Зміст
1. Базові поняття
Базові поняття
2. Класифікація комп’ютерних мереж
Класифікація комп’ютерних мереж
Класифікація комп’ютерних мереж
3. Інтернет
785.50K
Category: internetinternet

Інформаційно-комунікаційні систем. Організація взаємодії абонентських систем. (Тема 2)

1.

Інформаційно-комунікаційні систем. Частина І
Блок змістових модулів 1. Інформаційні
системи
Тема 2
Організація взаємодії абонентських систем

2. Зміст

• Базові поняття: комп’ютерна мережа, абоненти, станція,
абонентська система
• Класифікація комп’ютерних мереж
• Інтернет

3. 1. Базові поняття

• Комп'ютерна мережа –
сукупність взаємозв'язаних (через канали передачі даних)
комп'ютерних систем, які забезпечують користувачів
(людина, машина) засобами обміну даними і колективного
використання ресурсів мережі: апаратних, програмних та
інформаційних.
• Канал передачі даних –
об’єднує між собою джерело та приймач інформації і
містить лінії зв'язку та апаратуру передачі/прийому даних.
В загальному випадку лінія зв’язку –
• позначає фізичне середовище, по якому передаються
електричні інформаційні сигнали, а також пристрої
передачі даних та проміжне мережне обладнання.
• Абоненти мережі –
об'єкти, що генерують або споживають інформацію в
мережі.
Абонентами мережі можуть бути окремі комп'ютерні
системи, комп'ютерні комплекси, термінали тощо.
Будь-який абонент підключається до станції.

4. Базові поняття

• Станція –
це апаратний пристрій, який виконує функції, що
пов'язані з передачею і отриманням даних.
• Абонентська система –
це сукупність абонентів та станції.
Враховуючи особливості реалізації абонентських систем
на основі комп’ютерних систем, останні також часто
називають станціями або вузлами (хостами, host)
Якщо подати мережу у вигляді графа, то станції будуть
знаходитися у вузлах мережі.
• Таким чином будь-яка комп'ютерна мережа - це сукупність
абонентських систем і комунікаційної мережі.
• Об'єднання комп'ютерних систем у єдину мережу надає
можливість спільно використовувати:
диски великої ємності;
принтери;
обчислювальні ресурси;
доступ до спільних програмних засобів тощо.

5. 2. Класифікація комп’ютерних мереж


Комп'ютерні мережі можна класифікувати за рядом ознак, у
тому числі:
за територіальним розподілом:
• Глобальна мережа– Wide Area Network, WAN –
• об'єднує користувачів, які розташовані по всьому світу. В них
часто використовуються супутникові канали зв'язку, що дають
змогу сполучати вузли мережі зв'язку та комп’ютерні системи,
які знаходяться на відстані 10-15 тис. км один від одного.
• Регіональна мережа – Metropolitan area network, MAN –
• об'єднує користувачів міста, області, невеликі країни. Як
канали зв'язку в них найчастіше застосовуються телефонні
лінії. Відстані між вузлами мережі становлять 10-1000 км.
• Локальна мережа – Local area network, LAN –
• сполучає абонентів однієї або декількох сусідніх будівель
одного підприємства, установи.
• Локальні мережі набули дуже великого поширення, оскільки
80—90% інформації циркулює поблизу місць її появи і тільки
20—10% пов'язано із зовнішніми взаємодіями.
• Персональна мережа – Personal area network, PAN –
• об‘єднання абонентів через безпровідний зв’язок між
портативними комп’ютерами, мобільними телефонами та
кишеньковими пристроями, до 10 м.

6. Класифікація комп’ютерних мереж


за призначенням:
• керуючі (організаційними, технологічними, адміністративними
та іншими процесами);
• інформаційні (інформаційно-пошукові);
• розрахункові (інформаційно-розрахункові);
• обробки документальної інформації тощо.
за типом використовуваних комп’ютерних систем:
• Однорідні мережі
• все обладнання ІКС може бути від одного виробника;
• характеризуються однотиповим складом абонентських
засобів, наприклад, тільки комплексами машинної графіки
або тільки дисплеями
• Неоднорідні мережі
• містять різні класи комп’ютерних систем (мікро-, міні-, великі)
і різні моделі всередині класів комп’ютерних систем , а також
різне абонентське обладнання

7. Класифікація комп’ютерних мереж


за організацією управління:
• мережі з централізованим управлінням:
• мають централізовану комп’ютерну систему, яка керує
роботою мережі;
• центральний вузол організовує проведення сеансів, які
зв’язані з передачею даних, здійснює діагностику мережі, веде
статистику і облік роботи;
• при виході з ладу центрального вузла – мережа стає
непрацездатною.
• мережі з децентралізованим управлінням:
• всі функції управління розподілені між системами мережі;
• доволі складно реалізується функція взаємодії між абонентами
в локальній мережі.
за способом організації передачі інформації:
• мережі з маршрутизацією інформації
• взаємодія абонентських систем забезпечується через
визначення шляхів передачі блоків даних по адресах їх
призначення.
• мережі з селекцією інформації
• взаємодія абонентських систем проводиться вибором
(селекцією) адресованих їм блоків даних
• всім абонентським системам доступні всі блоки даних, що
передаються в мережі

8. 3. Інтернет

• Інтернет –
• сукупність місцевих, регіональних, національних і міжнародних
інформаційно-комунікаційних систем, які пов'язані один з одним
для обміну даними і їхньої розподіленої обробки.
• Можливості Інтернету
Інтернет телефонія (IP-телефонія);
Електронна комерція;
Електронна пошта;
Обмін миттєвими повідомленнями;
Веб-сайти;
Інтернет радіо;
Завантаження або відвантаження файлів в Інтернет;
Чат групи;
Служба P2P спільного використання файлів (торент сервіси);
Usenet – комп'ютерна мережа, яка входить до складу Інтернету
та використовується для спілкування та публікації файлів.
• “Ключі від Інтернету”
Групі людей надано на зберігання частини ключа, який
запускає програму, що перевіряє центральну базу даних
служби доменних імен (Domain name Service, DNS) на
предмет порушення її цілісності
English     Русский Rules