магніти
Види магітів
Електромагніт та Постійний магніт
особливості
Фізичні лснови
Одиниці вимірювання
Дякую за увагу
849.71K
Category: physicsphysics

Магніти. Електромагніт та Постійний магніт

1. магніти

МАГНІТИ
Магніт (або Магнет) — тіло, що має власне магнітне
поле, магнітний диполь

2. Види магітів

ВИДИ МАГІТІВ
Постійний магніт — виріб, виготовлений з феромагнетика, здатного
зберігати залишкову намагніченість після вимкнення зовнішнього магнітного поля.
Електромагніт — пристрій, магнітне поле якого створюється лише при
протіканні електричного струму.

3. Електромагніт та Постійний магніт

ЕЛЕКТРОМАГНІТ ТА ПОСТІЙНИЙ МАГНІТ

4. особливості

ОСОБЛИВОСТІ
У широкому розумінні магніт — намагнічене тіло (здебільшого зі сталі або спеціального сплаву, фериту
барію, стронцію, самарій-кобальту, нікель-кобальту, неодим-залізо-бору) або пристрій, що утворює магнітне
поле. Розрізняють постійні магніти, електромагніти, надпровідні магніти.
Постійний магніт має два полюси. Той із полюсів, який притягається до північного полюсу Землі,
називається північним, інший — південним. Північний полюс магніта позначається літерою N,
південний — літерою S.
Різнойменні полюси магнітів притягуються, однойменні — відштовхуються. Таким чином, північний
магнітний полюс Землі, є її південним полюсом, якщо розглядати нашу планету як постійний магніт.
Постійні магніти виготовляються із феромагнітних речовин, наприклад, заліза. Існування магнітного поля в
них зумовлене однаковою орієнтацією спінів електронів завдяки обмінній взаємодії. Для виробництва
постійних магнітів використовують нікелеві сплави (алні, алніко, алнісі).
Магніти мають властивість притягати до себе невеликі предмети з феромагнітних матеріалів.

5. Фізичні лснови

ФІЗИЧНІ ЛСНОВИ
Існування постійних магнітів зумовлено явищем, яке називається феромагнетизм. Частинки, з
яких складаються тіла, електрони, протони й нейтрони, мають власні магнітні моменти,
пов'язані з їхніми спінами, тобто є невеличкими магнітиками. У більшості речовин, що
належать до діамагнетиків та парамагнетиків магнітні моменти окремих частинок направлені
хаотично, а тому створене ними магнітне поле компенсується. У феромагнетиках магнітні
моменти багатьох електронів направлені однаково. Це зумовлене особиливостями
міжелектронної взаємодії, квантовим ефектом, який називають обмінною взаємодією. Обмінна
взаємодія існує і в немагнітних речовинах, але в них вона сприяє утворенню спарених
електронів із протилежно направленими магнітними моментами. Однакова направленість
магнітних моментів електронів виникає тільки в небагатьох матеріалах.
Зазвичай феромагнетики розбиваються на окремі області, магнітні домени, в яких
намагнічування максимальне. Однак, макроскопічний феромагнетик, який складається з
багатьох доменів, може перебувати й у ненамагніченому стані, коли орієнтація магнітних
моментів доменів хаотична. Магнітні домени можна орієнтувати переважно однаково,
помістивши феромагнетик у магнітне поле. При зніманні магнітного поля у феромагнетику
збережеться залишкова намагніченість.

6. Одиниці вимірювання

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ
У системі СІ одиницею магнітного потоку є вебер (Вб), магнітної проникності —
генрі на метр (Гн/м), напруженості магнітного поля — ампер на метр (А/м),
індукції магнітного поля — тесла.
Вебер — магнітний потік, при убуванні якого до нуля в зчепленому з ним
контурі опором 1 ом проходить кількість електрики 1 кулон.
Генрі — міжнародна одиниця індуктивності та взаємної індукції. Якщо провідник
має індуктивність 1 Гн і струм в ньому рівномірно змінюється на 1 А в секунду,
то на його кінцях індукується ЕРС 1 вольт. 1 генрі = 1,00052 · 109 абсолютних
електромагнітних одиниць індуктивності.
Тесла — одиниця вимірювання індукції магнітного поля в СІ, чисельно рівна
індукції такого однорідного магнітного поля, в якому на 1 метр довжини прямого
провідника, перпендикулярного вектору магнітної індукції, зі струмом силою 1
ампер діє сила 1 ньютон.

7. Дякую за увагу

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
English     Русский Rules