Проблема зайнятості населення в селах, малих та монофункціональних містах. Шляхи її вирішення.
Вступ та теоретична частина
Вступ та теоретична частина
Вступ та теоретична частина
Специфіка зайнятості в селах, малих та монофункціональних містах
Досвід інших країн у сфері зайнятості населення
Соціально-економічне становище українських населених пунктів
Статистичні дані зайнятого населення в Україні
Обмеженість сфер зайнятості.
Інфраструктура сіл, малих та монофункціональних міст.
Перспективи розвитку сіл, малих та монофункціональних міст в Україні.
Інвестиційна привабливість
Інноваційні форми зайнятості
Висновки
Список використаної літератури:
2.25M
Category: economicseconomics

Проблема зайнятості населення в селах, малих та монофункціональних містах. Шляхи її вирішення

1. Проблема зайнятості населення в селах, малих та монофункціональних містах. Шляхи її вирішення.

ПРОБЛЕМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В
СЕЛАХ, МАЛИХ ТА МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
МІСТАХ. ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ.
Роботу виконав:
студент ІІ курсу
Спеціальності “Економіка підприємства”
Пономарьов Олександр

2. Вступ та теоретична частина

ВСТУП ТА ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Села – це сільські населені пункти, постійне
населення яких веде сільський спосіб життя і
здебільшого зайняте в сільськогосподарському
виробництві.
Чисельність сіл за 2013-2016, станом на 1
січня
Рік
2013
2014
2015
2016
Чисельність
сіл
28410
28396
28388
28385

3. Вступ та теоретична частина

ВСТУП ТА ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Монофункціональне місто - місто,
спеціалізацію праці економічно активного
населення в якому визначають підприємства
здебільшого однієї-двох профілюючих галузей
економіки, що формують дохідну частину
бюджету міста, забезпечують функціонування
соціальної інфраструктури та інших об'єктів
життєзабезпечення населення.
Монофункціональне місто (згідно І. М.
Жабінець) – місто, понад 50 відсотків усіх
працюючих якого зайнято на
містоутворюючому підприємстві.

4. Вступ та теоретична частина

ВСТУП ТА ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Мале місто – місто, з чисельністю населення
до 50 тис. чоловік.
Такі міста можуть бути:
Транспортним вузлом
Санаторно-курортним
Рекреаційним
Історичним, історико-архітектурним,
культурним та туристичним центром
Адміністративним районним центром
Стратегічним центром

5. Специфіка зайнятості в селах, малих та монофункціональних містах

СПЕЦИФІКА ЗАЙНЯТОСТІ В СЕЛАХ, МАЛИХ
ТА МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТАХ
Переваги малих міст перед великими:
Відносно спокійний ритм життя, що пов’язаний
як з кількістю постійно проживаючого
населення, так і з масштабами господарської
діяльності.
Менші витрати часу і коштів на дорогу до
роботи і назад.
Зручність розміщення об’єктів соціальної
інфраструктури.
Краща екологічна ситуація навколишнього
середовища та наближеність до природи.

6. Досвід інших країн у сфері зайнятості населення

ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ
НАСЕЛЕННЯ
Європейська стратегія зайнятості
базується на 4 стовпах:
адаптації,
підприємництві,
працевлаштуванні,
рівних можливостях.

7. Соціально-економічне становище українських населених пунктів

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
УКРАЇНСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

8. Статистичні дані зайнятого населення в Україні

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЗАЙНЯТОГО
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

9. Обмеженість сфер зайнятості.

ОБМЕЖЕНІСТЬ СФЕР ЗАЙНЯТОСТІ.
Основними сферами зайнятості в селах та
малих містах є:
Сільське господарство;
Торгівля;
Добувна промисловість
Деревообробна пр-сть

10. Інфраструктура сіл, малих та монофункціональних міст.

ІНФРАСТРУКТУРА
СІЛ, МАЛИХ ТА
МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ.

11. Перспективи розвитку сіл, малих та монофункціональних міст в Україні.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛ, МАЛИХ ТА
МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ В УКРАЇНІ.
Основні напрями розвитку сіл та малих
міст визначаються за двома критеріями:
Провідної ідеї економіки малого міста
залежно від його положення в системі
розселення;
Регіональних особливостей і місцевих умов.

12. Інвестиційна привабливість

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
Основними напрямами вкладання
інвестиційних ресурсів для приватних
інвесторів є:
Сільськогосподарське виробництво та пов’язані
з ним обслуговуючі види діяльності;
Об’єкти соціально-побутової інфраструктури;
Туристично-готельний бізнес.

13. Інноваційні форми зайнятості

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ
Рейтинг ТОП-10 країн за рівнем доходу
фрілансерів у 2012р.

14. Висновки

ВИСНОВКИ
Створити умови для роботи молодим
спеціалістам;
Створити умови для розташування
підприємств саме у малих містах та селах
(шляхом надання певних пільг);
Значні інвестиції у розбудову інфраструктури;
Визначити ролі кожного міста в територіальній
організації виробництва і розселення, а також
пріоритетних напрямів розвитку кожного
міста;
Забезпечити розвиток сучасних мереж зв’язку,
в тому числі оптико- волоконних ліній для
мережі Інтернет.

15. Список використаної літератури:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1) Мельник С.В., Кошелева Г.Б., Ретівцев І.В. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. – Український соціум. 2012. № 2(41)
2) Решитько Т.В. Проблеми розширення сфери зайнятості сільського населення [Електронний
ресурс] / Т.В. Решитько. – Режим доступу :
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv /Usoc_2012_2_10.pdf
3) Шауренко А. В. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів. Статистичний
збірник – К.: Держкомстат України. – 2006.
4) Дерун Т.М. Проблеми розвитку малих міст в умовах соціально-економічної трансформації
українського суспільства. – Режим доступу :
www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Derun.pdf
5) Доценко А.І. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих монофункціональних
міст України. - Український географічний журнал – 2011 №1
6) Васильців Т.Г. Удосконалення інституційного середовища розвитку малого бізнесу в малих
містах. - Стратегічні пріоритети, №3(12), 2009 р.
7) Пірон І. В. Сучасна державна політика зайнятості населення в Україні / І. В. Пірон // Форум
права. – 2010. – № 1. – С. 300–306 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10pivnvu.pdf
English     Русский Rules