Тақырып: Көру мүшесінің жарақаттары:өтіп жаралануы, бітеу жаралануы, күйіктер. Диагностикасы. Жедел көмек түрлері.
Классификация
Еніп жараланулар жіктеледі:
Жаралану Диагностикасы :
Диагностика проникающих ранений глаза рентгенография с использованием индикаторов Комберга - Балтина
Асқынуы
Проникающее ранение- 1)выпадение радужной оболочки, 2)склеральное ранение
Проникающее ранение
Последствия проникающих ранений
Жедел көмек көрсету:
Тупые травмы глаза (контузии)
Контузия глазного яблока с субконъюнктивальным кровоизлиянием
Повреждения при контузии глаза
Повреждения при контузии глаза и лечение
Ожоги глаз
Ожоги глаз
Ожоги глаз
Первая помощь при ожогах глаз
Первая помощь при ожогах глаз
Лучевые ожоги
Лучевые ожоги
841.69K
Category: medicinemedicine

Көру мүшесінің жарақаттары:өтіп жаралануы, бітеу жаралануы, күйіктер. Диагностикасы. Жедел көмек түрлері

1. Тақырып: Көру мүшесінің жарақаттары:өтіп жаралануы, бітеу жаралануы, күйіктер. Диагностикасы. Жедел көмек түрлері.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
МЕДИЦИНАУНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Тақырып: Көру мүшесінің жарақаттары:өтіп жаралануы,
бітеу жаралануы, күйіктер. Диагностикасы. Жедел көмек
түрлері.
Орындаған: Каримов А.Қ.
Факультет: ЖМ
Группа:13-42-1
Қабылдаған:Оразбеков Л.Н.

2.

Жарақат(с греч. trauma) – сыртқы ортаның әртүрлі
факторларының әсерінен көру мүшесінің бүтіндігі мен
қызметінің бұзылысына алып келетін патологиялық
жағдай.
Ауырлық дәрежесіне қарай:
жеңіл
орташа ауырлықта
ауыр
өте ауыр

3. Классификация

Пайда болу себебіне қарай:
Механикалық, термиялық,
химиялық, сәулелік
Механикалық жарақаттар
бітеу (контузия)
жаралану
жаралану
еніп(өтіп)
енбей(өтпей)

4. Еніп жараланулар жіктеледі:

Жеңіл
– көздің тек капсуласы зақымдалған (қасаң қабық,
склера)
Күрделі
– ішкі структурасын зақымдаумен бірге жүретін
бөгде заттың болуы немесе іріңді инфекциямен
асқынуы – металлоз, сонымен қатар симпатиялық
офтальмия – увеиттің екі (сау) көзде де пайда
болуы.
Металлоз – көзге кірген бөгде зат құрамындағы
металлдың және оның тотығу өнімдерінің
токсикалық әсерлерінен көздің зақымдалуы.
Увеит – көздің тамырлы қабығының қабынуы.

5. Жаралану Диагностикасы :

Көру жітілігі мен көру кеңістігін міндетті түрде тексеру;
Көз аймағын,көз алмасын және қосымша аппаратын
қарау;
Жаралану каналын табу;
Көздің ішкі структурасының жағдайы мен
офтальмотонусты бағалау;
Көздің тура және бүйір бағыттағы рентгенографиясы;
Бөгде зат анықталған жағдайда,локализациясын
анықтау мақсатында рентгенография,УДЗ
жасалынады.Сонымен қатар магнитті сынақтар
қолдануға болады.
Антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін флораны
зерттеу керек.

6. Диагностика проникающих ранений глаза рентгенография с использованием индикаторов Комберга - Балтина

Диагностика проникающих ранений глаза
рентгенография
с использованием индикаторов Комберга Балтина

7. Асқынуы

Еніп жаралану көбінесе инфекция түсуі салдарынан
иридоциклитпен,
Шыны тәрізді дененің абсцессімен – эндофтальмит,
көздің барлық өабығының іріңді қабынуы –
панофтальмитпен асқынады.
Травматикалық иридоциклит салдарынан сау көздің
қабынуы – симпатикалық офтальмияға алып келуі
мүмкін.
Профилактика- уақытыменаутосенсибилизация көзі
болып табылатын
жараланған көзге энуклеация (удаление)жасау керек

8. Проникающее ранение- 1)выпадение радужной оболочки, 2)склеральное ранение

Проникающее ранение1)выпадение радужной оболочки, 2)склеральное ранение

9. Проникающее ранение

Ранение крючком
Тот же глаз через год

10. Последствия проникающих ранений

Попадание в глаз медных
осколков.
Халькоз
В хрусталике возникают
желтовато-зеленые
помутнения в виде
«цветущего
подсолнуха»,развивается
вторичная глаукома,
отслойка сетчатки,
атрофия глазного яблока
Последствия проникающих ранений

11. Жедел көмек көрсету:

• Дезинфекциялық тамшыларды тамызу (30%
раствор сульфацил-натрия или 0,25% раствора
левомицетина);
Сульфадиметоксаин немесе гентамицин енгізу;
Ретробульбарлы гентамицин немесе канамицин
енгізу
Асептической таңғыш салу;
Тері астына сіреспелік анатоксин және б\е
сіреспеге қарсы сарысу енгізу;
Жедел офтальмологиялық стационарға,жараға
алғашқы микрохирургиялық өңдеу жүргізетін
жеткізу.

12. Тупые травмы глаза (контузии)

Контузии - без нарушения целостности
наружной оболочки глаза
Контузии могут произойти от удара тупым
предметом. При этом появляются кровоизлияния:
под кожу,
конъюнктиву.
Отек век, смешанная инъекция глазного яблока
Кровоизлияния могут быть в переднюю камеру
и в стекловидное тело.
Кровоизлияния в стекловидном теле могут
организоваться, соединительнотканные шварты
приводят к отслойке сетчатки.

13.

III. По тяжести поражения:
Контузии I (легкой) степени. Состояния, не вызывающие снижение зрения после
выздоровления. Они характеризуются наличием обратимых изменений, таких как:
подкожные или субконъюнктивальные кровоизлияния; рвано-ушибленные раны
кожи век; эрозия роговицы; спазм аккомодации и помутнение сетчатки.
Контузии II (средней) степени - вызывают стойкое снижение зрения. В эту
категорию включены: глубокие эрозии; гифема; парез внутриглазных мышц;
надрывы зрачкового края радужки, локальные помутнения в хрусталике, несквозные
разрывы в поверхностных или глубоких слоях оболочек глаза; кровоизлияния в
переднюю камеру и стекловидное тело; надрывы хориоидеи; кровоизлияния в
сетчатку.
Контузии III (тяжелой) степени. К этой категории относятся состояния, при которых
отмечаются: снижение зрения более чем на 50 %, значительный разрыв или отрыв
век с рвано-ушибленными краями; пропитывание роговицы кровью; разрыв склеры;
обширный отрыв или разрыв радужки; помутнение; подвывих или вывих хрусталика;
гемофтальм; разрыв или отслойка сетчатки; повреждение зрительного нерва;
перелом костной стенки глазницы.
Контузии IV (особо тяжелой) степени. Такие состояния: отсутствие зрения;
размозжение глазного яблока; отрыв, разрыв или сдавление в костном канале
зрительного нерва.
Многообразие постконтузионных состояний глаза обусловлено сложным комплексом
причин, среди которых играют три основных фактора: нарушение гемодинамики
(развитие ишемии, изменение рефлекторной реакции вазоконстрикторов и
вазодилататоров, ухудшение кровообращения); изменение гидродинамических
процессов в глазу (изменение офтальмотонуса); развитие вторичных воспалительных
и дегенеративных процессов в глазу.

14. Контузия глазного яблока с субконъюнктивальным кровоизлиянием

15. Повреждения при контузии глаза

Изменения
Иридодиализ
Расширение
зрачка
Паралитическ
ий мидриаз
Иридоденез
Факоденез
Клинические проявления
Отрыв радужки от корня, зрачок
принимает неправильную форму
Более обычная общая реакция при
контузии
Полная неподвижность
максимально расширенного зрачка
Дрожание радужки
Дрожание хрусталика

16. Повреждения при контузии глаза и лечение

Вывих хрусталика может быть в переднюю камеру
или в стекловидное тело, что может привести к
вторичной глаукоме
Вывих хрусталика в переднюю камеру – показана
срочная операция по извлечению хрусталика
Неотложная помощь при контузии:
Холод на область глаза на 2-3 часа,
закапывать дезинфицирующие капли,
заложить мазь с антибиотиками

17. Ожоги глаз

Вид ожога
Степень тяжести
• Термический
• Химический
• Лучевой
Легкие
Средней тяжести
Тяжелые
Очень тяжелые

18. Ожоги глаз

Термические ожоги вызывают высокие
температуры (пламя, кипящая жидкость,
раскаленный металл, пар, битум).
Происходит термическая денатурация белков.
Химические ожоги
Щелочные
Наиболее тяжелые,
щелочи растворяют
белки и вызывают
колликвационный
некроз
Кислотные
Быстрое свертывание
белка и развитие
коагуляционного
некроза (струпа)

19. Ожоги глаз

20. Первая помощь при ожогах глаз

Термически В конъюнктивальный мешок
е ожоги
закапать 20% раствор
сульфацетамида, заложить за веки
1% тетрациклиновую мазь.
Обожженную кожу век и лица
смазать стерильным вазелиновым
маслом или дезинфицирующей
мазью.
Здоровую кожу вокруг обожженных
участков лица протирают спиртом
70% . Крупные пузыри вскрывают.
Введение ПСС и анатоксина,
сердечные, успокаивающие средства,
стерильная повязка и отправить в
стационар

21. Первая помощь при ожогах глаз

Химически •Немедленное промывание водой (10-15
минут),удаление частиц попавшего
е ожоги
вещества, введение аутокрови под
конъюнктиву –
0,5 мл.
•Заложить за веко на 24 часа ГЛИВ –
сорбционные глазные лечебные
ионообменные вкладыши (для кислотных
и щелочных ожогов).
•Закапать 0,3% раствор ципролета или
0,25% раствор левомицетина.
•Заложить за веко антибактериальную
мазь (1% тетрациклиновую)
•Асептическая монокулярная повязка
•Стационарное лечение.
•Ожоги фосфором – удалить кусочки,
промыть водой, мази не применять,
повязку не накладывать

22. Лучевые ожоги

Электроофтальмия встречается у лиц,
работающих с сильными источниками
инфракрасных или ультрафиолетовых лучей
(электросварка, кварцевая лампа)
Симптомы:
•светобоязнь,
•слезотечение,
• блефароспазм,
•гиперемия конъюнктивы.
На роговице иногда мелкие пузыревидные
вздутия эпителия роговицы
Первая помощь:
инстилляции 0,5% раствора дикаина
или 2% раствор новокаина,
за веко-мазь с антибиотиками

23. Лучевые ожоги

Снеговая офтальмия, или снеговая слепота –
развивается у полярных и горных туристов при
ярком солнце
вследствие сильного отражения
ультрафиолетовых лучей от белого снега.
Первая помощь:
инстилляции 0,5% раствора дикаина или
2% раствор новокаина,
за веко-мазь с антибиотиками
English     Русский Rules