21.03.2017 (ІІ вівторок) 5 пара в ауд. 8.102
План
Вожді більшовиків
УСРР до 1929 р. УРСР до 1991 р.
Х з’їзд РКП(б) - березень 1921
НЕП
НЕП
НЕП
НЕП у промисловості
Грошова реформа 1922-24 рр.
Запровадження НЕПу в УСРР
1921-23: апробація упокорення голодом в Україні
Допомога голодуючим
Допомога голодуючим
Наслідки НЕПу в Україні
Наслідки НЕПу в Україні
Наслідки НЕПу в Україні
Згортання НЕПу
Згортання НЕПу
Згортання НЕПу
Наслідки згортання НЕПу
Розвиток цивільної авіації
Розвиток цивільної авіації
Розвиток цивільної авіації
Розвиток цивільної авіації
Розвиток цивільної авіації
Формальний статус незалежності УСРР
Формальний статус незалежності УСРР
Утворення СРСР
Утворення СРСР
Утворення СРСР. Герб з 1923 р.
Утворення СРСР
Основний закон
Конституція УСРР
Формальна державність УСРР
Політика коренізації в СРСР
Українізація
Українізація
Спротив українізації
Еміграція щодо українізації
Позитивні наслідки українізації
Новаторство у театрі
Мистецтво. Музика
Мистецтво. Живопис
Розвиток літератури
Микола Хвильовий (Фітільов) (1893-1933)
Українізація
Українізація
Олександр Шумський (1890-1946)
Микола Скрипник (1872-1933)
Михайло Волобуєв (1903-1972)
Згортання українізації
Згортання українізації
Вплив українізації на розвиток культури
Культурний ренесанс
Культурний ренесанс
Культурний ренесанс
3. Соціально-економічні та суспільно-політичні перетворення в Україні (індустріалізація, колективізація, репресії).
Сталінський стрибок у соціалізм
Утвердження сталінського тоталітарного режиму
Індустріалізація
Модернізація промисловості
Модернізація промисловості
Нові галузі промисловості
Кошти для індустріалізації
Кошти для індустріалізації
Масовий ентузіазм
Стаханівський рух
Примус і залякування
Пошук “шкідників”
Нові ВНЗ
ізація
Колективізація
Колективізація
Колективізація
Колективізація
Колективізація
Колективізація
Колективізація
Трагедія голодомору
Трагедія голодомору
Вшанування пам’яті
З хвилі репресій
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
6.34M
Category: historyhistory

Україна у міжвоєнний період (1921-39 роки). Український культурний ренесанс

1. 21.03.2017 (ІІ вівторок) 5 пара в ауд. 8.102

Зустріч зі співробітниками
Національного історикомеморіального заповідника
“Биківнянські могили”

2.

Україна у міжвоєнний
період (1921-39 роки).
Український
культурний ренесанс.

3. План

1. Україна в умовах непу.
2. Утворення СРСР. Національнокультурне будівництво в Україні.
3. Соціально-економічні та
суспільно-політичні перетворення
в Україні (індустріалізація,
колективізація, репресії).
4. Західноукраїнські землі у складі
Польщі, Румунії, Чехословаччини.
(САМОСТІЙНО)

4.

5. Вожді більшовиків

6.

7. УСРР до 1929 р. УРСР до 1991 р.

Столиця - м. Харків до
1934 р.
Влада - ЦК КП(б) У і
Раднарком УСРР
І секретар ЦК КП(б) У
- В.Молотов
Голова уряду Х.Раковський

8. Х з’їзд РКП(б) - березень 1921

Старт НЕПу
Кронштадське повстання
Подальше проведення “воєнного
комунізму” наражалося на опір
селян
У с/г - заміна продрозверстки
продовольчим і грошовим
податком
Це політика компромісів

9. НЕП

Вимушене і тимчасове
повернення більшовиків після
провалу політики “воєнного
комунізму” від управління
вольовими методами до її
регулювання через хоч і
обмежені, але ринкові відносини,
при збереженні “командних
висот” в економіці у руках
держави

10. НЕП

Вільна внутрішня торгівля
Дрібні підприємства в оренду і
приватну власність
Іноземні концесії
Госпрозрахунок на рівні трестів
Кооперативний рух, комнезами
Амністія повстанцям

11. НЕП

Під контролем держави:
Важка промисловість
Банки
Транспорт
Зовнішня торгівля

12. НЕП у промисловості

Збереження приватної власності
Денаціоналізація
Об’єднання підприємств у трести
Синдикати
Скасування загальної трудової
повинності
Держплан

13. Грошова реформа 1922-24 рр.

14. Запровадження НЕПу в УСРР

Пізніше (з листопада 1921р.)
Голод 1921-23 років
Голодувало - 15% населення
Переважно у південних губерніях
Кількість загиблих невідома
Селяни вперше припинили
організований спротив

15. 1921-23: апробація упокорення голодом в Україні

4 вересня 1921 р. постанова ЦК КП(б)У
“Про кампанію боротьби
з голодом”:
“розрізняти заклик до
боротьби з голодом в
Росії від боротьби з
неврожаєм в Україні…”

16. Допомога голодуючим

Православна церква (обернеться
тотальним пограбуванням
храмів)
Києво-Печерська лавра
конфісковано:
70 кг золота
12 000 кг срібла
коштовне каміння

17. Допомога голодуючим

Американська
Адміністрація
Допомоги (АРА)
Червоний Хрест
Міжнародне
українське бюро
допомоги
голодуючим
УСРР у Варшаві,
Празі, Берліні

18. Наслідки НЕПу в Україні

Досягнуто рівень 1913 р. по
річному виробництві зерна:
1922-25 роки - 57,7 млн т
1926-29 роки - 73,5 млн т
“Ножиці цін” - ціни на промислову
продукцію значно вищі за с/г
Селяни не заінтересовані
нарощувати товарне виробництво

19. Наслідки НЕПу в Україні

Реалізація плану ГОЭЛРО
Будівництво районних державних
електростанцій

20. Наслідки НЕПу в Україні

1925-26 роки - перевищено рівень
довоєнного промислового
виробництва
Утворено 32 великі заводи с/г
машинобудування
Успіхи дрібної та кустарноремісничої промисловості

21. Згортання НЕПу

Наприкінці 20-х років ХХ ст.
Ворожість до так зв. непманів

22. Згортання НЕПу

Наприкінці 20-х років ХХ ст.
Значною мірою лише імітація
ринкових відносин
1923 р. - “криза збуту”
1924 р. - товарний голод
1925 р. - інфляція і товарний
голод
1927-28 - криза хлібозаготівель
Відновлення конфіскацій хліба

23. Згортання НЕПу

Головне протиріччя:
Між економічною і політичною
системами
Адміністративно-командні методи
управління

24. Наслідки згортання НЕПу

Утвердження одноосібної влади
Й.Сталіна
1929 р. - рік “великого перелому”:
Перехід до форсованої
індустріалізації та суцільної
колективізації
Курс на побудову соціалізму в
окремій взятій державі

25. Розвиток цивільної авіації

1921 р. - авіалінія МоскваХарків
9 лютого 1923 - Рада по
цивільній авіації СРСР
12 березня 1923 - Товариство
Авіації та Повітроплавання
України та Криму
Квітень 1923 - акціонерне
товариство “Укрповітрошлях”

26. Розвиток цивільної авіації

1921 р. - авіалінія МоскваХарків
9 лютого 1923 - Рада по
цивільній авіації СРСР
12 березня 1923 - Товариство
Авіації та Повітроплавання
України та Криму
Квітень 1923 - акціонерне
товариство “Укрповітрошлях”

27. Розвиток цивільної авіації

1924 р. - Державні
авіамайстерні №7 на чолі з В.
Хіоні
“Коник-Горбунець” - перший
серійний радянський літак

28. Розвиток цивільної авіації

Травень 1925 р. - регулярні
рейси Харків-Полтава-Київ,
Харків- Кіровоград-Одеса
Літаки К-4, К-5
авіаконструктора К.Калініна
1938 - арешт
1938 - смерть
У тюрмі

29. Розвиток цивільної авіації

30.

31.

2. Утворення СРСР.
Національно-культурне
будівництво в Україні.

32. Формальний статус незалежності УСРР

Грудень 1920 р. - договір про
воєнний і господарський союз
між Росією і Україною
Аналогічні договори Росії з
іншими республіками, де
перемогли більшовики =
договірна федерація

33. Формальний статус незалежності УСРР

Серпень 1922 р. Політбюро ЦК
РКП(б) створило комісію для
підготовки проекту нового
договору між республіками
Комісія: В.Куйбишев,
Г.Орджонікідзе, Х.Раковський,
Г.Сокольніков, Й.Сталін

34. Утворення СРСР

Пропозиція Й.Сталіна (комісар у
справах національностей і
генеральний секретар) входження до складу Росії на
правах автономії
Пропозиція Х.Раковського та
інших лідерів республік договірна федерація з широким
суверенітетом

35. Утворення СРСР

Компромісний варіант В.Леніна
Утворення нової федеративної
держави Союзу радянських
республік Європи і Азії
Суто формальний,
декларативний характер без
гарантій суверенітету

36. Утворення СРСР. Герб з 1923 р.

З0 грудня 1922 р.
- І Всесоюзний
з’їзд рад
затвердив
декларацію про
утворення Союзу
РСР і союзний
договір
У складі: РРФСР,
УСРР, БРСР,
Закавказької РСР

37. Утворення СРСР

Х. Раковського усунули з України
1923 р. - Влас Чубар очолив
Раднарком УСРР

38. Основний закон

Січень 1924 р. - Конституція СРСР
на ІІ Всесоюзному з’їзд рад
Травень 1925 р. - Конституція
УСРР на ІХ Всеукраїнському з’їзді
рад
Союзними органами стали
російські
Суверенітет, економічна
самостійність лише
задекларовані

39. Конституція УСРР

Компетенція республіканських
органів - наркомати:
Внутрішніх справ
Юстиції
Освіти
Землеробства
Соц. забезпечення
Охорони здоров’я

40. Формальна державність УСРР

Диктатура комуністичної партії,
влада якої була монолітною ,
виключала будь-яку можливість
реального застосування
федеративних відносин,
практичного поділу влади між
центром і республікою
Принцип централізму
передбачав лише унітарну
державу

41. Політика коренізації в СРСР

Квітень 1923 р. - ХІІ з’їзд РКП(б)
Сутність - посилити (укоренити)
вплив радянської влади і
комуністичної партії серед
населення національних
республік
В
УСРР - українізація

42. Українізація

Червень-вересень 1923 декрети
РНК УСРР “Про заходи в справі
українізації шкільно-виховних і
культурно-освітніх установ” та
“Про заходи забезпечення
рівноправності мов і про
допомогу розвитку української
мови”

43. Українізація

Нарком освіти Олександр
Шумський:
У поняття українізації
вкладається вивчення
української мови і культури, а
не перетворення будь-кого в
українську національність

44. Спротив українізації

Теорія боротьби двох культур
Секретар ЦК КП(б) У - Д. Лебідь
Передова культура - російська,
тому що міська, пролетарська
Віджила культура - українська,
тому що селянська
Проти виступили М.Скрипник,
В.Затонський та ін.

45. Еміграція щодо українізації

Частина вітала і повернулися на
батьківщину
Частина про оманливий
характер

46. Позитивні наслідки українізації

Володіння українською мовою:
Робітники на 1927 р. - 60%
Наукові працівники на 1924 р. 28%, а на 1929 р. - 46%
Інженерно-технічні кадри на 1926
р. - 12 %, а на 1930 р. - 40%
Студенти-українці у 1923 р. - 30%,
то у 1933 р. - 55%
Школи - 80%, ВНЗ - 30%
У 1927 р. - 70% діловодство

47. Новаторство у театрі

Лесь Курбас (1887-1937)
Репресований
Театр “Березіль” (1922-33)
Експресіонізм
Конструктивізм

48. Мистецтво. Музика

Товариство ім. Леонтовича
1923 р. - Державний симфонічний
оркестр
1925 - Державний оперний театр
Композитори: Л.Ревуцький,
Б.Лятошинський, Г.Верьовка…
Концертна діяльність як
професійних так і самодіяльних
колективів (популярність ТРАМів)

49. Мистецтво. Живопис

Асоціація революційного мистецтва
(АРМУ)
Асоціація художників Червоної
України (АХЧУ)
Плідно працює М.Бойчук та його
школа

50. Розвиток літератури

Групи:
“Плуг”, “Молодняк”
“Гарт”, “Авнгард”
“Ланка”
Після розпаду “Гарту” - ВАПЛІТЕ
(М.Куліш, П.Тичина, М.Бажан,
П.Панч, Ю.Яновський)
Мета - проти “масовості”, за
високу літературну майстерність

51. Микола Хвильовий (Фітільов) (1893-1933)

Очолював ВАПЛІТЕ
Ініціатор
літературної дискусії
“Геть від Москви”
“Даєш психологічну
Європу”
Не витримавши
цькування - вчинив
самогубство

52. Українізація

Російськомовні
чиновники
вбачали
“петлюрівщину”
1925 р. - 47%
центрального
держ.апарату
українізовано
Лазар Каганович І секретар ЦК
КП(б) У

53. Українізація

Створення умов для
розвитку національних
меншин
12 національних
районів
130 газет
Театри: 12 - єврейських,
9 - російських,
німецький, болгарський,
грецький

54. Олександр Шумський (1890-1946)

Нарком освіти 1924-27 роки
Звинувачений у
“національному
ухилі”
(шумськізм)
1933 р. засуджений

55. Микола Скрипник (1872-1933)

Нарком освіти 1927-33 роки
Звинувачений у
“національних
збоченнях”
1933 р.- вчинив
самогубство

56. Михайло Волобуєв (1903-1972)

Вчений-економіст
1928 р. у журналі
“Комуніст”- стаття “До
проблеми української
економіки”
Цілісність та самостійність
національногогосподарського комплексу
Змушений каятися, був
засуджений

57. Згортання українізації

Офіційно не оголошувалося
Але на початок 1930 р. за
допомогою політичних та
репресивних засобів влада
повернулася до русифікаторської
політики
1934 р. - столицю перенесено до
Києва

58. Згортання українізації

Монополізація радянською
системою, її державно-партійним
апаратом основних сфер культури
Поява Союзу письменників;
композиторів; художників
Соціалістичний реалізм
Атеїзм і руйнація церкви
Утвердження у суспільстві
подвійної моралі та поведінки

59. Вплив українізації на розвиток культури

Офіційна українізація відбувалася
паралельно з процесом
національного-культурного
відродження
Підйом національної
самосвідомості інтелігенції
В освіті вдалося закласти основу
для змін у складі інтелігенції на
користь українців

60. Культурний ренесанс

Формування самобутньої
літературно-художньої нової
генерації
Ця генерація заявила про себе
у 1920-ті і майже цілком була
знищена в 1930-ті

61. Культурний ренесанс

Юрій Лавріненко
(літературознавець з діаспори)
- “РОЗСТРІЛЯНЕ
ВІДРОДЖЕННЯ”

62. Культурний ренесанс

63.

64. 3. Соціально-економічні та суспільно-політичні перетворення в Україні (індустріалізація, колективізація, репресії).

3. Соціальноекономічні та
суспільно-політичні
перетворення в
Україні
(індустріалізація,
колективізація,
репресії).

65. Сталінський стрибок у соціалізм

66. Утвердження сталінського тоталітарного режиму

Монополія комуністичної ідеології
Монополізація влади комуністичної
партією
Зрощення правлячої партії з
держапаратом
Одержавлення суспільства
Партійно-державний контроль над
економікою
Система ГУЛАГУ

67. Індустріалізація

Одноосібна влада Й.Сталіна
Сталінський стрибок у соціалізм
з 1929 р.
Грудень 1927 р. - ХV з’їзд ВКП(б)
П’ятирічні плани
1929 р. - ХVІ партконференція темп щорічного приросту
промислової продукції 20-22%

68. Модернізація промисловості

Із 35 заводів-гігантів в СРСР - 12 в
УРСР
Новобудови: Запоріжсталь,
Криворіжсталь, Азовсталь,
Краммашбуд
Дніпрогес
Харківський тракторний завод
20% всесоюзних капіталовкладень УРСР
За рівнем індустріального розвитку
УРСР стала у рівень розвинутих
держав

69. Модернізація промисловості

Реконструйовано заводи:
Луганський
паровозобудівний
Металургійні у Макіївці,
Дніпродзержинську,
Дніпропетровську,
Комунарську
100 нових шахт у Донбасі

70. Нові галузі промисловості

У харчовій:
Маргаринова, молочна,
маслоробна, хлібопекарська
Нова легка промисловість
УРБАНІЗАЦІЯ (кожний третій житель міста)

71. Кошти для індустріалізації

72. Кошти для індустріалізації

73. Масовий ентузіазм

74. Стаханівський рух

Рух за перевиконання плану
Олексій Стаханов (1906-1977)
1935 р. за одну зміну 14 норм
видобутку вугілля

75. Примус і залякування

76. Пошук “шкідників”

77. Нові ВНЗ

25 серпня 1933 р. - створення
Київського авіаційного інституту
(КАІ)
Нині - НАУ

78.

1932 р.

79. ізація

1932 р.

80. Колективізація

Офіційно курс на суцільну
колективізацію - Пленум ЦК
ВКП(б) у листопаді 1929 р.
5 січня 1930 р. - постанова ЦК
ВКП(б) щодо темпів
колективізації в Україні:
завершення восени 1931 р., або
навесні 1932 р.

81. Колективізація

82. Колективізація

Здійснювалася під лозунгом
боротьби з куркульством
Усуспільнення домашніх тварин
і навіть реманенту і посуду
Українські селяни не йшли до
колгоспів

83. Колективізація

Хлібозаготівельні кризи 1928-29
років
Почалися реквізиції зерна
Після поїздки Й.Сталіна до
Сибіру 1928 р. -“уральськосибірський “ метод заготівель:
Село обкладалося за майновою
ознакою мешканців

84. Колективізація

Комісія на чолі з В.Молотовим:
3 групи куркулів - ліквідація
куркульства як класу
Березень 1930 р. - стаття
Й.Сталіна “Запаморочення від
успіхів”
Вина за жахливі наслідки
проведення колективізації на
місцеву владу

85. Колективізація

Але з осені 1930 р. - нова хвиля
виконання плану суцільної
колективізації
7 серпня 1932 р. - “Закон про 5
колосків”
Лише в 1950-х виробництво
зерна вийде на рівень 1928 р.

86. Колективізація

87. Трагедія голодомору

Драматизм повернення
історичної правди
Кількість померлих
С.Кульчицький: 3,5 млн селян
зафіксофано
Повні демографічні втрати 5
млн.

88. Трагедія голодомору

Закон України від 28 листопада
2006 року “Про Голодомор
1932-1933 років в Україні”
Стаття 1 - Геноцид українського
народу

89. Вшанування пам’яті

В останню суботу листопада
Акція “Запали свічку”

90. З хвилі репресій

І – 1929-31: колективізація,
ліквідація УАПЦ, процес СВУ
ІІ – 1932-34: голодомор,
постишевський терор,
“кіровська “хвиля
ІІІ – 1936-38: “великий терор”
9 із 102 членів і кандидатів в
члени ЦК КП(б)У репресовано 100

91. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

English     Русский Rules