2.13M
Category: biologybiology

Біорізноманіття. Біосистематика

1.

2.

БІОРІЗНОМАНІТТЯ — це мінливість живої
природи всередині видів, між видами та між
екосистемами.
Види біорізноманіття:
- Генетичне
- Видове
- Екосистемне

3.

Чинники
біорізноманіття
Еволюційні
(природний добір, дрейф
генів, популяційні хвилі,
ізоляція)
Зовнішні
(геологічні,
кліматичні)
Екологічні
(абіотичні,
біотичні,
антропічні)
Внутрішні
(рекомбінація генів,
горизонтальне
перенесення генів)

4.

БІОСИСТЕМАТИКА — наука, що описує, називає
й класифікує існуючі та вимерлі організми.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
Методи біосистематики
Порівняльно-морфологічний
Хемосистематика
Каріосистематика
Геносистематика
Молекулярна систематика

6.

1.
2.
3.
Напрями біосистематики
Цифровий (фенетика)
Еволюційний (філістика)
Філогенетичний (кладистика)

7.

1.
2.
Розділи біосистематики
Таксономія
Номенклатура

8.

Класифікація — це розділ систематики, в
якому живі організми розподіляють за певною
системою ієрархічно організованих категорійтаксонів.
Основні принципи класифікації:
- Принцип ієрархії
- Принцип бінарної номенклатури

9.

10.

Лабораторна робота
«Визначення таксономічного положення виду в
системі органічного світу»
Мета: розвивати уміння застосовувати знання
про критерії виду на практиці та формувати
практичні уміння характеризувати види.
Обладнання: ілюстрації (гербарії, натуральні
об’єкти тощо) двох видів одного роду.

11.

1.
ХІД РОБОТИ
Укажіть українські й латинські назви видів, обраних
для характеристики.
Бізон європейський (зубр)
Паслін чорний
Бізон американський
Паслін колючий

12.

2. За допомогою основних таксономічних категорій визначте
місце видів у системі органічного світу.
Таксономічне положення тварин
Таксономічне положення рослин
Домен
Домен
Царство
Царство
Тип
Відділ
Клас
Клас
Ряд
Порядок
Родина
Родина
Рід
Рід
Вид
Вид
3. Назвіть ознаки родової належності, які свідчать про
найтісніші родинні зв’язки, що відображають подібність та
спільність походження. Яка причина подібності видів?
4. Укажіть ознаки видової належності. Яка причина відмінностей
видів?
Підсумок роботи.
English     Русский Rules