1.84M
Categories: marketingmarketing internetinternet

Інтернет-маркетинг та Інтернет-банкінг. Системи електронного урядування

1.

Інтернет-маркетинг та
Інтернет-банкінг. Системи
електронного урядування
https://nataliiakasianchuk.blogspot.com/

2.

Інтернет-маркетинг (англ. Internet
marketing) — практика використання
всіх аспектів традиційного маркетингу
в Інтернеті з метою продажу
продукту або надання послуг і
керування взаємовідносинами з
покупцями
Мета будь-якого
маркетингу одна –
збільшити прибуток
бізнесу.

3.

Інтернет-маркетинг складається з 6 категорій:
Пошуковий маркетинг
Просування в соціальних мережах
Директ або прямий маркетинг
РR (зв'язки з громадськістю)
Відео маркетинг
Веб аналітика

4.

Всі види інтернет-маркетингу мають власні цілі,
методи та принципи роботи але в підсумку,
кінцева ціль у них одна – піднят и бізнес на новий
рівень, підвищит и прибут ок бізнесу.
Хочеться підкреслити, що Інтернет-маркетинг в
усій своїй красі доступний, як для великого, так і
для малого бізнесу.

5.

Інтернет-банкінг (англ. Online
Banking), або онлайн-банкінг, — один із
видів дистанційного банківського
обслуговування, засобами якого доступ
до рахунків та операцій за рахунками
забезпечують у будь-який час
і з будь-якого комп’ютера через
Інтернет

6.

Відповідно до зарубіжної та вітчизняної
практики до Інтернет-банкінгу належать:
Управління
тощо)
рахунками
(виписки,
перекази,
Відкриття депозитів, здійснення валютних
операцій
Здійснення платіжних операцій (перекази
коштів, оплата рахунків за товари, комунальні
платежі тощо)
Обмін фінансовими документами

7.

Конфіденційність даних, що було передано по
каналах Інтернет-банкінгу, гарантується завдяки
використанню
при
обміні
інформацією
сертифікованих засобів криптографічного захисту,
механізму автентифікації клієнтів, електронних
підписів, а також постійному контролю за
цілісністю інформації.

8.

Технологія Інтернет-банкінгу
походить з технології дистанційного
банківського обслуговування ("home
banking" — домашній банкінг або
"remove banking" — віддалений банкінг).
У процесі еволюції цей вид послуг
суттєвого розвинувся.
Є такі різновиди віддаленого банкінгу:
телефонний (telefon banking);
комп'ютерний (PC banking);
відеобанкінг (video banking);
інтернет-банкінг (Internet banking).

9.

Технологія
"home
banking"
була
розроблена на початку 80-х років, коли банки
Західної Європи розпочали активну конкуренцію за
залучення нових клієнтів.
А перший у світ і банк, що почав обслуговувати
клієнтів лише в мережі Інтернет, з'явився 18
жовт ня 1995 p. у США.
Ера
Інт ернет -банкінгу
розпочалася
зі
створення Security First Network Bank (SFNB).
За
перші
півтора
року
існування
середньомісячний приріст капіталу банку становив
20%, активи збільшилися до 40 млн. дол. США, а
кількість клієнтських рахунків — до 10 тис.

10.

Електронне урядування — форма
організації державного управління,
яка сприяє підвищенню ефективності,
відкритості та прозорості діяльності
органів державної влади й органів
місцевого самоврядування з
використанням ІКТ для формування
держави нового типу, орієнтованої на
задоволення потреб громадян.

11.

Основними
урядування є:
завданнями
електронного
забезпечення прав громадян на доступ до всіх
видів відкритої державної інформації, що має
індивідуальну та суспільну значущість;
залучення громадян до участі в державних
справах;
удосконалення
управління;
технології
державного
подолання інформаційної нерівності.

12.

Дякую за увагу!!!
https://nataliiakasianchuk.blogspot.com
https://nataliiakasianchuk.blogspot.com/
English     Русский Rules