Тақырып: Қайталану операторлары
1.41M
Category: programmingprogramming

Қайталану операторлары

1. Тақырып: Қайталану операторлары

п.ғ.к., А.О.Алдабергенова

2.

ЖОСПАР
for операторы
while операторы
do while операторлары

3.

Көп жағдайда аргументтердің әр
түрлі мәні бойынша алгоритмнің
белгілі бір командаларын
бірнеше рет қайталауға тура
келеді. Бұндай алгоритмді
циклдық алгоритм деп атаймыз

4.

«Үшін» қайталану алгоритмі
i= iб, ic, h
i>ic
i <= ic
Цикл денесі
цс

5.

«Әзір» қайталану алгоритмі
Бастапқы мәндер
Шарт
-
+
Операторлар
Цикл параметрін өзгерту
цс

6.

«Дейін» қайталану алгоритмі
Бастапқы мәндер
Операторлар
-
Цикл параметрін өзгерту
+
Шарт
цс

7.

for операторы
for(инициализация; өрнек; модификация)
операторлар;
Мысалы
S=1+2+3+4+5
for(i=1; i<=5; i++)
s=s+i;

8.

while операторы
Әзір циклдық операторында шарт цикл денесінен
бұрын тексеріледі,
цикл денесі шарт ақиқат
болғанда орындалады, оның жазылу түрі:
while (өрнек) операторлар;
Мысалы
S= 1
1
1
1
...
22
32
n2
i=1;
while(i<=5)
{ s=s+1/pow(i,2);
i++;}

9.

do-while операторы
Дейін циклдық операторында шарт цикл денесінен
кейін тексеріледі, оның жазылу түрі:
do {операторлар} while (өрнек);
Мысалы
S= 1
1
1
1
...
22
32
n2
i=1;
do {
s+=1/pow(i,2);
i++} while(i<=5);
English     Русский Rules