Загальні відомості про електронну комерцію
2.1. Поняття електронної комерції. Причини появи е-комерції в сучасній економіці
Причини, по яких компанії приходять до ідеї електронної комерції:
Моделі електронної комерції (1)
Моделі електронної комерції (2)
Моделі електронної комерції (3)
2.2. Процедури створення Інтернет-магазину
Інтернет-магазин  
Інтернет-магазин  
Етапи створення Інтернет-магазина  
Відкриття віртуального офісу  
Відкриття віртуального офісу  
Відкриття представництва  
Вибір доменного імені Інтернет-компанії
Стратегія створення Інтернет-магазина в Україні
Стратегія створення Інтернет-магазина в Україні
Рекомендації до сайту
2.3. Технологічна підтримка електронної комерції на підприємстві
ERP-система  
ERP-система  
Система CRM  
Система CRM  
Основні завдання систем CRM та АСУ
2.4. Організація платежів в електронній комерції
Здійснення платежів через Інтернет
Системи управління рахунком
Сервіси дистанційного банкінгу та їх можливості  
Сервіси дистанційного банкінгу та їх можливості  
891.00K
Category: internetinternet

Загальні відомості про електронну комерцію

1. Загальні відомості про електронну комерцію

Тема 2
1
Загальні відомості про електронну
комерцію
2.1. Поняття електронної комерції. Причини появи екомерції в сучасній економіці.
2.2. Процедури створення Інтернет-магазину.
2.3. Технологічна підтримка електронної комерції на
підприємстві.
2.4. Організація платежів в електронній комерції.

2.

Рекомендована література
2
1. Ивин Л.Н., Куклин В.М. Информационная экономика.
– Харьков. Издательство Кросроуд, 2005. – 436 с.
2. Козье Д. Электронная коммерция. - М.: Русская
редакция, 1999.-270 с.
3. Имери В. Как делать бизнес в Интернет.К:,М.:,СПб:Диалектика,1997.-254с.
4. Йордон Э. Управление сложными Интернетпроектами. - М: Лори, 2002. -344с.

3. 2.1. Поняття електронної комерції. Причини появи е-комерції в сучасній економіці

4. Причини, по яких компанії приходять до ідеї електронної комерції:

4
спочатку створюються Web-сайти, де
представлені інформація про продукти;
потім відбувається формування системи
зворотного зв'язку, тобто виявлення ступеня
інтересу до сайту й до продуктів;
на останньому етапі розвиток системи
зворотного зв'язку приводить до появи
можливості відвідувачам сайту замовляти
обрані ними продукти.

5.

Бізнес-рішення електронної комерції
Корпоративний
сайт
Онлайновий
магазин
Інформація
о компанії
Замовлення
Служба
закупівель
(B2Bprocurement)
МТЗ
з корпоративного сайту
Контракти
Каталоги
видів продукції
та послуг, які
пропонуються
Платежі
Публикація
потреби
в ресурсах
Пошук
Контроль
за поставками постачальників
Організація
тендерів,
конкурсів
5
Інформаційні сайти та
вертикальні
портали
Інформація
про галузь
Параметри
стану ринку
Галузеві
стандарти
Електронні
довідники
Електронні
конференції
та дискусії
Брокерські
сайти
Посередники
між
продавцем і
покупцем
Електронні
торгівельні
майданчики
Створення
та підтримка
каталогів
Пошук
продавців і
покупців
Електронні
біржи
Агентипосередники
між
продавцем і
покупцем
Проведення
конкурсів
Маркетинговий і
кон’юнктурний
аналіз
Платіжні операції
та контроль за
поставками
Інтегровані
комплекси
Автоматизація
виробничих
функцій

6. Моделі електронної комерції (1)

6
Електронний магазин - вітрина за допомогою
інтерфейсу (використовується виробниками
або дилерами), головний критерій
ефективності - попит на товар;
Електронний каталог - великий обсяг товарів
від різних виробників, головний критерій
ефективності - асортименти, чим більше
зв'язків, тим вірніше успіх;
Електронний аукціон - аналог класичного
аукціону з використанням internet-технологій;

7. Моделі електронної комерції (2)

7
Електронний універмаг - аналог звичайного
універмагу, де різні фірми виставляють свій
товар, головний критерій ефективності товарний бренд.
Електронний ринок третіх фірм - на базі
постачальника програмного забезпечення
електронних магазинів, хостинг, підтримка.
Віртуальний ком’юніті (співтовариства).

8. Моделі електронної комерції (3)

8
Постачальники послуг технологічного
ланцюжка електронної комерції: системи
електронних платежів, доставка товару.
Інтегратори технологічного ланцюга, відомі як
«посередники».
Консалтингові послуги: консалтинг управління
й маркетингу, рекрутерські контори.
Інформаційні брокери (біржа).
Постачальники дослідницьких послуг.

9. 2.2. Процедури створення Інтернет-магазину

10. Інтернет-магазин  

Інтернет-магазин
10
Інтернет-магазин - це структура Інтернетбізнесу, що реалізує підхід В2С (busіness to
customer), тобто «фірма-споживач».
Мінімально необхідна інформація на сайті:
назва;
адреса офісу;
телефони;
опис основного роду діяльності.

11. Інтернет-магазин  

Інтернет-магазин
11
Відмінність Інтернет-магазина від віртуального
каталогу полягає насамперед у наявності
системи замовлення товарів, а також системи
супроводу клієнта - віртуального кошика,
системи контролю адреси відвідувача,
замовлених і куплених товарів, кращі типи
товарів і т.д.

12. Етапи створення Інтернет-магазина  

Етапи створення Інтернет-магазина
12
Відкриття віртуального офісу
Відкриття представництва
Вибір доменного імені Інтернет-компанії

13. Відкриття віртуального офісу  

Відкриття віртуального офісу
13
Віртуальний офіс може являти собою
інформаційну систему, прив'язану до
одного з міських телефонів з
автовідповідачем і факсом в обраному
клієнтом великому місті миру. Інформація,
що приходить на факс і автовідповідач,
пересилається на адресу попередньо
створеної електронної пошти.

14. Відкриття віртуального офісу  

Відкриття віртуального офісу
14
Наявність такого офісу у великих
європейських або північноамериканських
містах надає більшу вагу фірмі, що в ряді
випадків корисно для бізнесу. Для такого
офісу корисно мати додатково безкоштовну
електронну поштову скриньку з відповідним
доменним ім'ям, що ставиться до даного
регіону.

15. Відкриття представництва  

Відкриття представництва
15
Крім створення системи зв'язку необхідно
набирати персонал. Фахівці-психологи й
досвідчені менеджери по роботі з
персоналом не рекомендують наймати
родичів і друзів. Раціональніше залучати
для цієї роботи професіоналів на умовах
оренди у великих спеціалізованих фірмах.

16. Вибір доменного імені Інтернет-компанії

16
http://www.провайдер.домен/
Віртуальний магазин - провайдер виділяє
віртуальний каталог під сайт на своєму сервері,
причому останнє означає, що доменне ім'я
сформоване на основі адреси провайдера.
Солідні магазини купують доменне ім'я в домені
com (www.віртуальний магазин.com) або в домені
(http://www.віpтyaльний_мaгaзин.ua).

17. Стратегія створення Інтернет-магазина в Україні

17
Труднощі організації ефективного Інтернет-бізнесу в
розвинених країнах і в Україні різні. Там споживач
більш платоспроможний, привчений до Інтернетторгівлі, але й більше примхливий, тому великою
проблемою стає пошук продуктової ніші. В Україні
навпроти практично всі ніші вільні, але споживач,
у своїй масі, не має вільного доступу до Інтернет,
не звик до Інтернет-торгівлі або не довіряє їй.

18. Стратегія створення Інтернет-магазина в Україні

18
Пропозиції Інтернет-магазинів дозволять кожному
покупцеві створити повний набір замовлень власний споживчий кошик, - що спростить
магазину їхню доставку й знизить витрати
споживача при повнім відчутті їм волі вибору.
Тому найбільш повна перевага Інтернет-торгівлі
зможе виявитися тільки при таких асортиментах
пропозиції, які не в змозі собі дозволити реальні
магазини.

19. Рекомендації до сайту

19
швидке завантаження інформації;
час від часу повинні з'являтися новинки й товари з
винятково високою споживчою цінністю;
користувач повинен мати можливість виразити своє
відношення до товарів і послуг, які йому
пропонують;
Замість анкет, звичайно пропонованих користувачу,
краще скористатися використанням кнопок із
зухвало ефектною реакцією на пропозиції.

20. 2.3. Технологічна підтримка електронної комерції на підприємстві

21. ERP-система  

ERP-система
21
Однієї з найважливішої складової технологічної
основи ведення е-комерції на підприємстві є
система управління ресурсами підприємства
(Enterprise Resource Planning, ERP), що стала
основою інфраструктури електронного бізнесу.
Класична ERP-система містить у собі управління
закупівлями, виробництвом, збутом,
складськими запасами, трудовими ресурсами.

22. ERP-система  

ERP-система
22
ERP-система дозволяє автоматично планувати
завантаження виробничих ліній сучасних
підприємств (тобто саме тих, котрим удалося
домогтися ефективного впровадження
електронних бізнес-рішень) на основі показників
(обсяги товарних партій, їхня номенклатура й
строки поставки), сформованих у результаті
обробки уведених покупцями замовлень.

23. Система CRM  

Система CRM
23
Система CRM (Customer Relation Management)
дозволяє здійснити процес взаємодії із
клієнтами. Дані системи являють собою
комплекс програмних засобів, що дозволяє
реалізувати взаємодію зі споживачами й
управління електронними транзакціями. Системи
CRM є сполучною ланкою між керівництвом
компанії й географічно розподіленими
споживачами.

24. Система CRM  

Система CRM
24
Використання систем CRM приводить до
налагодження контактів зі споживчим
середовищем, а це, у свою чергу, викликає
необхідність підвищення ефективності логістики.
Здійснити рішення даної проблеми дозволяють
системи SCM (supply chain management) - АСУ
ланцюжками поставок.

25. Основні завдання систем CRM та АСУ

25
Основні завдання, розв'язувані даними системами
зводяться до наступним:
закупівлі й постачання виробництва;
управління складами;
управління логістикою, оптимізація
транспортних операцій;
збут, робота з дистриб'юторами;
логістика й визначення місцезнаходження
ланок ланцюжка поставок.

26. 2.4. Організація платежів в електронній комерції

27. Здійснення платежів через Інтернет

27
Однією з переваг е-комерції є здійснення
платежів через Інтернет. У цьому випадку
сплата базується на технології «банк-клієнт»
або на технології електронних сертифікатів
(цифрова готівка—електронні гроші).

28. Системи управління рахунком

28
До систем управління рахунком відносяться
такі системи, як системи eCharge, Cyberplat,
eGold та DigiGold, а до систем «цифрової
готівки»--eCash, PayCash, eCache, Millicent та
IBUC.

29. Сервіси дистанційного банкінгу та їх можливості  

Сервіси дистанційного банкінгу та їх
можливості
29
Телебанкінг
GSM банкінг
Отримання
Отриманнядовідкової
довідковоїінформації
інформаціїпо
порахунку
рахунку––
виписки,
виписки,номенклатури
номенклатурипослуг
послугі іт.т.ін.
ін.(голосова
(голосова
інформація
та
факсові
копії)
інформація та факсові копії)
Управління
Управліннярахунком
рахунком(платежі,
(платежі,переводи,
переводи,змінення
змінення
стану)
стану)
Попереднє
замовлення
Попереднє замовленняпо
понаданню
наданнюдодаткових
додатковихпослуг
послуг
Отримання
Отриманнядовідкової
довідковоїінформації
інформаціїпо
порахунку
рахунку(короткі
(короткі
повідомлення)
повідомлення)
Обмежене
Обмеженеуправління
управліннярахунком
рахунком
«Клієнт - банк»
Обмін
Обмінфінансовими
фінансовимита
таіншими
іншимидокументами
документамиміж
між
клієнтом
і
банком
клієнтом і банком

30. Сервіси дистанційного банкінгу та їх можливості  

Обмежене
Обмеженеуправління
управліннярахунком
рахунком
Сервіси дистанційного банкінгу та їх
Обмін
можливості
Обмінфінансовими
фінансовимита
таіншими
іншимидокументами
документамиміж
між
«Клієнт - банк»
клієнтом
клієнтомі ібанком
банком
30
Інтернет банкінг
Всі
Всіфункціональні
функціональніможливості
можливості«Клієнт
«Клієнт--банк»
банк»
(використання
Інтернету
для
транспортування
(використання Інтернету для транспортування
документів)
документів)
Періодичні
Періодичніплатежі
платежіззпевних
певнихрахунків
рахунків
Електронні та віртуальні
картки для розрахунку з
Інтернетом
Електронний банкінг для
тримачів карток
Обмежене
Обмеженеуправління
управліннярахунком
рахунком(разові
(разовіта
та
періодичні
платежі
і
коштові
переводи)
періодичні платежі і коштові переводи)
Отримання
Отриманнядовідкової
довідковоїінформації
інформаціїпо
порахунку
рахунку
(розвернутий
(розвернутийвид,
вид,статистика,
статистика,різні
різніформи
форми
представлення)
представлення)
Повне
Повнекерування
керуваннякартковим
картковимрахунком,
рахунком,можливість
можливість
використання
і
як
розрахункового
використання і як розрахункового
English     Русский Rules