професійна КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ професійнОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
психологічні КОМПОНЕНТИ професійнОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
Педагогічна майстерність
182.71K
Category: pedagogypedagogy

Професія педагога і основи педагогічної майстерності

1.

ТЕМА 4.
ПРОФЕСІЯ ПЕДАГОГА
І ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
1.
2.
3.
4.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА.
СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ.
ОСОБИСТІСНІ КОМПОНЕНТИ МАЙСТЕРНОСТІ.
ПРОФЕСІЙНІ КОМПОНЕНТИ МАЙСТЕРНОСТІ.

2. професійна КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
лат. competens - відповідний, здібний
володіння цілісним комплексом
знань, умінь, навичок, психологічних якостей,
професійним мисленням та світоглядом,
що дають змогу успішно вирішувати
необхідні професійні завдання
i ефективно виконувати
свої професійні обов’язки

3. ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ професійнОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ГЛИБОКЕ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ВИКОНУВАНИХ ЗАВДАНЬ
І РОЗВ’ЯЗУВАНИХ ПРОБЛЕМ
ЗАСВОЄННЯ ДОСВІДУ, НАКОПИЧЕНОГО У ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ
З МЕТОЮ АКТИВНОГО ОВОЛОДІННЯ ЇЇ КРАЩИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ
УМІННЯ ПІДБИРАТИ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
АДЕКВАТНІ КОНКРЕТНИМ ОБСТАВИНАМ МІСЦЯ І ЧАСУ
ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЗДАТНІСТЬ ВЧИТИСЯ НА ПОМИЛКАХ І ВНОСИТИ КОРЕКТИВИ
У ПРОЦЕСІ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ

4. психологічні КОМПОНЕНТИ професійнОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ГОТОВНІСТЬ
концентрація або миттєва мобілізація сил на виконання певних дій
визначеним способом у конкретному напрямі
ЗДАТНІСТЬ
прихована в людині особливість, яку можна відкрити і розвивати у
процесі здобуття професійної освіти
СПРЯМОВАНІСТЬ
навчальний інтерес і усвідомлення соціальної значущості у справі
опанування обраної професії

5. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

ЦЕ ПРОЯВ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
В ЇЇ ОСНОВІ
ЛЮБОВ ДО ЛЮДИНИ
НАДБУДОВОЮ НА ЦЬОМУ ФУНДАМЕНТІ Є
ОСОБИСТІ І ПРОФЕСІЙНІ КОМПОНЕНТИ
МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА

6. Педагогічна майстерність

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
ОСОБИСТІСНІ КОМПОНЕНТИ
• ВРОДЖЕНІ – темперамент, здібності, обдарування
• НАБУТІ – риси характеру, якості психіки та інтелекту
ПРОФЕСІЙНІ КОМПОНЕНТИ
• ФАХОВІ ЗНАННЯ – предмет викладання і дотичні сфери
• ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗНАННЯ – вікова психологія, методика
• ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА – уміння навчати і виховувати
English     Русский Rules