ЯК ТВАРИНИ ПРИСТОСОВАНІ ДО ЖИТТЯ В РІЗНИХ УМОВАХ
Екологічні групи гідробіонтів
12.39M
Category: biologybiology

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах

1. ЯК ТВАРИНИ ПРИСТОСОВАНІ ДО ЖИТТЯ В РІЗНИХ УМОВАХ

Підготувала:
Прожога В.М.,
вчитель біології
Мошнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Черкаської районної ради
Черкаської області
Free Powerpoint Templates
Page 1

2.

сукупність умов, у яких живуть
особини, їхні популяції й
угрупування організмів різних
видів.
Free Powerpoint Templates
Page 2

3.

Free Powerpoint Templates
Page 3

4.

Free Powerpoint Templates
Page 4

5.

Всі жителі водного середовища
називаються гідробіонтами.
З води вони отримують також усі
необхідні для життя речовини: їжу,
воду, гази.
Багато тварин пристосовані до
пересування у водному середовищі.
Free Powerpoint Templates
Page 5

6.

Активні плавці (риби, дельфіни, інші
тварини) мають характерну обтічну
форму тіла й кінцівки у вигляді
плавників їхнє швидке плавання
полегшується також особливостями
будови зовнішніх покривів та
наявністю спеціальної змазки —
слизу, що знижує тертя об воду.
Дихання: у первинноводних —
зяброве, у вторинноводних —
легеневе.
Free Powerpoint Templates
Page 6

7. Екологічні групи гідробіонтів

Планктон
Нейстон
Нектон
Бентос Перифітон
(організми поверхневої (організми дна, що
плівки води)
прикріплені або
повільно
пересуваються)
Free Powerpoint Templates
(організми, які
селяться на різних
субстратах у
товщі води)
Page 7

8.

Free Powerpoint Templates
Page 8

9.

Найбільш важливим фактором життя в
наземно-повітряному середовищі є
властивості та склад повітряних мас.
Густина повітря набагато нижча, ніж
густина води, тому в наземних організмів
дуже розвинені опорні тканини —
внутрішній та зовнішній скелет.
Free Powerpoint Templates
Page 9

10.

Форми руху вкрай різноманітні
(плазують, бігають, стрибають,
лазять, літають).
У повітрі пересуваються птахи й
чимало комах.
Free Powerpoint Templates
Page 10

11.

Повітряні маси характеризуються
величезним об’ємом, які перебувають у русі.
Температура повітря може змінюватися
дуже швидко й на великих просторах. Тому
організми, які живуть на суходолі, мають
численні пристосування, що дозволяють
витримувати різкі зміни температури або
уникати їх. Найкращим пристосуванням є
розвиток теплокровності, яка виникла саме
в наземно-повітряному середовищі.
Free Powerpoint Templates
Page 11

12.

Free Powerpoint Templates
Page 12

13.

ґрунт – це верхній шар суходолу,
утворений мінеральними часточками,
переробленими діяльністю ґрунтових
мешканців. Це важливий і дуже складний
компонент біосфери, тісно пов’язаний з її
іншими частинами.
деякі організми проводять у ґрунті все
своє життя (дощові черви, кроти, сліпці),
інші — частину життя (личинки комах).
особливості середовища: незначні
коливання температури, менший вміст
кисню порівняно з наземно-повітряним
середовищем, значна щільність ґрунту,
що ускладнює пересування.
Free Powerpoint Templates
Page 13

14.

Більш великі грунтові тварини, з розмірами тіла від
2 до 20 мм – це личинки комах, дощові черв'яки.
Для них грунт – щільне середовище, що надає
значний механічний опір при русі. Ці відносно
великі форми пересуваються в грунті або
розширюючи природні свердловини шляхом
розсовування грунтових частинок, або риючи нові
ходи.
Мегафауна або макрофауни ґрунтів – це великі
землериїв, в основному з числа ссавців. Ряд видів
проводить в ґрунті все життя (сліпаки, кроти). Вони
прокладають в ґрунті цілі системи ходів і нір.
Зовнішній вигляд і анатомічні особливості цих
тварин відображають їх пристосованість до
підземному способу життя.
Free Powerpoint Templates
Page 14

15.

Адаптації до пересування:
- за допомогою скорочення м’язів тіла (дощові
черви);
- риючі кінцівки (вовчки, жуки, кроти);
- просування за допомогою голови (сліпаки);
- дрібні тварини пересуваються в ґрунті по вузьких
шпарах (порах), заповнених водою.
Зменшення розмірів тіла.
Здатність вбирати кисень через
тоненькі покриви.
Free Powerpoint Templates
Page 15

16.

Тіла багатьох організмів можуть служити
життєвим середовищем для інших
організмів (паразитів або симбіонтів).
Головну роль для них відіграє велика
кількість їжі, відносна стабільність умов,
захищеність від несприятливих факторів.
Free Powerpoint Templates
Page 16

17.

Життя всередині іншого організму
характеризується великою сталістю
порівняно з життям у відкритому
середовищі.
Тому організми, що знаходять собі місце в
тілі рослин або тварин, часто повністю
втрачають органи й навіть системи,
необхідні видам, котрі живуть вільно.
В організмів, що поселилися всередині
інших організмів, не розвинені органи
чуття або органи руху, замість них
виникають пристосування для свого
утримання в тілі хазяїна та ефективного
розмноження.
Free Powerpoint Templates
Page 17

18.

1. http://www.lib.com.ua/
2. http://wwww.nature.ok.ru
3. http:dront.ru
4. ww.biblioteka.org.ua/
Free Powerpoint Templates
Page 18

19.

Free Powerpoint Templates
Page 19
English     Русский Rules