5.96M
Category: physicsphysics

Електричний струм у рідинах. Урок 61. Фізика. 8 клас

1.

УРОК 61
Електричний
струм у
рідинах

2.

Проблемні питання
Електричний струм – це напрямлений
рух заряджених частинок
Метали
Рідини
Які це частинки в рідинах?
Як ви думаєте чи проводить
вода електричний струм?
Гази

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Електричний струм в електролітах
Електролітична
дисоціація –
розщеплення молекул
на йони у водному
розчині або в розплаві
Рекомбінація – процес
з'єднання йонів у
нейтральні молекули
Що ж відбудеться, якщо в
розчині електроліту створити
електричне поле?

9.

Електричний струм в електролітах
Електричний струм в електролітах – це
напрямлений рух позитивних і негативних йонів
Na+ Cl−
Cl−
Na+

10.

Електричний струм в електролітах
English     Русский Rules