Місце страхування в системі економічних категорій. Поняття страхування та його функції.
Економічний зміст
Економічний інтерес
Місце страхування в економічній системі
Функції страхування
Висновки
1.19M
Category: financefinance

Місце страхування в системі економічних категорій. Поняття страхування та його функції

1. Місце страхування в системі економічних категорій. Поняття страхування та його функції.

Підготували
Студентки ФК-14-5
Мороз С.
Цуркан І.

2. Економічний зміст

Полягає в тому, що цей
різновид людської діяльності
спрямований на захист
майнових інтересів
юридичних та фізичних осіб,
що потерпіли у зв'язку з
настанням страхових випадків, визначених
договором чи страховим законодавством, за
рахунок страхових фондів, які формуються
учасниками страхування.

3. Економічний інтерес

Страхувальник
Економічно
зацікавлений
сплачувати
незначні
порівняно
з
можливими
втратами внески (премії)
страховику,
який
при
настанні страхового випадку
для окремого застрахованого
відшкодує тому збитки в
грошовій формі у повному,
хоча частіше не в повному,
але завчасно визначеному
договором,
(чи
законом)
розмірі
Страховик
Серед
взятих
на
страхування
ризиків
переважна
більшість
протягом короткого періоду
не буде реалізована. Це дає
можливість
страховику
використовувати сплачені
страхувальником премії для
своїх цілей.

4. Місце страхування в економічній системі

За класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) у
системі національних рахунків (СНР-93) страхування
відносять
до
діяльності
фінансових
установ.
Пояснюється це тим, що страхування, як і фінанси,
виражає відносини щодо акумуляції та цільового
використання грошових засобів.
Разом із тим слід зазначати, що страхування - особлива
сфера фінансових відносин.

5. Функції страхування

Взяття страховиком за певну плату на певний строк матеріальної
відповідальності перед страхувальником за наслідки від реалізації ризику,
передбаченого договором чи чинним законодавством
Формування страхового фонду (резерву) для відшкодування втрат від
реалізації страхових випадків, прийнятих страховиком від страхувальника.
Грошове відшкодування збитків, яких зазнали страхувальники від настання
страхових подій. Через цю функцію найповніше реалізується потреба в
страховому захисті.
Заощаджувальна функція передбачає нагромадження шляхом сплати
страховику страхових внесків (премій) впродовж тривалого часу в обсязі
страхової суми, визначеної договором.

6.

Превентивна (запобіжна, попереджувальна) функція полягає у створенні
умов, що забезпечують зниження рівня ризику та збитків, зумовлених цими
ризиками.
Репресивна функція страхування полягає в спрямуванні зусиль на
усунення страхового випадку та обмеження величини збитків,
зумовлених страховим випадком.
Інвестиційна функція виникає у зв'язку з тим, що обсяг зібраних
страховиком страхових премій перевищує обсяг здійснених ним
страхових виплат та компенсацій.

7. Висновки

Страхування – це система економічних відносин, які
виникають між двома сторонами – страховиком і
страхувальником – щодо забезпечення захисту
майнових інтересів останнього за рахунок сплати ним
страхових платежів (премій) до спеціально створених
для цього цільових фондів, звідки здійснюється
відшкодування збитків (у разі настання обумовлених
страхових ризиків).
English     Русский Rules