Тема: обертальний рух в нашому житті
Рівномірний рух по колу
Рівномірний рух по колу
Рівномірний рух по колу
Рівномірний рух по колу
Рівномірний рух по колу
Рівномірний рух по колу
Обертовий рух
Обертовий рух
4.40M
Category: physicsphysics

Обертальний рух в нашому житті

1. Тема: обертальний рух в нашому житті

Виконала: Учениця 7 - Г класу
НВО школи – ліцею №8
Максименко Катерина
м. Кіровоград
2016 р.

2. Рівномірний рух по колу

3. Рівномірний рух по колу

Криволінійні рухи більш
поширені, ніж прямолінійні.
Будь-який криволінійний рух
можна розглядати як рух по
дугах кіл з різними радіусами.

4. Рівномірний рух по колу

Ми будемо вивчати рух тіл по
колу з постійною за модулем
швидкістю.
Такий рух називають
рівномірним рухом по колу

5. Рівномірний рух по колу

Під час руху по колу
швидкість у будь-якій точці
траєкторії спрямована по
дотичній до кола в цій точці

6. Рівномірний рух по колу

Період обертання Т – це час
одного повного оберту
Період обертання позначається
символом Т і вимірюється в одиницях
часу (секундах).
За час t, що дорівнює періоду Т, тіло проходить шлях, що
дорівнює довжині кола. Тому швидкість тіла дорівнює:

7. Рівномірний рух по колу

Обертова частота n – це кількість
обертів за одну секунду.
Частоту в СІ вимірюють в
(с-1)

8. Обертовий рух

У природі та техніці досить досить поширений
обертовий рух: обертання коліс, маховиків, Землі
навколо своєї осі…

9. Обертовий рух

Всі точки тіла рухаються з
однаковим періодом.
Швидкість точки на тілі тим більша,
чим далі вона перебуває від осі.
О
English     Русский Rules