Тема 1. Психологія особистості та мікросередовища засуджених і ув’язнених
Перше питання. Психологічні особливості засуджених та ув’язнених.
Особистість – це конкретний людський індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та фізичними влас
Темперамент - це сполучення індивідуально-психологічних властивостей, які визначають загальну активність і динаміку діяльності суб’єкта
Співвідношення чотирьох типів темпераменту з чотирма стихіями за Арістотелем:
Характеристика темпераментів ( за І.П.Павловим)
Представники 4-х типів темпераментів: Сангвінік – Д'Артаньян; Холерик – Атос; Флегматик – Портос; Меланхолік – Араміс.
Характеристики темпераментів сангвінік
Характеристики темпераментів меланхолік
Характеристики темпераментів холерик
Характеристики темпераментів флегматик
Уявіть: ви сидите на лавці, поряд з вами лежить ваша шапка, до вас підходить людина і сідає на неї! Як ви відреагуєте???
Друге питання. Особливості мікросередовища засуджених та ув’язнених.
Мікросередовище – об’єктивна соціальна реальність, що є сукупністю матеріальних та соціально-психологічних факторів, які безпосередньо
Загальні ознаки малої неформальної групи засуджених:
Особливості малої неформальні групи:
Малі групи поділяються на:
Структура малої неформальної групи
Рекомендована література:
7.37M
Category: psychologypsychology

Психологія особистості та мікросередовища засуджених і ув’язнених

1. Тема 1. Психологія особистості та мікросередовища засуджених і ув’язнених

1. Психологічні особливості засуджених
та ув’язнених.
2. Психологія
особистості
мікросередовища
засуджених
ув’язнених
та
і

2. Перше питання. Психологічні особливості засуджених та ув’язнених.

3. Особистість – це конкретний людський індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та фізичними влас

Особистість

це
конкретний
людський індивід з індивідуально
виявленими своєрідними розумовими,
емоційними, вольовими та фізичними
властивостями. Найяскравіша з них –
індивідуальність.

4.

Індивідуальність
Темперамент
Характер
Спрямованість
Здібності

5. Темперамент - це сполучення індивідуально-психологічних властивостей, які визначають загальну активність і динаміку діяльності суб’єкта

Темперамент
це
сполучення
індивідуальнопсихологічних властивостей, які визначають загальну
активність
і
динаміку
діяльності
суб’єкта.
Характер - це сукупність найбільш виражених якостей
щодо стійких і тісно взаємозалежних рис конкретної
особистості, які визначають її відношення до дійсності й
проявляються
у
вчинках
і
поведінці.
Спрямованість
життєвих
особистості
прагнень
- це
людини,
прояв основних
її
мотивації.
Здібності - це властивості особистості, що визначають її
придатність до успішного
професійних завдань.
виконання
навчальних
і

6. Співвідношення чотирьох типів темпераменту з чотирма стихіями за Арістотелем:

Темпера
мент
Холерик
Сангвінік
Флегматик
Меланхолік
Стихія
ВОГОНЬ
ПОВІТРЯ
ВОДА
ЗЕМЛЯ
Духи стихій
Саламандра, вулкан
Сильф, ельф, фея
Ундина, німфа,
русалка
Гном, домовий
Знак
зодіаку
Овен, лев, стрілець
Близнюки, терези.
водолій
Рак, скорпіон. риби
Телець, діва, козеріг
Пори року
Літо
Весна
Осінь
Зима
Час
День
Ранок
Вечір
Ніч
Віковий
період
Молодість
Юність
Зрілість
Старість
Риси
характеру
Рішучість,
безжалісність, гнів
Розумний, веселий.
приємний
Розвинена уява,
лінощі, повільність та
страх
Чутливість,
непоспішність
Відчуття
Зір
Слух
Смак
Дотик
Сторони
світу
Південь
Схід
Захід
Північ

7. Характеристика темпераментів ( за І.П.Павловим)

ЗВ’ЯЗОК ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Холерик
Сильний
Неврівноважений
Рухливий
Сангвінік
Сильний
Врівноважений
Рухливий
Флегматик
Сильний
Врівноважений
Малорухливий
Меланхолік
Слабкий
Неврівноважений
Інертний

8.

САНГВіНіК
Безтурботний
Легковажний
Живий
Активний
Комунікативний
Чуйний
Балакучий
Швидкий
Трудоголік
Балакучий
Красномовний
Поверхневий
Чуйний
Доброзичливий
Швидко звикає
до нового середовища
Яскравий
Нетерплячий
Безвідповідальний
Ненадійний
Непостійний
Гнучкий
Щедрий
Легкий
Щасливий
ХОЛЕРИК
МЕЛАНХОЛіК
ФЛЕГМАТИК
Імпульсний
Невгомонний
Запальний
Активний
Агресивний
Лідер
Сильний
Енергійний
Екстраверт
Нетерплячий
Ініціатор
Галасливий
Практичний
Ефективний
Забудькуватий
Спортивний
Що змагається
Витривалий
Домінуючий
Нетерплячий
Впертий
Сердитий
Діяльний
Песимістичний
Сумний
Серйозний
Нервовий
Занурений в
себе
Тихий
Стриманий
Замкнутий
Скучний
Полеглий духом
Задумливий
Вимогливий
Ранимий
Читач
Повільний
Похмурий
Мислитель
Розумний
Добра пам'ять
Споглядальник
Невдячний
Самовідданий
Невтішний
Уважний
Методичний
Урівноважений
Пасивний
Миролюбний
Задумливий
Спокійний
Стриманий
Розслаблений
Неквапливий
Повільний
Непохитний
Розмірений
Тихий
Занурений в
себе
Контролюючий
себе
Мрійливий
Поволі вчиться
Настирний
Впертий
Соромливий
Мудрий
Сумовитий

9. Представники 4-х типів темпераментів: Сангвінік – Д'Артаньян; Холерик – Атос; Флегматик – Портос; Меланхолік – Араміс.

10. Характеристики темпераментів сангвінік

Це людина вельми веселої вдачі. Він представляється оптимістом,
повним надій, гумористом, жартівником, балагуром. Сангвінік
швидко запальний, але так швидко гасне, втрачає інтерес до того,
що ще зовсім недавно дуже його хвилювало і притягало до себе.
Він багато обіцяє, але не завжди стримує свої обіцянки, легко і із
задоволенням вступає в контакти з незнайомими людьми, є
добрим співбесідником. Його відрізняє доброта, готовність прийти
на допомогу. Напружена розумова і фізична робота швидко
стомлює. Сангвінік дуже активний, енергійний, у нього живі рухи,
багата міміка. За несприятливих умов і відсутності виховання у
сангвініка можуть розвиватися поспішність, легковажність до
вчинків, неуважність.

11.

С А Н Г В І Н І К И

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. Характеристики темпераментів меланхолік

Людина з меланхолійним темпераментом
звичайно живе складним і напруженим
внутрішнім життям, надає велике значення
всьому, що торкається, володіє підвищеною
тривожністю і ранимою душею. Меланхолік
майже завжди людина стримана і слів на вітер не
кидає. Коли він не може виконати обіцяне, то
щиро страждає, навіть якщо знає, що від нього
ніщо не залежало.

22.

М Е Л А Н Х ОЛ І КИ

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32. Характеристики темпераментів холерик

Така людина зазвичай дуже запальна, гаряча і
нестримана. Разом з тим холерик швидко остигає
і заспокоюється, якщо йому поступаються і
йдуть на зустріч. Його душевні рухи поривчасті,
але нетривалі, настрій часто міняється.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39. Характеристики темпераментів флегматик

Володар
цього
темпераменту
холоднокровний. Він більше схильний до
бездіяльності, ніж до напруженої, активної
роботи. Така людина поволі приходить в
стан збудження, але і заспокоюється
поступово. Міміка і рухи флегматика
невиразні і повільні.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52. Уявіть: ви сидите на лавці, поряд з вами лежить ваша шапка, до вас підходить людина і сідає на неї! Як ви відреагуєте???

1
2
3
4

53.

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ
Темперамент
Характер
Спрямованість
Здібності

54.

Інтереси
Потреби
Ідеали
СПРЯМОВАНІСТЬ
Переконання
Установки

55.

ЗДІБНОСТІ
Загальні
Спеціальні

56. Друге питання. Особливості мікросередовища засуджених та ув’язнених.

57. Мікросередовище – об’єктивна соціальна реальність, що є сукупністю матеріальних та соціально-психологічних факторів, які безпосередньо

Мікросередовище

об’єктивна
соціальна
реальність, що є сукупністю матеріальних та
соціально-психологічних факторів, які безпосередньо
взаємодіють з особистістю в процесі її життя та
діяльності.

58. Загальні ознаки малої неформальної групи засуджених:

• добровільність об’єднання;
• конформізм (піддатливість, або психологічна
зараженість);
гомогенність (подібність членів групи один
одному
за
психофізіологічними
або
соціальними ознаками;
схожість інтересів та ідеалів;
інтимність;
стабільність;
загальний емоційний настрій;
активна підтримка між членами групи.

59. Особливості малої неформальні групи:

• утворюються стихійно;
• взаємодіють з іншими групами (від дружби до ворожнечі);
• існує ієрархічна структура внутрішньо групових ролей та
залежності;
члени групи, як правило, разом їдять, ділять між собою
посилки з волі, продукти харчування, що купають;
на достатньо високому рівні, збирається інформація як про
своїх членів, так і відносно намірів членів інших угрупувань;
існує вибіркове ставлення як до “своїх” так і до “чужаків”;
існують свої цінності та орієнтації, групові переконання

60.

Типи малих неформальних груп
Групи
із позитивною
спрямованістю
- пов’язані
духовними
інтересами ,
особистісними
симпатіями ;
- пов'язані
сумісною
діяльністю
Групи
із негативною
спрямованістю
- дотримуються
“злодійських
традицій та
законів”;
- порушують
режимні вимоги ;
- об’єднуються
внаслідок схожих
поглядів,
негативних
уподобань.
Групи із
невизначеною
спрямованістю
- відсутність
позитивних
соціальних
установок;
- бажання
уникнути
труднощів в
умовах УВП
шляхом
пристосування;
- відсутність
авторитету в
злочинному
середовищі.

61. Малі групи поділяються на:

• Умовні - до складу таких груп входять люди, які не мають
міжособистісних
зв’язків,
але
володіють
деякими
типовими
особливостями (віковими, професійними тощо);
Реальні – люди, які входять до таких груп знаходяться у більш менш
тісному контакті та взаємодії;
Тимчасові – контакт нетривалий;
Постійні – відрізняються тривалим контактом;
Формальні – організаційно оформлені;
Неформальні – виникають у відповідності із симпатіями;
Первинні – зв’язок між членами базується не тільки на особистих
контактах, а ще й на високому емоційному залученні їх до справ групи,
усвідомлення споріднення кожного члена зі всією групою (наприклад,
“сім’я” у тюремній камері);
Вторинні – групи організовані для досягнення конкретної мети, в
основі яких лежить схематизована система взаємовідносин (наприклад,
відділення, бригада);
Референтні – це групи, норми та установки яких, орієнтації не тільки
приймаються індивідом до уваги, але й стають мотивом поведінки.

62. Структура малої неформальної групи

Л
Л
“Ланцюг”
“Коло”
Л
Л
“Ядро”
“Зірка”

63. Рекомендована література:

• Основи пенітенціарної психології / Крейдун Н.П., Лактіонов
О.М., Сорока А.В., Скоков С.І.: Навчальний посібник. – Х:
ХНУ імені Каразіна, 2007. – 140 с.
Чебоненко С.О., Третяк О.С. Пенітенціарна психологія :
Навчальний посібник. – Чернігів, 2011. – 219 с.
Основи пенітенціарної педагогіки і психології: Навчальний
посібник / За заг. Ред Синьва В.М. – Біла Церква: КОІПОПК,
2003. –102 с.
Пенитенциарная психология / Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак. –
Ростов н/Д: Феникс, 2007.–688 с.
Платонов К.К., Глоточкин А.Д., Игошев К.Е. Исправительнотрудовая психология. – Рязань: Изд– во РВШ МВД СССР,
1985. – 251 с.
English     Русский Rules