Система органів та установ виконання покарань. Нагляд та контроль
Пит. 1. Державна кримінально-виконавча служба україни
Пит. 2. Органи та установи виконання покарань
Пит. 3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань
Пит. 4. Нагляд і контроль за виконанням покарань
623.16K
Category: lawlaw

Система органів та установ виконання покарань. Нагляд та контроль

1. Система органів та установ виконання покарань. Нагляд та контроль

СИСТЕМА ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ.
НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ
ТЕМА № 2

2. Пит. 1. Державна кримінально-виконавча служба україни

ПИТ. 1. ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СЛУЖБА
УКРАЇНИ
Принципи діяльності
Державної
кримінальновиконавчої служби
На Державну кримінально-виконавчу службу України покладається завдання щодо здійснення державної політики у
сфері виконання кримінальних покарань
1) законність;
2) повага та дотримання прав і свобод людини та громадянина;
3) гуманізм;
4) позапартійність;
5) єдиноначальність;
6) колегіальність при розробці важливих рішень;
7) взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, благодійними і релігійними організаціями;
8) відкритість для демократичного цивільного контролю.
Державна кримінально-виконавча служба України відповідно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні
функції і складається з:
1) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, яким є Міністерство юстиції
України; його територіальних органів управління;
2) кримінально-виконавчої інспекції;
3) установ виконання покарань;
4) слідчих ізоляторів;
5) воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і
організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

3. Пит. 2. Органи та установи виконання покарань

ПИТ. 2. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Органи виконання покарань:
Установи виконання покарань:
• 1) центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну
політику у сфері виконання
кримінальних покарань та пробації;
• 2) його територіальні органи
управління;
• 3) уповноважені органи з питань
пробації.
• 1) арештні доми;
• 2) кримінально-виконавчі установи;
• 3) спеціальні виховні установи
(виховні колонії);
• 4) слідчі ізолятори.
Завдання: Скласти таблицю «Органи та установи виконання покарань» за ст.ст.12-19 КВК України.

4. Пит. 3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань

ПИТ. 3. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО
РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
Згідно з постановою КМУ «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи
юстиції» на Міністерство юстиції було покладено завдання і функції з реалізації державної політики у сфері
виконання кримінальних покарань та пробації.
Установлено, що Міністерство юстиції є правонаступником Державної пенітенціарної служби, що ліквідується, в
частині реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
Завдання Мін’юсту у сфері виконання кримінальних покарань:
1) реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
2) реалізація державної політики у сфері пробації;
3) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та
пробації;
4) забезпечення формування системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до
засуджених та осіб, узятих під варту;
5) контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних
покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту.

5. Пит. 4. Нагляд і контроль за виконанням покарань

ПИТ. 4. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОКАРАНЬ
Безпосередній контроль за діяльністю органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів здійснюють
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних
покарань (тобто Мін’юст), його територіальні органи управління.
Прокурор відповідно до ЗУ «Про прокуратуру» здійснює нагляд за додержанням законів в органах і установах
виконання покарань при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Письмові вказівки прокурора щодо додержання встановлених законодавством порядку і умов тримання осіб
при застосуванні до них примусових заходів, пов'язаних із обмеженням особистої свободи громадян, а також
письмові вказівки прокурора, надані іншим органам, які виконують судові рішення в кримінальних справах, є
обов'язковими і підлягають негайному виконанню.
За діяльністю органів та установ виконання покарань здійснюється відомчий контроль вищестоящими органами
управління і посадовими особами Мін’юсту.
Об'єднання громадян та ЗМІ, релігійні та благодійні організації, окремі особи можуть надавати допомогу
органам та установам виконання покарань у виправленні засуджених і проведенні соціально-виховної роботи.
Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання покарань здійснюють спостережні
комісії, які діють на підставі КВК України та Положення про спостережні комісії.
English     Русский Rules