9.39M
Category: lingvisticslingvistics

הבנק - הקנית אוצר מילים מטרה 26 (4)

1.

‫מטרה ‪26‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫הבנק‬
‫הצעה פדגוגית‬
‫לשימוש במצגת‬
‫קישורים‬
‫לחומרי הוראה‬
‫מתוקשבים‬
‫רשימת המילים‬
‫הנלמדות במצגת‬
‫שימו‬
‫ניתן לרחף מעל המילים‬
‫המסומנות על מנת לקבל‬
‫תרגום‪ -‬במצב הצגה בלבד‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬

2.

‫• באיזה בנק פתחת חשבון?‬
‫• באיזה ְסניף פתחת את החשבון?‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• למי יש חשבון בנק?‬

3.

‫צילום‪ :‬תמר מצפי‬
‫צילום‪ :‬יונתן סינדל‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

4.

‫תעודת זהות‪ ,‬בבקשה‪...‬‬
‫ואת צריכה לחתום פה‪.‬‬
‫פותחים חשבון עובר ושב (עו"ש)‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫אני רוצה לפתוח חשבון עֹובֵ ר וָשָ ב‪,‬‬
‫בבקשה‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

5.

‫אפשר להזמין שלושה פנקסי‬
‫צ'קים‪ ,‬בבקשה?‬
‫צילום‪ :‬עמית מגל‬
‫הנה הקוד הסודי‪ .‬אל תשֹ ימי אותו על‪-‬יד‬
‫צילום‪ :‬משה שי‬
‫הכרטיס!‬
‫מזמינים פִּ נְ קָ ס צ'קים וכרטיס אשראי‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬
‫אמרו לי שכרטיס האשראי שהזמנתי‬
‫כבר הגיע‪.‬‬

6.

‫צילום‪ :‬ירון ברנר‬
‫מפקידים כסף מזומן בחשבון‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬
‫סרטון הדרכה בנק הפועלים‪:‬‬
‫הפקדת כסף מזומן בבנקט‬

7.

‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫מפקידים צ'קים בחשבון‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

8.

‫סרטון אנימציה‪:‬‬
‫הפקדת צ'ק דרך‬
‫הטלפון‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫מפקידים צ'קים דרך אפליקציה בטלפון הנייד‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

9.

‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫מושכים כסף מזומן מהבַּ נְ קַּ ט ‪ /‬מהכ ְַּספֹומַּ ט‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

10.

‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫פותחים תכנית חיסכון וחוסכים בה כסף‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

11.

‫שלכם?‬
‫פותחים תכנית חיסכון וחוסכים בה כסף‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫תּוכַּל להסביר לנו על תכנית החיסכון‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬
‫יש תנאים טובים לתכנית חיסכון לתקופה‬
‫ארוכה‪ -‬מקבלים ריבית גבוהה‪.‬‬

12.

‫בנק‬
‫בנק‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫מעבירים כסף מחשבון אחד לחשבון אחר‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

13.

‫להעביר ‪ ₪ 2,000‬לחשבון שלי?‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫מעבירים כסף מחשבון אחד לחשבון אחר‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬
‫אימא‪ ,‬יש לי יִּ ְת ַּרת חֹובה בבנק‪ .‬את יכולה‬

14.

‫• מה עושים בבנק?‬
‫"אני רק שאלה‪"...‬‬
‫מַּ ְמ ִּתינִּ ים (מחכים) בתור‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫סליחה‪ ,‬אני הייתי לפניך!‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אוף‪ ,‬מה זה התור הזה?‬

15.

‫החשבון שלי‪.‬‬
‫תַּ ְמ ִּתין רגע‪ ,‬אני‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫אבדוק‪.‬‬
‫מבררים מה מצב החשבון‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬
‫שלום‪ ,‬אני רוצה לברר את מצב‬

16.

‫אני רואה שהחשבון שלך ביתרת‬
‫חובה (מינוס) של ‪. ₪ 700‬‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫מבררים מה מצב החשבון‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

17.

‫בבקשה‪.‬‬
‫מהחשבון שלכם לפני שבוע‪.‬‬
‫מבררים מה מצב החשבון‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫אין טעות‪ִּ .‬א ְש ְתָך משכה ‪₪ 1,500‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬
‫נִּ ְדמֶ ה לי שיש כאן טָ עּות‪ִּ .‬תבְ ְדקִּ י שוב‪,‬‬

18.

‫זה לא הֶ גְ יֹונִּ י!‬
‫זה לא יכול להיות!‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫מבררים את מצב החשבון‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬
‫במינּוס?!‬
‫אני ִּ‬

19.

‫לקחנו משכנתה בתנאים נוחים‪.‬‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫לוקחים משכנתה כדי לקנות בית או דירה‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

20.

‫אין לנו מספיק כסף בחשבון‪.‬‬
‫נצטרך לבקש הַּ לְ וָואָ ה מהבנק‪.‬‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫מבקשים הלוואה‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

21.

‫מידע על הוראת קבע‪:‬‬
‫חברת החשמל‪ -‬עם קובץ קול‬
‫קישור לטופס ריק‪:‬‬
‫הוראת קבע‪ -‬חברת החשמל‬
‫משלמים חשבונות‬
‫בהוראת קבע‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

22.

‫עמלות הבנקים‪:‬‬
‫סרטון מקסים וקל להבנה‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫משלמים עמלה על כל פעולה שעושֹ ים בבנק!‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• מה עושים בבנק?‬

23.

‫אני לא מבינה את דף החשבון‪.‬‬
‫תּוכלי להסביר לי?‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אם לא מבינים‪ -‬מבקשים עזרה‪:‬‬

24.

‫שמות עצם‬
‫פעלים‬
‫שמות תואר‬
‫שונות ‪? / +‬‬
‫תכנית‪-‬חיסכון (נ')‬
‫להפקיד את‪ ,‬ב‪-‬‬
‫סודי ‪ /‬סודית ‪ /‬סודיים ‪ /‬סודיות‬
‫נא ‪ +‬שם הפועל‬
‫הוראת‪-‬קבע (נ')‬
‫למשוך את‪ ,‬מ‪-‬‬
‫הגיוני ‪ /‬הגיונית ‪ /‬הגיוניים ‪ /‬הגיוניות‬
‫זאת טעות!‬
‫הלווַאה (נ')‬
‫להוציא את‪ ,‬מ‪-‬‬
‫זה לא הגיוני!‬
‫משכנתה (נ') ‪ /‬משכנתא (נ')‬
‫להעביר את‪ ,‬ל‪-‬‬
‫תבדוק ‪ /‬תבדקי שוב‪ ,‬בבקשה‪.‬‬
‫יתרת זכות ≠ יתרת חובה (נ')‬
‫לחסוך את‬
‫זה לא יכול להיות!‬
‫חשבון עובר ושב (עו"ש)‬
‫לבדוק את‬
‫נדמה לי ש‪...‬‬
‫פנקס צ'קים (ז')‬
‫לחתום על‬
‫טָ עּות ‪ -‬טעּויֹות (נ')‬
‫לברר את‬
‫פעולה (נ')‬
‫להמתין ל‪-‬‬
‫ּפֹומט (ז')‬
‫בַ נְ ַקט ‪ /‬כ ְַס ַ‬
‫עמלה (נ')‬
‫תנאים (ז')‬
‫תקופה (נ')‬
‫ריבית (נ')‬
‫סניף (ז')‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫מה למדנו?‬

25.

‫חסכון לכל ילד‪:‬‬
‫סרטון הסברה‬
‫מצוין עם‬
‫כתוביות‬
‫סרטון‬
‫אנימציה‪:‬‬
‫הפקדת צ'ק‬
‫מהנייד‬
‫בנק דיסקונט‬
‫סרטון‬
‫אנימציה‪:‬‬
‫מצב החשבון‬
‫העדכני שלכם‬
‫בקליק‬
‫בנק דיסקונט‬
‫סרטון אנימציה‬
‫מצוין‪:‬‬
‫איך חוסכים כסף‬
‫בבנק‬
‫בנק הפועלים‬
‫סרטון אנימציה‬
‫מצוין‪:‬‬
‫כיצד פותחים חשבון‬
‫בנק‬
‫בנק הפועלים‬
‫שירים‬
‫תרגילים ומשחקים‬
‫מתוקשבים‬
‫• נקנה דירה קטנה בחיפה‬
‫• בלי שקל בכיסים‬
‫• קהוט בנושא הבנק‪ ,‬תרגול אוצ"מ‬
‫מטרה ‪26‬‬
‫• קוויזלט‪ ,‬צירופי מילים בנושא הבנק‬
‫• הכתבה מקוונת עם קובץ קול‬
‫• רידל ‪ Riddle‬חידון בנושא הבנק‬
‫סרטון הדרכה‪:‬‬
‫משיכת מזומן ללא‬
‫כרטיס‬
‫בנק לאומי‬
‫סרטון הדרכה‪:‬‬
‫הפקדת מזומן בבנקט‬
‫בנק הפועלים‬
‫סרטון הדרכה‪:‬‬
‫הפקדת צ'ק בצילום‬
‫בנק הפועלים‬
‫הבנק‬
‫בספרי לימוד‬
‫• עברית מבראשית ב'‬
‫• נילי גנני ורותי שמעוני‪ ,‬עמ' ‪37-40‬‬
‫• אולפן עברית‬
‫• ציפי בן‪-‬עמי‪217 ,172 ,‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫קישורים‬
‫לחצו על התמונה (במצב הצגה) כדי לפתוח את הקישור‬

26.

‫•‬
‫שקופית ‪ :2‬לשאול את התלמידים‪ :‬יש לך חשבון בנק? באיזה בנק פתחת את החשבון? באיזה סניף?‬
‫• שקופית ‪ :3‬לשאול‪ :‬מה עושים בבנק? ולברר מה התלמידים כבר יודעים‪.‬‬
‫• בשקופיות הבאות‪ :‬מומלץ לעצור אחרי כל שקופית ולתרגל סיטואציות קטנות עם אוצר המילים החדש‪ ,‬סיטואציות‬
‫בעלות ‪ 2-3‬משפטים‪ .‬פעם להזמין זוג להדגים‪ ,‬פעם לבקש מהתלמידים לשאול אחד את השני‪ ,‬פעם לתת‬
‫לתלמידים להסתובב בכיתה ולשאול‪ -‬העיקר להפוך את המשפטים לאקטיביים‪.‬‬
‫• מומלץ לתת לתלמידים דף משפטים ולבקש מהם למיין אותם ל‪ :‬פקיד ‪ /‬לקוח‬
‫• מומלץ לתת לתלמידים דיאלוגים לסיטואציות שונות בבנק‬
‫• מומלץ לתת לתלמידים להתמודד עם מצבים שונים‪ :‬שכחת את הקוד הסודי‪ ,...‬יש לך יתרת חובה‪ ,...‬הבן שלך עומד‬
‫להתחתן ואין לך מספיק כסף בחשבון כדי לשלם על האולם‪ ,...‬הזמנת כרטיס אשראי לפני שבועיים והוא עדיין לא‬
‫הגיע לסניף‪...‬‬
‫• מומלץ לתת לתלמידים תרגילים בכתב לתרגול אוצר המילים החדש‪ :‬המרות‪ ,‬קלוז‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫• הצעות לשימוש במצגת‬
English     Русский Rules