприяти розширенню і збалансованому росту міжнародної торгівлі»
в інтересах розвитку виробничих ресурсів, досягнення високого
рівня зайнятості і реальних доходів держав-членів;
• «забезпечити стабільність валют, підтримувати упорядковані
співвідношення валютної системи серед держав-членів» і не
допускати «знецінення валют з метою отримання конкурентних
переваг»;
• надавати допомогу в створенні багатосторонньої системи
розрахунків між державами-членами, а також в ліквідації валютних
обмежень;
• тимчасово надавати державам-членам кошти в іноземній валюті, з
метою «виправлення порушення рівноваги їх платіжного балансу»
Розмір квот для кожної країни-члена встановлюється на підставі її ваги
у світовій економіці. При розрахунках квот застосовується спеціальна
формула, що являє собою середньозважене значення ВВП (50%),
відкритості (30%), економічної мінливості (25%) та міжнародних
резервів (5%). Квоти виражаються в спеціальних правах запозичення

7. Світовий банк

• В даний час відповідно до Декларації тисячоліття Світовий банк зосередив свою
діяльність на досягнення цілей розвитку тисячоліття[2]. У перехідний період до третього
тисячоліття під егідою ООН були сформульовані вісім цілей, на досягнення яких повинні
бути спрямовані зусилля міжнародних організацій. Цілі розвитку тисячоліття повинні
бути досягнуті до 2015 року і включають в себе наступні:
• ліквідація бідності і голоду;
• забезпечення загальної початкової освіти;
• заохочення рівності чоловіків і жінок та розширення прав і можливостей жінок;
• скорочення дитячої смертності;
• поліпшення охорони материнства;
• боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими захворюваннями;
• забезпечення сталого розвитку навколишнього середовища;
• формування глобального партнерства в цілях розвитку.
• Вирішуючи глобальні завдання розвитку людства, Світовий банк, використовуючи
механізм надання кредитів МБРР, кредитує країни з середнім рівнем доходу по
процентних ставках, відповідним рівню ринку для цих країн. Інша фінансова організація
Світового банку МАР кредитує країни з низьким рівнем доходу за мінімальними
відсотковими ставками або без відсотків.

8. WHO (Всесвітня організація охорони здоров’я)

Головна мета ВООЗ — сприяння
забезпеченню охорони здоров'я населення
усіх країн світу.

9. UNICEF (Дитячий фонд ООН)

ЮНІСЕФ є світовим лідером із захисту прав та
інтересів дітей, який працює у понад 190
країнах і територіях світу заради захисту й
підтримки дітей з моменту їх народження і до
початку дорослого життя. До вирішення
дитячих проблем ЮНІСЕФ залучає найширше
коло тих, хто може і повинен подбати про
майбутнє нових поколінь, активно
співпрацюючи з урядами і науковими
установами, бізнесом і громадськими
організаціями, лікарнями і навчальними
закладами, інформуючи про проблеми дітей,
пропонуючи перевірені й ефективні рішення,
стимулюючи законодавчі зміни.

10. CoE (Рада Європи)

Заснована у 1949 році
47 країн учасників
Мета — досягти більшої єдності між її членами
для захисту та впровадження ідеалів і принципів,
які є їх спільною спадщиною, і сприяння їх
економічному та соціальному прогресу.
Структура:
- Комітет міністрів
- Консультативна (парламентська) асамблея
(ПАРЕ)
- Європейський суд з прав людини
Дорадчі органи:
- Венеціанська комісія (Європейська комісія за
демократію через право)
- Конгрес місцевої та регіональної влади Європи

11. PARE (Парламентська асамблея Ради Європи)

Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі
доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих
повноважень Асамблеї:
- Вибори Генерального секретаря та його заступника
- Суддів європейського суду з прав людини,
- прийняття висновків щодо кандидатур нових державчленів,
- моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при
вступі.
- ПАРЄ приймає висновки на проекти всіх міжнародних
конвенцій, які розробляються в Раді Європи.
- Крім того, сесії Асамблеї традиційно стають
форумами для обговорення актуальних проблем
європейської політики, на них регулярно запрошують
глав держав і урядів.

12. ECHR (Європейський суд з прав людини)

Компетенції
• розглядати індивідуальні та міждержавні скарги,
подані до Європейського суду з прав людини проти одного або декільк
ох держав — членів Ради Європи або проти Європейського союзу ;
визнавати факт того, що було порушено, те чи інше право
заявника ;
присудити заявнику виграну, справедливу компенсацію ;
тлумачити Конвенцію про захист прав людини та основних свобод ;
встановлювати факт того, що будь-яке порушення в певній державі
носить масовий характер через системної проблеми, у зв'язку, з чим
наказувати цій державі вжити заходів щодо виправлення цього
недоліку;
давати тлумачення раніше винесеної постанови на запит Комітету
Міністрів Ради Європи ;
виносити Консультативні висновки про тлумачення Конвенції про за
хист прав людини та основних свобод, з питань,
не пов'язаних з розглядом справ
По кількості заяв Україна на 1 місці 23% всіх заяв, при тому на 4-ому
місці по невиконанні цих рішень.

13. Міжнародний кримінальний суд

Перший правовий інститут, що діє постійно, в
компетенцію якого входить переслідування
осіб, відповідальних за геноцид, воєнні
злочини і злочини проти людяності.
Заснований на основі Римського статуту,
прийнятого в 1998 році. Існує з
липня 2002 року.

14. Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія)

• Венеційська комі́сія — дорадчий орган Ради
Європи з питань конституційного права,
котрий надає висновки про відповідність
проектів законодавчих актів європейським
стандартам та цінностям. Офіційна назва —
Європейська комісія за демократію через
право.
• Комісія є форумом, в ході якого країни
можуть обмінюватися інформацією, вчитися
один у одного, обговорювати ідеї і проекти,
пов'язані з конституційними питаннями
.

15. EU (Європейський союз)

Органи ЄС:
- Європейська комісія
- Рада Європейського Союзу (Рада міністрів)
- Європарламент
- Європейська Рада (зібрання глав держав)
- Суд Європейського Союзу
- Європейський омбудсмен

16. IAEA (Міжнародне Агенція з Атомної енергії МАГАТЕ)

МАГАТЕ - є провідним світовим міжнародним урядовим
форумом науково-технічної співпраці в області мирного
використання ядерної технології.
Однією з важливих функцій Агентства є забезпечення
того, що ядерні матеріали і обладнання прямого та
подвійного використання не використовуватимуть для
військових цілей. Система гарантій МАГАТЕ базується
на суворому контролі за використанням ядерних
матеріалів, які здійснюють на місцях інспектори
МАГАТЕ.
МАГАТЕ надає поради і практичну допомогу урядам
різних країн щодо здійснення програм використання
атомної енергії. Головна ціль цих програм — сприяти
передачі навичок і знань для того, щоб країни могли
здійснювати атомні програми ефективніше і
безпечніше. Агентство пропонує радників й обладнання,
навчає спеціалістів.

17. OPEC (Організація країн експортерів нафти)

ОПЕК чи Організація країн-експортерів
нафти — картель, створений
нафтовидобувними державами для
стабілізації цін на нафту. Членами даної
організації є країни, чия економіка залежить
від доходів від експорту нафти.
Члени: Алжир, Ангола, Індонезія, Ірак, Іран, К
атар, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські
Емірати, Саудівська Аравія, Нігерія,
Еквадор, Габон.
Основна мета організації — контроль над
світовими цінами на нафту.
Станом на листопад 2010 року, на членів ОПЕК
припадає 79% світових запасів нафти і 44%
видобутку, що дає їм значний контроль над
світовим ринком

18. WTO (Світова організація торгівлі)

• Світова організація торгівлі (СОТ) — це провідна
міжнародна економічна організація, членами якої вже
є 161 країна, на долю яких припадає більше 96 %
обсягів світової торгівлі; її функціями є встановлення
правил міжнародної системи торгівлі і вирішення
спірних питань -членами, що підписані під близько 30ма угодами організації. Після приєднання ряду країн,
які зараз є кандидатами на вступ, у рамках СОТ
здійснюватиметься майже весь світовий торговельний
обіг товарів та послуг.
• За останні роки значно розширилася сфера діяльності
СОТ, яка на сьогодні далеко виходить за рамки власне
торговельних стосунків. СОТ є потужною і впливовою
міжнародною структурою, здатною виконувати функції
міжнародного економічного регулювання. Членство у
СОТ стало на сьогодні практично обов'язковою умовою
для будь-якої країни, що прагне інтегруватися у
світове господарство.

19. NATO (Північно атлантичний альянс) VS ОДКБ (Організація договору колективної безпеки)

20. Євразійський економічний союз

- Країни учасники: Росія, Білорусь, Казахстан,
Вірменія, Киргизстан
- ЗВТ – В’єтнам
- Переговори: ЄгипетТаїланд, Іран, Монголія, Сербія
- Інтерес: Сингапур, Пакистан, Ізраїль, Індія, КНР, Туніс

21. Україна і різних блоках

22. Глобальні та локальні конфлікти

Сеператизм
-
ДНР-ЛНР
-
Косово
-
Нагірний Карабах
-
Абхазія-Пд Осетія
-
Ірландія
-
Басконія
-
Каталонія
-
Західна Сахара
-
Тайвань
Анексії
-
Крим
-
Палестина
-
Арарат
-
Східна Прусія
Глобальні конфлікти
-
Світовий ісламістський тероризм
-
ІГІЛ
Діючі війни:
-
Південна та Північна Корея
-
Індія та Пакистан

23. Звернути увагу на:

Перечитайте тему уважно – чи прописано в ній від чиєго імені Ви граєте
Подумайте що саме Ви маєте довести і за яких умов це буде зроблено
Всі політичні конфлікти зводяться до грошей.
Всі економічні конфлікти зводяться до політики.
Враховуйте соціальні і демографічні фактори:
- Національна ознака
- Релігійна ознака
- Історичні конфлікти

24. Наші контакти

Михайло Ткач
0935142397
[email protected]
English     Русский Rules