Қазақстан халқының өмір сүру деңгейі
Жоспар:
Кіріспе
Еңбек нарығының негізгі индикаторлары
Халықтың тұтынуға пайдаланылған табыстары
Қорытынды:
Пайдаланылған әдебиеттер:
491.80K
Category: economicseconomics

Қазақстан халқының өмір сүру деңгейі

1. Қазақстан халқының өмір сүру деңгейі

29.02.2017
Орындаған:Матқасым М.
Қабылдаған:Калимурзина А.М1

2. Жоспар:

• Кіріспе
• Негізгі бөлім
• Айлық жалақы мөлшері
29.02.2017
2

3. Кіріспе


«Өмір сүру деңгейі» категориясын алғаш рет К.Маркс «Жалақы, баға және
пайда» атты еңбегінде енгізілген. Ол осы категорияны халықтың, әлеуметтік
топтардың материалдық, рухани және әлеуметтік қажеттіліктерін
қанағаттандыру дәрежесі мен деңгейінің әлеуметтік-экономикалық сипаты
ретінде қарастырған.Халық саны проблемасының Қазақстан үшін айрықша
маңызы бар. Халық санының тығыздығы республика бойынша тұтастай
алғанда бір шаршы километрге 5,5 адамды құрайды. 2009 жылдың
1қаңтарына республика халқының жас құрамы мынадай болды: 15 жасқа
дейінгі балалар – 24% (24,2), 15-тен 65 жасқа дейінгі адамдар — 68,2% (68,0),
65 және одан жоғары жастағылар барлық халық санының 7,8%-ын құраған.
Кедейлік бейiнi –
кедейлiктiң барынша айқын көрiнiстерiнiң сандық
және сапалық
сипаттамасы. 2009 жылы Қазақстанда ол мынадай деректермен
сипатталады:халықтың 28,4%-ының табысы ең төменгi күнкөрiс деңгейiнен
төмен болды.Кедейлiк — бұл халықтың белгiлi бiр топтары өмiр сүру
құқықтарынiске асыруға байланысты бiрiншi кезектегi физиологиялық
қажеттiлiктердi қанағаттандыруда қиындық көретiн, конституциямен
бекiтiлген құқықтар менбостандықтар шеңберiнде қоғам өмiрiне толыққанды
қатысу мүмкiндiгiнен айырылатын әлеуметтiк экономикалық құбылыс.
29.02.2017
3

4.

29.02.2017
4

5. Еңбек нарығының негізгі индикаторлары

2014
Жұмыс күші, мың адам
Халық санындағы жұмыс күші
үлесі, пайызбен
Жұмыспен қамтылған халық,
мың адам
Жұмыспен қамтылу деңгейі,
пайызбен жұмыс күшінің санына
Жалдамалы қызметкерлер, мың
адам
Жұмыспен қамтылған халық
санындағы жалдамалы
қызметкерлердің үлесі,
пайызбен
Өз бетінше жұмыспен
қамтылғандар, мың адам
Жұмыспен қамтылған халық
санындағы өз бетінше
жұмыспен қамтылғандардың
үлесі, пайызбен
Жұмыссыз халық, мың адам
Жұмыссыздық деңгейі,
пайызбен
Жастардың жұмыссыздық
деңгейі
(15-24 жастағы), пайызбен
Ұзақ мерзімді жұмыссыздық
деңгейі, пайызбен
Жұмыс күші құрамына кірмейтін
адамдар,
мың адам
Халық санындағы жұмыс күші
кұрамына кірмейтін
адамдардың үлесі, пайызбен
29.02.2017
2015
2016
9 136,7
9 078,4
9 031,3
Рабочая сила, тыс. человек
71,9
71,6
70,5
Доля рабочей силы в
численности населения, %
8 678,7
8 634,5
8 586,6
95,0
95,1
95,1
6 073,3
6 294,9
6 361,3
70,0
72,9
74,1
2 605,3
2 339,7
2 225,4
30,0
27,1
25,9
458,1
443,8
444,7
5,0
4,9
4,9
3,7
4,1
3,7
2,5
2,4
2,2
3 563,7
3 603,2
3 782,5
28,1
28,4
29,5
Занятое население, тыс. человек
Уровень занятости, % к
численности рабочей силы
Наемные работники, тыс.
человек
Доля наемных работников в
численности занятого
населения, %
Самостоятельно занятые, тыс.
человек
Доля самостоятельно занятых в
численности занятого
населения, %
Безработное население, тыс.
человек
Уровень безработицы, %
Уровень молодежной
безработицы
(в возрасте 15-24 лет), %
Уровень долгосрочной
безработицы, %
Лица, не входящие в состав
рабочей силы,
тыс. человек
Доля лиц, не входящих в состав
рабочей силы в численности
населения, %
5

6.

29.02.2017
6

7.

29.02.2017
7

8.

29.02.2017
8

9.

29.02.2017
9

10.

29.02.2017
10

11.

29.02.2017
11

12.

Халықтың орта есеппен жан басына
шаққандағы атаулы ақшалай табыстары, теңге
2015 жылғы
2 тоқсан
2016 жылғы
2 тоқсан
2016 жылғы 2 тоқсан 2015 жылғы 2 тоқсанға, пайызбен
атаулы
ақшалай табыстардың
индексі
тұтыну
бағасының индексі
нақты ақшалай
табыстардың индексі
Республика
Казахстан
66 401
74 713
112,5
116,8
96,3
Акмолинская
57 700
62 218
107,8
115,1
93,7
Актюбинская
60 588
66 381
109,6
117,2
93,5
Алматинская
55 199
57 681
104,5
116,1
90,0
113 811
143 131
125,8
116,0
108,4
Западно-Казахстанская
61 277
72 541
118,4
116,2
101,9
Жамбылская
43 256
45 114
104,3
115,9
90,0
Карагандинская
64 095
68 711
107,2
114,5
93,6
Костанайская
54 827
62 824
114,6
114,4
100,2
Кызылординская
46 097
53 468
116,0
116,2
99,8
Мангистауская
99 996
119 414
119,4
120,5
99,1
Южно-Казахстанская
37 544
42 042
112,0
116,9
95,8
Павлодарская
66 741
72 211
108,2
116,0
93,3
Северо-Казахстанская
55 114
60 511
109,8
114,5
95,9
Восточно-Казахстанская
54 047
61 219
113,3
116,4
97,3
г . Астана
127 730
135 575
106,1
122,3
86,8
г. Алматы
109 203
121 767
143 131
111,5
117,8
94,7
M
127 730
125,8
122,3
108,4
Mi
37 544
3,4
104,3
1,2
114,4
1,1
86,8
1,2
Атырауская
M /Mi, раз
29.02.2017
42 042
3,4
12

13. Халықтың тұтынуға пайдаланылған табыстары

600000
500000
2015
2014
400000
2013
2012
2011
300000
2010
2009
200000
2008
2007
2006
100000
2005
2004
0
2003
2002
2001
29.02.2017
13

14.

Табысы азық-түлік қоржынының құнынан төмен халықтың үлесі
барлығы
пайызбен
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2009
1,1
2,1
1,4
0,7
2010
0,4
0,8
1,3
0,5
2011
0,7
0,6
0,5
0,2
2012
0,2
0,3
0,2
0,1
2013
0,1
0,2
0,1
0,1
2014
0,1
0,2
0,0
0,0
2015
0,1
0,2
0,1
0,1
2016
0,1
0,0
0,1
қала
пайызбен
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2009
0,7
1,0
0,7
0,3
2010
0,3
0,4
0,6
0,3
2011
0,3
0,2
0,1
0,0
2012
0,1
0,1
0,2
0,1
2013
0,1
0,0
0,1
0,0
2014
-
0,1
0,1
-
2015
0,1
0,1
0,0
-
2016
0,0
0,0
0,0
ауыл
пайызбен
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2009
1,5
3,1
2,1
1,1
2010
0,5
1,1
2,2
0,8
2011
1,2
1,2
0,9
0,4
2012
0,3
0,5
0,3
0,1
2013
0,2
0,4
0,2
0,1
2014
0,2
0,2
0,0
0,1
2015
0,2
0,3
0,1
0,2
2016
0,1
0,1
0,2
29.02.2017
14

15.

Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстарын бағалау
жан басына шаққанда, теңге
өткен жылға % -бен
200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Қазақста
н
Республи 7 8 10 12 15 19 25 32 34 39 45 51 56 62 67 120 116 117 121 123 121 131 130 103 113 117 112 108, 110 108
касы
670 958 533 817 787 152 226 984 282 014 918 860 453 271 321 ,7 ,8 ,6 ,7 ,2 ,3 ,7 ,8 ,9 ,8 ,7 ,9 9 ,3 ,1
5 6 7 9 11 14 20 26 28 31 39 44 47 52 56 117 119 117 118 121 130 134 131 108 109 125 114 105, 111 107
Ақмола 656 765 976 441 443 945 053 292 435 169 120 665 253 771 579 ,4 ,6 ,9 ,4 ,2 ,6 ,2 ,1 ,2 ,6 ,5 ,2 8 ,7 ,2
8 9 11 13 16 19 24 35 33 36 42 50 55 60 60 119 118 116 121 123 113 127 141 96, 107 118 118 108, 108 101
Ақтөбе 264 752 351 750 982 347 702 010 710 356 970 691 144 042 921 ,5 ,0 ,4 ,1 ,5 ,9 ,7 ,7 3 ,8 ,2 ,0 8 ,9 ,5
4 5 6 8 9 12 16 22 22 26 34 39 43 47 53 126 122 114 124 115 132 134 135 98, 117 128 114 110, 109 113
Алматы 685 739 594 193 486 534 838 877 588 476 077 106 352 557 860 ,2 ,5 ,9 ,2 ,8 ,1 ,3 ,9 7 ,2 ,7 ,8 9 ,7 ,3
19 23 27 29 39 37 50 77 81 82 100 108 110 124 123 129 119 135 109 130 96, 133 153 105 101 121 108 101, 113 98,
Атырау 509 215 371 970 197 774 363 043 146 662 022 296 188 705 202 ,6 ,0 ,6 ,5 ,8 4 ,3 ,0 ,3 ,9 ,0 ,3 7 ,2 8
Батыс
Қазақста
9 12 14 15 17 17 23 35 38 43 47 53 56 62 64 141 132 115 107 116 99, 133 149 109 112 108 112 106, 108 103
н
293 345 287 313 873 864 816 513 718 556 437 463 974 028 317 ,8 ,8 ,7 ,2 ,7 9 ,3 ,1 ,0 ,5 ,9 ,7 6 ,9 ,7
4 4 5 6 9 11 16 20 23 28 30 34 36 39 43 123 122 112 124 131 130 140 124 113 120 108 112 105, 108 108
Жамбыл 001 909 567 917 101 885 669 796 589 333 783 607 539 764 143 ,3 ,7 ,5 ,3 ,6 ,6 ,3 ,8 ,4 ,1 ,6 ,4 6 ,8 ,5
Қарағанд 8 10 11 14 15 18 24 36 37 40 48 54 59 63 66 112 115 113 121 110 120 129 149 104 108 118 112 109, 107 104
ы
756 148 549 051 561 738 164 018 480 701 156 183 275 833 841 ,7 ,9 ,8 ,7 ,7 ,4 ,0 ,1 ,1 ,6 ,3 ,5 4 ,7 ,7
6 7 8 10 12 16 21 26 26 30 35 43 48 51 55 114 113 120 122 120 131 132 120 102 113 118 122 109, 107 107
Қостанай 239 103 573 474 574 558 860 319 933 514 998 918 006 633 399 ,0 ,8 ,7 ,2 ,0 ,7 ,0 ,4 ,3 ,3 ,0 ,0 3 ,6 ,3
Қызылор
5 6 7 9 12 14 18 29 31 34 41 43 46 49 49 120 116 118 122 129 117 129 153 107 111 120 105 105, 107 98,
да
618 535 771 553 385 602 889 052 168 653 802 931 477 998 400 ,1 ,3 ,9 ,9 ,6 ,9 ,4 ,8 ,3 ,2 ,6 ,1 8 ,6 8
Маңғыста 18 20 24 29 35 38 43 62 55 59 69 79 86 102 101 126 109 117 120 121 107 114 141 89, 107 116 113 108, 119 98,
у
886 724 372 417 713 317 914 194 851 909 818 450 267 645 302 ,7 ,7 ,6 ,7 ,4 ,3 ,6 ,6 8 ,3 ,5 ,8 6 ,0 7
Оңтүстік
Қазақста
3 4 5 6 8 10 14 20 21 23 26 31 33 34 35 121 123 112 121 127 131 132 142 104 109 115 117 107, 102 103
н
713 586 288 433 206 790 308 320 238 280 974 600 807 688 830 ,8 ,5 ,8 ,7 ,6 ,5 ,6 ,0 ,5 ,6 ,9 ,1 0 ,6 ,3
8 9 11 13 15 17 23 34 35 38 46 53 59 64 66 115 112 115 121 111 117 130 148 101 108 121 115 109, 108 103
29.02.2017
Павлодар 656 773 327 808 326 978 455 867 479 396 725 892 016 026 488 ,7 ,9 ,9 ,9 ,0 ,3 ,5 ,7 ,8 ,2 ,7 ,3 5 ,515,8
Солтүстік

16.

Халықтың тамақ өнімдерін тұтынуы
жан басына орташа шаққанда, кг
нан өнімдері және жарма
өнімдері
2011
ет және ет өнімдері
балық және теңіз өнімдері
сүт және сүт өнімдері
жұмыртқа (дана)
май және мал
жемістер
көкөністер (картопсыз)
қант, джем, бал, шоколад,
кондитерлік өнімдер
картоп
124,2
65,9
10,4
227,6
150,0
18,8
58,5
87,6
47,5
38,1
I тоқсан
30,2
16,0
2,5
52,8
29,5
4,3
9,9
16,6
11,5
8,4
II тоқсан
30,2
15,6
2,6
58,0
42,5
4,5
8,7
18,3
11,3
8,6
III тоқсан
30,6
16,2
2,4
58,7
39,6
4,7
25,6
26,6
11,7
9,5
IV тоқсан
31,9
18,2
2,9
58,2
38,5
5,1
12,4
22,6
13,1
9,8
123,6
66,7
10,5
220,9
155,8
18,1
59,4
86,3
48,8
38,3
I тоқсан
31,3
17,2
2,8
54,1
38,1
4,8
11,6
19,2
12,3
9,4
II тоқсан
30,3
15,9
2,6
56,7
41,8
4,2
10,0
19,1
11,8
9,3
III тоқсан
29,7
15,8
2,3
56,0
38,5
4,5
24,8
26,0
11,9
9,8
IV тоқсан
31,2
17,8
2,9
54,6
37,8
4,6
12,8
21,5
12,9
9,3
124,5
69,7
11,3
228,6
158,1
18,2
60,8
87,8
48,7
39,1
I тоқсан
30,4
17,0
2,8
53,3
37,4
4,4
11,7
18,9
12,2
9,3
II тоқсан
30,4
16,8
2,9
59,1
43,2
4,5
10,5
19,9
11,7
9,5
III тоқсан
30,4
17,5
2,6
59,1
39,7
4,6
24,9
26,3
12,0
10,0
2012
2013
IV тоқсан
31,5
18,5
3,1
57,2
37,8
4,7
13,5
22,2
12,8
9,7
126,2
70,7
11,0
225,6
157,7
18,7
60,8
86,6
48,5
39,4
I тоқсан
30,9
17,4
2,7
53,3
36,3
4,5
12,0
18,8
12,0
9,4
II тоқсан
30,3
16,8
2,7
56,3
41,6
4,5
10,6
19,2
11,3
9,6
III тоқсан
30,8
17,4
2,6
58,1
40,1
4,7
24,9
25,9
12,2
10,1
IV тоқсан
32,5
19,0
3,0
57,9
39,5
4,9
13,1
22,2
13,1
9,9
41,9
2014
2015
129,8
73,6
11,3
233,6
164,0
19,3
64,4
90,2
48,5
I тоқсан
30,9
17,9
2,9
55,5
39,0
4,6
12,7
19,3
11,7
9,6
II тоқсан
30,9
17,7
2,8
58,9
41,9
4,7
11,6
20,5
11,5
10,3
III тоқсан
31,6
18,2
2,6
59,9
41,8
4,9
26,3
26,6
12,1
11,1
IV тоқсан
33,2
19,6
2,9
58,6
40,9
5,0
13,2
22,9
13,1
10,3
I тоқсан
32,2
18,1
2,8
57,4
40,2
4,8
11,8
19,9
12,1
9,8
II тоқсан
31,4
17,8
2,8
59,6
42,9
4,8
10,8
20,6
11,7
9,8
III тоқсан
31,5
17,9
2,5
60,5
41,1
5,0
25,6
26,0
12,0
10,5
2016
IV тоқсан
29.02.2017
16

17.

Халықтың тамақ өнімдерін тұтынуы
айына орташа жан басына шаққанда, кг
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Айына орташа жан басына шаққанда халықтың тамақ
өнімдерін тұтынуы
Нан өнімдері және жарма өнімдері
10,3
10,0
10,0
10,2
9,7
9,5
10,3
10,2
10,2
10,1
10,2
10,4
10,3
10,4
10,5
10,8
3,7
3,7
3,8
3,4
3,3
3,3
3,7
4,1
4,1
4,2
4,4
5,5
5,6
5,8
5,9
6,1
0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
19,6
19,6
19,3
16,7
15,8
15,8
17,1
17,3
17,0
17,5
17,0
19,0
18,4
19,0
18,8
19,5
8,5
9,1
9,4
9,9
8,8
9,0
9,5
10,1
10,0
10,7
10,8
12,5
13,0
13,2
13,1
13,7
0,9
1,5
1,2
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,1
1,0
1,6
1,5
1,5
1,6
1,6
1,3
2,9
2,7
2,8
3,0
3,0
3,4
3,6
3,7
3,9
4,0
4,9
4,9
5,1
5,1
5,4
7,2
7,9
6,8
6,5
5,9
5,9
6,0
6,1
6,0
6,3
5,9
7,3
7,2
7,3
7,2
7,5
5,5
5,5
5,4
4,6
4,1
3,9
3,8
3,8
3,7
3,6
3,5
4,0
4,1
4,1
4,0
4,0
1,8
2,2
2,6
2,7
2,4
2,4
2,5
2,6
2,4
2,5
2,5
3,2
3,2
3,3
3,3
3,5
Ет және ет өнімдері
Балық және теңіз өнімдері
Сүт және сүт өнімдері
Жұмыртқа (дана)
Май және мал
Жемістер
Көкөністер
Қартоп
Қант, джем, бал, шоколад, кондитерлік өнімдер
29.02.2017
17

18.

Зерттелетін үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстарының құрылымы
пайызбен
соның ішінде
Ақшалай шығыстар - барлығы
оның ішінде
тұтыну шығыстары
азық-түлік тауарлары
азық-түлік емес тауарлар
салық төлеу
ақылы қызметтер
өзге де шығыстар
2011
100,0
93,3
45,3
26,5
21,5
0,2
6,5
I тоқсан
100,0
93,3
46,0
24,4
22,9
0,2
6,5
II тоқсан
100,0
92,9
46,7
25,4
20,8
0,2
6,9
III тоқсан
100,0
93,1
44,5
27,7
20,9
0,3
6,6
IV тоқсан
100,0
93,7
44,3
27,9
21,5
0,1
6,2
2012
100,0
92,9
43,7
28,7
20,5
0,2
6,9
I тоқсан
100,0
93,0
45,1
27,4
20,5
0,1
6,9
II тоқсан
100,0
92,5
44,7
26,6
21,2
0,2
7,3
III тоқсан
100,0
92,8
42,1
30,1
20,6
0,3
6,9
IV тоқсан
100,0
93,3
43,0
30,5
19,8
0,1
6,6
2013
100,0
92,6
43,2
28,5
20,9
0,2
7,2
I тоқсан
100,0
92,9
43,7
27,6
21,6
0,1
7,0
II тоқсан
100,0
92,4
44,0
27,0
21,4
0,2
7,4
III тоқсан
100,0
92,4
42,8
29,0
20,6
0,3
7,3
IV тоқсан
100,0
93,0
42,7
30,2
20,1
0,1
6,9
2014
100,0
92,3
43,1
28,1
21,1
0,2
7,5
I тоқсан
100,0
91,8
42,8
26,9
22,1
0,1
8,1
II тоқсан
100,0
91,9
43,6
26,4
21,9
0,2
7,9
III тоқсан
100,0
92,4
42,5
29,2
20,7
0,3
7,3
IV тоқсан
100,0
92,9
43,4
29,5
20,0
0,1
7,0
2015
100,0
92,4
44,7
25,7
22,0
0,2
7,4
I тоқсан
100,0
92,5
44,6
25,1
22,8
0,1
7,4
II тоқсан
100,0
92,5
45,3
24,4
22,8
0,2
7,3
III тоқсан
100,0
92,3
43,8
26,5
22,0
0,4
7,3
IV тоқсан
100,0
93,2
45,0
27,2
21,0
0,1
6,7
I тоқсан
100,0
92,8
45,2
24,4
23,2
0,2
7,0
II тоқсан
100,0
92,9
47,0
23,9
22,0
0,2
6,9
III тоқсан
100,0
92,9
45,5
26,2
21,2
0,4
6,7
2016
IV тоқсан
29.02.2017
18

19.

Зерттелетін үй шаруашылықтарының ақшалай табыстарының құрылымы
пайызбен
Ақшалай табыстардағы үлесі
әлеуметтік трансферттер
Ақшала
оның ішінде
туыстарынан
й
өз бетінше
еңбек
материалды
кірістер
жұмыспен
АӘК және
қызметіне
меншіктен
қ көмек,
жалдамалы

қамтылудан және
тұрғын стипендия
н түскен жұмыстан түскен
түскен кіріс алименттер
зейнетақы жәрдемақы
барлығ
кәсіпкерлік
үйлік
лар
кірістер
және өзге де
кіріс
ы
қызметтен түскен
көмек
кірістер
кіріс
100,0
80,7
69,3
11,4
11,8
2,7
0,0
0,5
0,4
3,9
100,0
78,6
68,0
10,6
12,4
2,9
0,1
0,5
0,4
5,1
100,0
80,3
68,7
11,6
12,1
2,8
0,0
0,5
0,4
3,9
100,0
81,7
69,6
12,1
11,5
2,5
0,0
0,4
0,3
3,6
100,0
81,9
70,3
11,6
11,3
2,5
0,0
0,5
0,4
3,4
100,0
81,3
71,0
10,3
11,9
2,6
0,0
0,4
0,4
3,4
100,0
80,7
71,4
9,3
12,3
2,8
0,0
0,5
0,3
3,4
100,0
81,5
71,4
10,1
12,1
2,6
0,0
0,5
0,3
3,0
100,0
81,8
70,8
11,0
11,7
2,5
0,0
0,3
0,4
3,3
100,0
81,4
70,5
10,9
11,6
2,4
0,0
0,4
0,4
3,8
100,0
81,2
70,1
11,1
12,2
2,5
0,0
0,4
0,3
3,4
100,0
80,6
70,4
10,2
12,5
2,7
0,0
0,4
0,3
3,5
100,0
81,2
70,3
10,9
12,3
2,6
0,0
0,4
0,3
3,2
100,0
81,5
69,6
11,9
12,0
2,4
0,0
0,3
0,2
3,6
100,0
81,4
70,2
11,2
12,1
2,3
0,0
0,4
0,3
3,5
100,0
80,5
69,7
10,8
12,8
2,5
0,0
0,5
0,3
3,4
100,0
80,2
70,6
9,6
13,0
2,6
0,0
0,5
0,3
3,4
100,0
80,6
69,8
10,8
12,9
2,5
0,0
0,5
0,3
3,2
100,0
80,6
68,9
11,7
12,7
2,4
0,0
0,4
0,3
3,2
100,0
80,5
69,4
11,1
12,8
2,4
0,0
0,5
0,4
3,4
100,0
80,1
69,3
10,8
13,7
2,5
0,0
0,4
0,4
2,9
100,0
79,7
69,5
10,2
13,7
2,6
0,0
0,5
0,3
3,2
100,0
80,1
69,4
10,7
13,6
2,6
0,0
0,4
0,4
2,9
100,0
80,0
68,7
11,3
13,5
2,4
0,0
0,3
0,3
3,5
100,0
79,8
68,8
11,0
13,7
2,3
0,0
0,4
0,4
3,4
2011
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2012
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2013
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2014
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2015
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2016
I тоқсан
100,0
II тоқсан
100,0
III тоқсан
100,0
IV тоқсан
29.02.2017
77,7
78,4
78,4
68,1
68,3
67,4
9,6
10,1
11,0
15,0
14,7
14,6
2,9
3,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,5
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
3,5
3,1
3,6
19

20.

29.02.2017
20

21.

2010 жылғы аумақтық белгіні есепке ала отырып (қала/ауыл) Қазақстан Республикасы
өңірлеріндегі кедейлік деңгейі
25
21,2
20
15
13,3
11,6
11,1
11,6
10,6
10,1
7,6
5
9,9
9,2
10
6,5
3,7
5,9
6,0
4,4
2,9
3,2
12,8
11,5
6,6
7,5
7,9
6,7
5,9
3,8
7,8
6,4
5,3
4,0
2,5
8,5
8,4
7,3
6,7
5,8
5,4
4,9
3,8
2,7
4,0
2,6
4,7
3,4
2,3
2,6
1,5
1,2
барлығы
29.02.2017
қала
Алматы қ.
Астана қ.
Шығыс Қазақстан
Солтүстік
Қазақстан
Павлодар
Оңтүстік
Қазақстан
Маңғыстау
Қызылорда
Қостанай
Қарағанды
Жамбыл
Батыс Қазақстан
Атырау
Алматы
Ақтөбе
Ақмола
Қазақстан
Республикасы
0
ауыл
21

22.

Индикатор2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
лар
1)
Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен халықтың үлесі , %
46,7
44,5
37,5
33,9
31,6
18,2
12,7
12,1
8,2
барлығы
36,0
33,0
24,7
23,4
20,2
13,6
6,9
8,1
4,1
қала
59,4
58,4
53,2
47,1
45,6
24,4
18,1
15,9
12,1
ауыл
Табысы азық-түлік қоржыны құнынан төмен халықтың үлесі1), %
16,1
13,8
9,1
6,3
5,2
2,7
1,4
1,2
0,6
барлығы
10,7
8,6
4,9
3,9
2,4
1,8
0,7
0,6
0,2
қала
22,6
20,1
14,2
9,4
8,5
3,8
2,1
1,7
0,9
ауыл
Үй шаруашылықтарының табыстары (тұтынуға қолданылған), орташа жан басына шаққанда, теңге
5 729
6 518
7 569
8 387
9 751
13 723
16 935
20 037
21 348
барлығы
6
787
7
799
8
988
9
860
11
504
16
121
19
865
23
365
25 008
қала
4 477
4 989
5 828
6 560
7 599
10 527
13 687
16 271
17 136
ауыл
Тұтынуға пайдаланылған таыбстың күнкөрістің ең төменгі деңгейі шамасымен арасалмағы, %
101,3
108,6
117,2
123,6
128,0
163,2
175,4
162,1
168,6
барлығы
120,0
129,9
139,2
145,3
151,0
191,7
205,8
189,0
197,5
қала
79,2
83,1
90,3
96,7
99,8
125,2
141,8
131,6
135,4
ауыл
Орташа жан басына шаққандағы халықтың ақшалай шығыстары, теңге
4 918
5 671
6 674
7 500
8 800
12 602
15 516
18 324
19 718
барлығы
6 255
7 267
8 424
9 349
10 990
15 535
19 172
22 569
24 220
қала
3
336
3
765
4
527
5
206
6
111
8
691
11
465
13
520
14 537
ауыл
Үй шаруашылықтарының орта мөлшері, адам
3,7
3,6
3,6
3,5
3,5
3,4
3,4
3,3
3,4
барлығы
3,2
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
2,9
2,9
3,0
қала
4,6
4,5
4,3
4,3
4,2
4,1
3,9
3,9
4,0
ауыл
29.02.2017
2010
6,5
3,7
10,1
0,4
0,3
0,6
26 152
30 529
20 985
193,9
226,4
155,6
24 460
29 755
18 209
3,4
3,0
4,0
22

23.

77 611
80000
20,0
18,2
67 333
70000
60 805
60000
15,0
52 479
12,7
12,1
50000
40 790
40000
10,0
8,2
7,8
7,3
30000
6,6
6,5
20037
20000
26152
6,6
21348
16935
5,8
5,0
13723
10000
8 410
12 364
12 660
13 487
2008
2009
2010
9 653
0
0,0
2006
2007
Орташа айлық атаулы жалақы, теңге
Ең төменгі күнкөрістің шамасы, теңге
Тұтынуға жұмсаған табыстары, теңге
Жұмыссыздық деңгейі, %
Табыстары ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі,%
29.02.2017
23

24.

2014-2016 жылдардың 3 тоқсанындағы еңбек нарығының
негізгі индикаторлары
10000
9000
6,0
9136,7
5,0
9078,4
4,9
9031,3
4,9
5,0
8000
8678,7
8586,6
8634,5
7000
4,0
6000
5000
3,0
4000
2,0
3000
2000
1,0
1000
458,1
444,7
443,8
0
0,0
2014
жұмыс күші, мың адам
рабочая сила, тыс. чел.
29.02.2017
2015
жұмыспен қамтылған халық, мың адам
занятое население, тыс. чел.
2016
жұмыссыздар, мың адам
безработное население, тыс чел.
жұмыссыздық деңгейі, %
уровень безработицы, %
24

25.

2014-2016 жылдардың 3 тоқсанындағы халықтың атаулы ақшалай табыстары
115,0
76000
74000
110,3
110,0
109,5
108,1
72000
70000
105,0
68000
102,9
104,0
66000
100,0
64000
62000
95,0
60000
62985
68117
93,4
74593
90,0
58000
56000
2014
2015
2016
орташа жан басына шаққанда халықтың атаулы ақшалай табыстары, теңге
среднедушевые номинальные денежные доходы населения, в тенге
атаулы ақшалай табыстардың индексі, өткен жылғы сәйкес кезеңге %
индекс номинальных денежных доходов, в % к соответствующему периоду прошлого года
29.02.2017
нақты ақшалай табыстардың индексі, өткен жылғы сәйкес кезеңге %
индекс реальных денежных доходов, в % к соответствующему периоду прошлого года
25

26.

29.02.2017
26

27. Қорытынды:

• Стратегия-2030 қабылданғаннан бері 15 жыл ішінде
мемлекетіміз әлемдегі ең серпінді дамушы елдер бестігіне енді.
Нәтижесінде, 2012 жылдың қорытындысы бойынша ІЖӨ-нің
көлемі жағынан біз әлемнің 50 ірі экономикасының қатарына
кіреміз.
Сонымен қатар Қазақстан отын және минерал шикізатының ірі
әлеуетін шоғырландырған шағын экономика ретінде өндірістің
өңдеуші салаларына инвестициялар үшін қолайлы емес. Бұл
шикізат ресурстарына жағдаяттың өзгеруіне қатысты ел
экономикасын осал әрі тәуелді етеді.
• Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, шикізат ресурстарына бай
кейбір дамуышы елдер тұрақты экономикалық дамуға қол
жеткізбей, шикізаттың әлемдік тауар нарықтарында жағдаяттың
өзгерістеріне тым тәуелді болып қала береді.
29.02.2017
27

28. Пайдаланылған әдебиеттер:

29.02.2017
28
English     Русский Rules