828.02K
Category: pedagogypedagogy

Принципи, форми та методи організації роботи з патріотичного виховання

1.

Принципи, форми
та методи
організації роботи
з патріотичного
виховання
Вихователь-методист
КДНЗ я/с № 2 «Буратіно»
Пологівської міської ради
Аніщенко М.М.

2.

Метою громадянського
виховання
є формування у молодого
покоління високої патріотичної
свідомості, почуття любові до
України, пошани до видатних
вітчизняних історичних діячів,
готовності до виконання
громадянських і
конституційних обов'язків.

3.

Важливість дошкільного періоду у
становленні особистості. Ця теза є
ключовою і в змісті державних
нормативних документів. Йдеться про:
повагу до батьків, свого родоводу,
традицій та історії рідного народу;
працьовитість;
високу художньо-естетичну культуру;
патріотичну самосвідомість та
громадянську відповідальність,
готовність працювати для розквіту
Батьківщини, захищати її;
повагу до Конституції, законів
Української держави;
досконале знання державної мови.

4.

Завдання громадянського
виховання дошкільників відповідно
до змісту нової редакції Базового
компонента дошкільної освіти:
Освітня лінія «Особистість дитини» формувати елементарні уявлення дитини про себе
як носія свідомості та самосвідомості, сприйняття
себе в контексті відносин з іншими.
Освітня лінія «Дитина в соціумі» - формувати
уявлення дитини про країну, народи, нації,
суспільств, людство. Виховувати готовність
сприймати соціальний досвід, робити добрі вчинки.
Освітня лінія «Дитина у природному
довкіллі» - формувати моральні норми гуманної
взаємодії з природним довкіллям. Виховувати
любов до природи рідного краю.

5.

Освітня лінія «Дитина у світі культури»залучати до надбань національної культури,
формувати ціннісне ставлення до українських
мистецьких традицій та творів українських митців.
Виховувати інтерес до українського декоративно прикладного мистецтва.
Освітня лінія «Гра дитини» - ознайомлювати з
українськими народними іграшками та місцями їх
виготовлення. Вчити відповідально ставитися до
обов'язкі, пов'язаних із роллю в грі.
Освітня лінія «Дитина в сенсорнопізнавальному просторі - формувати інтерес до
довкілля та самої себе. Стимулювати активне
сприймання людей та подій, що відбуваються в соціумі.
Освітня лінія «Мовлення дитини» - формувати
уявлення дітей про українську мову як державну.
Вчити вести діалог, використовуючи етикетну
українську лексику.

6.

г
Цілісності
і
Наступності і
спадкоємності
поколінь
Єдності сім'ї
і дошкільного закладу
Демократизму
Гуманізму
Етнізації
Культуровідповідності
Природовідповідності
Принципи громадянського виховання
і
г

7.

Форми та методи організації
роботи з громадянського
виховання:
Заняття, бесіди, розповіді;
Екскурсії вулицями рідного міста до
історичних пам'яток;
Читання та інсценування творів
художньої літератури;
Дидактичні, сюжетно-рольові ігри;
Розв'язування проблемних ситуацій;
Заняття з циклу « Історичні цікавинки»;
Розглядання ілюстративних матеріалів;
Відвідування музеїв;
Тематичні вечори, розваги, свята,
виставки.

8.

Головне — не запізнитися, не
пропустити той момент, коли
виховні зусилля будуть
найефективнішими, коли робота,
проведена педагогом, дасть
високий результат.
English     Русский Rules