Комерційні банки
План:
3.43M
Category: financefinance

Тема 11. Комерційні банки

1. Комерційні банки

2. План:

1. Поняття комерційного банку
2. Класифікація комерційних банків
3. Функції комерційних банків
4. Організаційна та управлінська структура

3.

Призначення комерційних банків
Надання кредитів юридичним і фізичним особам;
Розрахунково - касове обслуговування клієнтів;
Залучення та розміщення коштів юридичних і фізичних
осіб;
Випуск платіжних документів і інших паперів;
Купівля, продаж та зберігання державних цінних паперів і
цінних паперів інших емітентів;
Видача доручень, гарантій;
Купівля та продаж іноземної валюти;
Надання банківських послуг.

4.

Класифікація комерційних банків
За формою
власності:
Державні
Приватні
Кооперативні
Колективні
За організаційно
– правовою
формою
Акціонерні
товариства
Пайові
товариства
Універсальні
Спеціалізовані
За філійною
наявністю:
Малі
Середні
Великі
Найбільші
За територіальністю:
За діапазоном
здійснюваних
операцій:
За розміром
капіталу:
Регіональні
Міжрегіональні
Загальнонаціональні
Міжнародні
Без філій
Малофілійні
Багатофілійн
і
За приналежністю до
країни:
Національні
Іноземні
Спільні

5.

Функції
банків
Трансформаційна
Емісійна

6.

Типова організаційна структура універсального комерційного
банку
Загальні збори акціонерів
(учасників)
Спостережна рада банку
Ревізійна комісія
Правління банку
Голова правління
Служби банку
Управління банку
• Прогнозування
• Депозитних та
діяльності банку;
вкладних операцій;
• Маркетингу, розвитку • Цінних паперів,
банку;
інвестиційної та
• Кредитне управління;
біржової діяльності;
• Валютного
• Розрахунково –
регулювання;
касового
обслуговування;
• Посередницьких
операцій;
• Філіями банку;
• Аналізу і статистики;
Автоматизації.

7.

Характеристика операцій комерційного банку
Ресурси комерційного банку
Власні
Залучені
Запозичені
Банківські операції
Пасивні
Активні
Банківські
послуги

8.

Показники прибутковості банку

9.

Фінансова стійкість банку
(Економічні нормативи)
Мінімальний розмір
статутного капіталу
Платоспроможність
Показники достатності
капіталу
Показник миттєвої
ліквідності
Мінімальний розмір
статутного капіталу
Показники достатності
капіталу
Максимальний розмір
ризику на 1 позичальника
Платоспроможність
English     Русский Rules