ҚР Азаматтық құқығы
Жоспар
К і р і с п е
Азаматтық құқықтық қатынастар
Азаматтық құқық қатынастарының элементтері Әрбір құқық қатынастарында қатынастың субьектілері деп аталатын қатысушылар болып табылады.
Азаматтық құқықтық жауапкершіліктің негіздері 1)тұлғаның құқыққа қайшы қылығы 2)жәбірленген тұлғаның шеккен зияны немесе залалдың бар б
Қорытынды
Назар аударып тыңдағаныңыз үшін рахмет !!!
3.36M
Category: lawlaw

ҚР Азаматтық құқығы

1. ҚР Азаматтық құқығы

2. Жоспар

• КІРІСПЕ
• НЕГІЗГІ БӨЛІМ
• 1 тарау.Азаматтық құқық қатынастарының
ұғымы.
1.1.Азаматтық құқық туралы ұғым
1.2.Азаматтық құқықтық реттеу тәсілдері
2 тарау.Азаматтық құқықтарды жүзеге
асырудың түсінігі
2.1.Азаматтық құқық қатынастарының
элементтері
3 тарау.Азаматтық
құқықық жауапкершіліктің негіздері
4.ТАРАУ ҚҰҚЫҚ ҚАБЛЕТТІЛІГІНІҢ ЖӘНЕ ӘРЕКЕТ
ҚАБЛЕТТІЛІГІНІҢ ТҮСІНІГІ.
• ҚОРЫТЫНДЫ

3. К і р і с п е

Азаматтық құқық – бұл Қазақстан Республикасындағы құқық салаларының
ішіндегі азаматтар мен заңды тұлғалар, мемлекет және оның әкімшілік
бөлінісінің күнделікті өміріндегі қызметімен тікелей байланысты құқық
саласының бірі болып табылады.
ҚР-ның қолданыстағы құқықтық жүйесінде азаматтық құқық – құқық салалары
деп аталатын негізгі және жетекші буындардың бірі. Басқа да салалар секілді,
азаматтық құқық Қазақстан Республикасының Конституциясына сүйенеді,
Республикадағы құқықтың барлық салалары жүйесінде азаматтық құқықтың
маңызы, біріншіден, оның реттеу нысанасы болып табылатын
қатынастардың шешуші рөліне, екіншіден, оның қолданылу аясының
кеңдігіне, үшіншіден, оның жеке адамның мүліктік және мүліктік емес
құқықтары мен мүдделерін қорғаумен ажырамастай байланыстылығы.

4.

Азаматтық құқық
дегеніміз —
азаматтық заңдарда
көрініс тапқан
мүліктік және мүліктік
қатынастармен
байланысы бар
мүліктік емес жеке
қатынастарды
реттейтін нормалар
жиынтығы.

5. Азаматтық құқықтық қатынастар

Азаматтық
құқықтық қатынастар дегеніміз қоғамдағы азаматтық-құқықтық
нормалармен реттелетін мүліктік және
мүліктік емес қатынастар және олар өзара
азаматтық субъективтік құқықтармен және
міндеттермен тығыз байланысты болып
келеді

6.

1)Азаматтыққұқықтық қатынас
субъектілері бірбірінен тәуелсіз және
тең құқылы
4)Бұзылған
азаматтық
құқықтарды сот
тәртібімен қорғау
Азаматтыққұқықтық
қатынастардың
басты
ерекшеліктері
3)Жауапкершіліккелтірілген шығынның
орнын толтыру
сипатында болады
2)Азаматтыққұқықтық
қатынастардың пайда
болуының басты негізі
болып шарт табылады

7.

Азаматтық құқықтық
қатынастардың
субъектілері
жеке тұлға
заңды тұлға
Жеке тұлға дегеніміз ҚР азаматтары,
шетел азаматтары және азаматтығы
жоқ адамдар.
Заңды тұлға - меншік, шаруашылық
жүргізу және жедел басқару
құқығында оқшау мүлкі бар және сол
мүлікпен өз міндеттемелері бойынша
жауап беретін, өз атынан мүліктік
жіне мүліктік емес жеке құқықтар
мен міндеттерге ие болып, оларды
жүзеге асыра алатын, сотта талапкер
және жауапкер бола алатын ұйым.

8.

Азаматтық құқық объектілері (ағыл. objects of civil rights
(civil law) (property); нем. Objekte der Biirgerreclite pi
(materielle)) - мүліктік және жеке мүліктік емес игіліктер
мен құқықтар.
Мүлiктiк игiлiктер мен
құқықтарға (мүлiкке): заттар,
ақша, соның iшiнде шетел
валютасы, құнды қағаздар,
жұмыс, қызмет,
шығармашылықинтеллектуалдық қызметтiң
объектiге айналған
нәтижелерi, фирмалық
атаулар, тауарлық белгiлер
және бұйымды
дараландырудың өзге де
құралдары мүлiктiк құқықтар
мен басқа да мүлiк жатады.
. Мүлiктiк және жеке
мүлiктiк емес игiлiктер
мен құқықтар азаматтық
құқық объектiлерi бола
алады.
Жеке мүлiктiк емес игiлiктер
мен құқықтарға: жеке
адамның өмiрi, денсаулығы,
қадiр-қасиетi, абырой, игi
атақ, iскерлiк бедел, жеке
өмiрге қол сұқпаушылық,
жеке құпия мен отбасы
құпиясы, есiм алу құқығы,
автор болу құқығы,
шығармаға қол сұқпаушылық
құқығы және басқа
материалдық емес игiлiктер
мен құқықтар жатады.

9.

10. Азаматтық құқық қатынастарының элементтері Әрбір құқық қатынастарында қатынастың субьектілері деп аталатын қатысушылар болып табылады.

Азаматтық құқық қатынастарының элементтері
Әрбір құқық қатынастарында қатынастың субьектілері деп
аталатын қатысушылар болып табылады.Азаматтық құқықтық
қатынастарының субьектілері:
Жеке тұлға
Заңды тұлғалар
Әкімшілік - аумақтық бөліністер
Мемлекет
Құқық қатынастарын қатысушылардың арасында белгілі бір
байланыс орнайды,сол себепті бұлардың арасында
қатынастарының мазмұнын құрайтын белгілі бір құқықтар мен
міндеттер пайда болады.Сол қатынаста құқықтар мен міндеттен
не нәрсеге бағытталған болса,сол нәрсе оның объектісі деп
аталады

11.

12.

13.

Азаматтық құқық жүйесі әдістері.- Мемлекеттегі құқықтық нормаларының
жиынтығын қамтитын ғылыми әрі нақты құбылыс болып табылады.
Азаматтық құқық ҚР-ғы құқықтық нормативтік құжаттар жағынан ең
ауқымды күрделі заң саласы болып есептеледі. Азаматтық құқықтың жүйесі
логикалық талаптарға сай келеді.Яғни, олар іштей салаларға, құрылымдар
мен оның бөліктеріне
Азаматтық
құқықтар
жүйесі
Жалпы бөлім
Жалпы бөлімнің 2 бөлімі:
Меншік құқығы және өзге
де заттық құқықтар.
Жалпы бөлімнің 3 бөлімі:
Міндеттемелік құқықтар.
Ерекше бөлімнің 4 бөлімі:
Міндеттемелердің
жекелеген түрлері
Ерекше бөлім
Ерекше бөлімнің 5 бөлімі:
Интелектуалдық меншік
құқығы. Ерекше бөлімнің
6 бөлімі: Мұрагерлік
құқық. Ерекше бөлімнің 7
бөлімі: Халқаралық жеке
құқық.

14.

15.

• АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ
АҚША ҚҰНДЫ
ҚАҒАЗ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

16. Азаматтық құқықтық жауапкершіліктің негіздері 1)тұлғаның құқыққа қайшы қылығы 2)жәбірленген тұлғаның шеккен зияны немесе залалдың бар б

Азаматтық құқықтық жауапкершіліктің негіздері
1)тұлғаның құқыққа қайшы қылығы
2)жәбірленген тұлғаның шеккен зияны немесе
залалдың бар болуы
3)құқық бұзушының құқыққа қайшы іс-әрекеті мен
оның келтірген зиянының салдары арасындағы
болатын себепті байланыс
4)құқық бұзушының кінәсі

17.

Азаматтық құқықтың қағидалары
тараптардың
теңдігі;
шарт еркіндігі
және таңдау
құқығы;
еркіндік;
тәуелсіздік;
азаматтық
құқықтардың еш
кедергісіз жүзеге
асырылуы;
меншікке
қолсұқпаушылық
бұзылған
құқықтарды
қалпына келтіруді
қамтамасыз ету;
біреудің жеке
ісіне келісімсіз
араласпауы;
азаматтық-құқықтық
қатысушылардың құқықта
рынқорғау
Аталған қағидаларды азаматтық құқықтың барлық қатысушылары басшылыққа алуы тиіс, өйткені олар әрбір
адам өмірінің негізін қалаушы мәнге ие

18.

• АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫ
АЗАМАТТЫҢ
КЕЛІСІМШАРТ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ
ҚҰҚЫҚТЫҢ
АЙЫРБАС
САТЫП АЛУ- САТУ

19.


• ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ
• ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ КОДЕКСІ

20.


21.


22. Қорытынды


23. Назар аударып тыңдағаныңыз үшін рахмет !!!

НАЗАР АУДАРЫП
ТЫҢДАҒАНЫҢЫЗ ҮШІН
РАХМЕТ !!!
English     Русский Rules