Патофізіологія системи крові. Анемії.
Анемія - хвороба або гематологічний синдром, найбільш характерною ознакою яких є зменшення кількості гемоглобіну або порушення його функц
Дегенеративні форми еритроцитів
Регенеративні форми еритроцитів
Клітини патологічної регенерації
Гемолітична (внаслідок внутрішньосудинного руйнування)
Набуті гемолітичні анемії
Структура еритроциту
Гемоглобінопатії
Порфірія
Серпоподібноклітинна анемія
Таласемія
Мікросфероцитарна анемія (Міньковського-Шоффара)
Ферментопатії
Дизеритропоетичні анемії
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТ
Причини залізодефіциту
Механізми всмоктування заліза
Гепцидин-регулятор системного рівню заліза
Порушення регуляції експресії гепцидину- основа залізорефрактерних анемій
В12 дефіцитна анемія
2.99M
Category: medicinemedicine

Патофізіологія системи крові. Анемії

1. Патофізіологія системи крові. Анемії.

Лектор- к.м.н. Пашевін Д.О

2. Анемія - хвороба або гематологічний синдром, найбільш характерною ознакою яких є зменшення кількості гемоглобіну або порушення його функц

Анемія - хвороба або гематологічний синдром,
найбільш характерною ознакою яких є
зменшення кількості гемоглобіну або порушення
його функції. Часто супроводжується кількісними
та якісними змінами еритроцитів.

3. Дегенеративні форми еритроцитів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Гіпохромія
Гіперхромія
Анізоцитоз
Мікроцитоз
Макроцитоз
Норма

4. Регенеративні форми еритроцитів

• Поліхроматофільні еритроцити
• Ретикулоцити

5. Клітини патологічної регенерації

• Мегалобласти

6.

Класифікації анемій
-За здатністю до регенерації
-За типом кровотворення
-За колірним показником
-За наявністю спадкових факторів
-За етіологією
-ЗА ПАТОГЕНЕЗОМ

7.

АНЕМІЯ
Постгеморагічна
Дизеритропоетична
(внаслідок крововтрати)
(внаслідок порушеного
еритропоезу)
Гемолітична
(внаслідок підвищеного еритродіерезу)

8.

Постгеморагічна
(внаслідок крововтрати)

9.

Пристосувальні реакції
-Спазм ушкодженої судини
-Перерозподіл кровообігу (“централізація”)
-Збільшення ЧСС
-Пришвидшення гемостазу
-Вихід міжклітинної рідини в кровоносне русло,
гемодилюція
-Відновлення білкової фракції плазми
-Активація еритропоезу

10.

Starling equation

11.

Еритропоетин синтезується перитубулярними
фібробластоподібними клітинами нирок у відповідь на
ішемію та анемію, а також на вплив глюкокортикоїдів

12.

13. Гемолітична (внаслідок внутрішньосудинного руйнування)

14. Набуті гемолітичні анемії


Інфекційні
Імуногемолітичні
Токсичні
Механічні

15. Структура еритроциту

• Гемоглобін
• Мембрана
• Ферменти

16. Гемоглобінопатії

Порушення амінокислотної послідовності
Порушення синтезу поліпептидних ланцюгів
Порушення синтезу гема

17. Порфірія

18. Серпоподібноклітинна анемія

Мутація гену HBB, що призводить до синтезу
аномального гемоглобину S, в молекулі якого
глутамінова кислота в шостому положенні βланцюга заміненна на валін.

19. Таласемія

• Причиною ß-талассемії є мутація в локусі ß-глобіна на 11-й
парі хромосом, що унеможливлює синтез ß-глобінового
ланцюга. Також при ß-талассемії можливе накопичення
HbF з порушенням віддачі кисню.
• α -таласемія менш розповсюджена (α -ланцюг має 4 копії
генів)
• В аналізі крові - гіпохромна гіперрегенераторна анемія
різного ступеню, гипохромні мікроцити, анізоцити,
нормоцити. В биохимическом анализе крови выявляются
гіпербилирубинемія (вільна фракція), гіперсидеремия,
підвищення ЛДГ. В еритроцитах підвищений рівень
фетального гемоглобіну.

20. Мікросфероцитарна анемія (Міньковського-Шоффара)

Генетична модифікація
спектрину та/або анкірину
призводить до появи
сфероцитів зі зниженою
осмотичною стійкістю в
аналізі. Проявами є
жовтяниця,гепатосплено
мегалія, тромбози.

21. Ферментопатії

Дефіцит Г-6-ФД призводить
до зменшення к-сті
глутатіону, а це знижує
стійкість еритроциту до
перекисного окислення і
строк його життя

22. Дизеритропоетичні анемії

23.

• Вроджені ДА(зустрічаються вкрай
рідко)
• Набуті
1. Дизрегуляторні
2. Дефіцитні (залізо-, В12 фолієво-,
білководефіцитні)
3. Метапластичні
4. Гіпопластичні

24. ЗАЛІЗОДЕФІЦИТ

• Денна потреба у залізі складає 10-20 мг
(раціон)/1мг(абсорбція в ШКТ)
• Втрата коливається в залежності від статі
(15-40 мг на місяць)
• Залізодефіцит є найбільш
розповсюдженою
• депривацією
• ( в середньому
• 10% населення)

25. Причини залізодефіциту


Нестача в раціоні
Порушення всмоктування
Недостатність запасів
Втрата при крововиливах
Збільшення фізіологічних потреб

26. Механізми всмоктування заліза

27. Гепцидин-регулятор системного рівню заліза

28. Порушення регуляції експресії гепцидину- основа залізорефрактерних анемій

Порушення регуляції експресії гепцидинуоснова залізорефрактерних анемій

29.

30. В12 дефіцитна анемія

31.

32.

33.

«Вопросы крови - самые сложные вопросы в
мире»
English     Русский Rules