1.13M
Category: physicsphysics

Застосування діамагнетіков, парамагнетіков, феромагнетіков

1.

Лєпкіна Марія

2.

Магнетики
Магнетики – речовини і тіла, що намагнічуються у
зовнішньому магнітному полі, тобто навколо них
утворюється додаткове магнітне поле.
поділяються на три основних класи:
-діамагнетики,
-парамагнетики,
-феромагнетики.

3.

4.

Області застосування
Властивості діамагнетиків широко використовуються
за необхідності екранування важливих частин
електронних схем впливу магнітного поля. Ще один
напрямок, де діамагнетики застосовуються досить
часто – розробка надпровідників.
Якщо охолодити металеві діамагнетики до наднизьких
температур – їх власне магнітне поле зменшиться до
нуля, а провідність різко зростає. Цей ефект широко
застосовується в космічній галузі, де використовуються
спеціальні датчики, виготовлені на основі
надпровідних матеріалів та здатні працювати на дуже
високих частотах.

5.

Парамагнетики
Парамагнетики підсилюють зовнішнє магнітне
поле за рахунок орієнтації атомарних магнітних
моментів уздовж магнітних ліній цього поля
Приклади парамагнетиків:
-алюміній;
-платина;
-лужні та лужноземельні метали та їх сплави;
-кисень;
-оксид азоту;оксид марганцю;
-хлорне залізо

6.

Області застосування
Парамагнетики є постійними магнітами. Речовини
такого типу характеризуються широкими сферами
застосування у техніці та побуті. Магніти нерідко
використовуються виготовлення різноманітних
електричних приладів і устаткування.

7.

Феромагнетики
Феромагнетики мають доменну структуру і значно
підсилюють зовнішнє магнітне поле.
Типові представники цих речовин – перехідні метали,
до яких належать:
-Залізо (Fe).
-Нікель (Ni)
-Кобальт.
-Гадоліній.
-Диспрозія.
-Тербій.
-Гольмій.

8.

Області застосування
Феромагнітні матеріали відіграють величезну роль
у різних галузях сучасної техніки.
використовуються в електротехніці при
виготовленні трансформаторів, електромоторів,
генераторів, у слаботочній техніці зв'язку та
радіотехніці

9.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
English     Русский Rules