Девіз уроку:
У круга є близький знайомий – Його впізнають всі довкола. Показує він межі круга, І звуть його, звичайно,…
Який креслярський інструмент потрібний, щоб зобразити на папері круг або коло?
К р у г – це всі точки площини, обмеженої колом.
Завдання №2 Заповніть таблицю:
Радіус кола залежить від розхилу циркуля. Який радіус матиме коло, якщо розхил циркуля буде таким, як показано на малюнку?
Завдання №5
Перевір себе!
Завдання №7
Будьте дослідниками!
Будьте дослідниками!
Цікаво знати! Слова - родичі
Підсумки уроку:
1.98M
Categories: mathematicsmathematics pedagogypedagogy

Круг і коло (4 клас)

1.

ЗОШ № 11
м. Марганець
Вчитель початкових класів
Гармаш Ж. В.
1

2. Девіз уроку:

Працювати треба
дружно,
Щоб сказали у кінці:
- У 4-Б класі
Учні просто
МОЛОДЦІ !
2

3.

Пригадайте!
Яка фігура зайва? Чому?
3

4. У круга є близький знайомий – Його впізнають всі довкола. Показує він межі круга, І звуть його, звичайно,…

4

5.

Які знайомі вам предмети мають
форму круга, а які форму кола?
5

6.

“ Елементи геометрії ” 4 клас

7.

Завдання уроку:
1. З’ясувати відмінності між колом
та кругом.
2. Вдосконалювати навички
користування креслярським
приладдям для побудови кола.
3. Повторити відомі та вивчити нові
елементи фігур та їх властивості.
7

8. Який креслярський інструмент потрібний, щоб зобразити на папері круг або коло?

8

9.

Завдання №1
1. Позначте на
папері точку О.
2. Розхиліть
«ніжки» циркуля
на будь-яку
ширину.
О
3. Поставте голку
циркуля в точку О,
а другою «ніжкою»
з олівцем
проведіть
замкнену лінію.
9

10.

К о л о – це замкнена лінія,
яка складається з усіх точок площини,
рівновіддалених від заданої точки.
Точка О – центр кола
О
10

11. К р у г – це всі точки площини, обмеженої колом.

11

12. Завдання №2 Заповніть таблицю:

Кругу належать точки
Кругу не належать точки
На колі лежать точки
На колі не лежать точки
6
7
1
9
2
8
3
5
10
4
12

13.

М
Завдання №3
О
1.Виберіть на
колі будь-які дві
точки А та М.
2.З’єднайте точки
О та М, О та А.
3.Як називаються
відрізки ОА та ОМ,
які ви отримали?
А
Відрізок, який з’єднує центр кола з будь-якою
точкою на колі, називається р а д і у с о м.
13

14.

М
Скільки
радіусів у кола
на малюнку?
О
А
Що можна
сказати про
них?
ОА = ОМ = r
14

15.

Завдання №4
Не порушуючи закономірності,
побудуйте радіуси в трьох останніх
колах.
15

16.

Перевір себе!
16

17. Радіус кола залежить від розхилу циркуля. Який радіус матиме коло, якщо розхил циркуля буде таким, як показано на малюнку?

17

18. Завдання №5

Побудуй у зошиті три кола.
Їхні центри позначені на малюнку в
зошиті.
Коло з центром в точці А має радіус 3 см,
з центром в точці В – 5 см,
з центром в точці С – 2 см.
Як розташовані кола
одне відносно одного?
Які кола мають спільні точки?
Познач ці точки червоним олівцем.
18

19. Перевір себе!

А
В
С
19

20.

Завдання №6
М
К
О
1. Подовж відрізок
АО до перетину з
колом.
2. Познач точку
перетину
буквою К.
3. Відрізок АК
називається
діаметром
кола.
А
Д і а м е т р – це відрізок, що з’єднує дві точки на колі
і проходить через його центр.
20

21.

М
К
О
АК = d
Порівняйте
діаметр кола з
його радіусом.
d = 2r
А
21

22. Завдання №7

Побудуйте у зошиті два кола.
Перше коло з радіусом 2 см.
Друге коло з діаметром 4 см.
Порівняйте ці два кола.
Які вони за розміром? Чому?
22

23. Будьте дослідниками!

1. Візьміть паперовий круг. Перегніть
його навпіл так, щоб обидві
половинки сумістилися.
2. Розкрийте круг і подивіться на лінію
згину. Що вона показує?
3. Складіть круг вчетверо. Розгляньте
лінії згину. Що можна визначити на
фігурі тепер?
23

24. Будьте дослідниками!

4. Згадайте, що таке вісь симетрії.
Скільки осей симетрії має круг?
5. Згадайте відомі вам об’ємні
геометричні тіла. Основи яких
геометричних тіл мають форму
круга?
24

25. Цікаво знати! Слова - родичі

• Від латинського circus - круг, коло
25

26. Підсумки уроку:

За допомогою циркуля намалюй
смайлик.
Не забудь домалювати своєму
смайлику личко!
Мені сподобався
цей урок! Дякую!
Мені не сподобався
урок. Мені сумно.
26

27.

27
English     Русский Rules