7.35M
Category: historyhistory

Про стоянку стоянку палеоліту біля с. Королеве

1.

Стоянка час ів
палеол іт у біл я с.
Королеве
Про стоянку стоянку палеоліту біля с. Королеве - унікальне
археологічне місце з великим значенням для розуміння життя наших
предків тисячі років тому.

2.

Місце розташування
стоянки палеол іт у біля с.
Королеве
Стоянка розташована в Західній Україні, в неподалік від села
Королеве. Місце відкриття стоянки відображає важливіть цієї області
для палеолітичного населення.

3.

Період існування стоянки і культури,
що її створила
Стоянка палеоліту біля с. Королеве датується періодом між 40 000 і 10 000 роками тому. Культура,
що її створила, належить до раннього верхнього палеоліту.

4.

Археологічні знахідки на
стоянці
Серед археологічних знахідок на стоянці виявлено знаряддя для
полювання, рисунки на стінах печер, реманенти вогнищ і давні уламки
посуду. Кожен предмет розповідає свою історію.

5.

Виснов ки та значення
стоянки палеол іт у біля с.
Королеве
Вивчення стоянки палеоліту біля с. Королеве дозволяє нам отримати
цінні підказки про поведінку, освоєння території та культурні звичаї
людей палеолітичного періоду.

6.

Перспективи подальших
досліджень стоянки
Для подальшого дослідження стоянки палеоліту біля с. Королеве
потрібно залучити експертів з різних галузей, використовувати сучасні
технології та інноваційні методи.

7.

Підтримка та розвиток
археологічних досліджень
Підтримка археологічних досліджень є важливою для збереження
історичної спадщини та розуміння нашого минулого. Розвиток
сучасних археологічних технологій допомагає зробити нові відкриття
та розкрити таємниці минулого.

8.

Дякую за увагу!
Виконував учень 6-Г Попов Михайло
English     Русский Rules