12.13M
Categories: historyhistory philosophyphilosophy

Історичні типи філософської думки: середньовіччя, відродження

1.

Історичні типи філософської думки:
середньовіччя, відродження

2.

Питання лекції:
1. Основні ідеї і принципи середньовічної філософії
2. Гуманізм і натурфілософія епохи Відродження

3.

Особливості філософії середніх
віків:
Великий інтерес до теології:
Домінування християнської метафізики:
Розуміння світу як ієрархії:
Філософія як слуга теології:
Синкретизм ідеї:
Розвиток логіки та метафізики:

4.

ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
ІІ – ІV ст. – АПОЛОГЕТИКА
Апологетика – (грец. απολογητιχος — захисний, виправдальний) —
упереджений, безумовний захист та виправдання християнської
віри.
V - ІХ ст. - ПАТРИСТИКА
Патристика – (лат. pater – батько) – сукупність філософських
доктрин християнських мислителів (Отців Церкви).
ІХ – XІІ ст. – СХОЛАСТИКА
Схоластика – (лат. scholastikos – учений, шкільний) – філософське
вчення, в якому поєднані релігійно-філософські засновки з
раціоналістичною методикою та формально-логічними проблемами

5.

Василій Великий (Кесарійський)
(329—379),
Східна
патристика
Григорій Богослов (330—389),
Григорій Ниський (335—394).
Західна
патристика
Аврелій Августин - Авґустин
Блаженний, єпископ Гіппокійський
(північ Африки) (354- 430).

6.

7.

8.

Фома Аквінський (англ. Thomas Aquinas)
1. Він поєднав раціональний та релігійний підходи до багатьох важливих питань,
таких як існування Бога, природа людини, етика та метафізика.
2. Фома Аквінський був одним з найбільш впливових мислителів свого часу, а
його твори мали значний вплив на культуру та філософію Заходу.
3. Фома Аквінський поєднував теоретичний та практичний підходи. Його
філософія та теологія не були тільки теоретичними конструкціями, вони також
мали практичне застосування для життя людей.
4. Мислитель прагнув до розуміння Бога та світу. Його підхід базувався на ідеї,
що розуміння Бога та світу можна досягти через раціональний аналіз та
спостереження.
5. Фома Аквінський був відкритим до дискусії та критики. Він прагнув до
збереження істини та розвитку знання, тому він завжди був відкритим до
дискусії та критики своїх ідей. Це робить його підхід дуже цінним для сучасних
філософів та дослідників.

9.

Фома Аквінський пропонував п'ять доказів на існування
Бога, які він вважав можливими досягти за допомогою
розуму та філософських роздумів.

10.

8
Реалізм – (лат. realis – суттєвий, дійсний) – філософський
напрям, згідно з яким загальні поняття (універсалії) існують
реально як сутності речей. (Фома Аквінський, Ансельм
Кентерберійський)
Номіналізм – (лат. nomen – ім'я) – філософське вчення, що
заперечує онтологічне значення універсалій (загальних
понять), стверджують, що універсалії існують не в
дійсності, а тільки в мисленні. (Вільям Оккам, Жан Буридан)

11.

Що характеризує добу Відродження? (XIV – XVI
ст.)
Термін «Відродження» першим почав вживати
Джорджо Вазарі. У цілому філософське мислення цього
періоду прийнято називати антропоцентричним. У
центрі уваги останнього була людина. Характерною
рисою світогляду епохи Відродження є орієнтація на
мистецтво. Адже саме за допомогою мистецтва
змальовується розмаїтий світ людського буття та його
величезна цінність. Поняття "гуманізм" (лат. humanism
— людяний, людський) у філософській літературі
вживається у двох значеннях. В широкому — це
система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність,
у більш вузькому — це прогресивна течія
західноєвропейської культури епохи Відродження,
спрямована на утвердження поваги до гідності і розуму

12.

13.

14.

15.

Леонардо да Вінчі
Якщо запастися терпінням і виявити старання, то посіяні насіння знання неодмінно дадуть добрі
сходи. Навчання корінь гіркий, але плід солодкий.
Якщо все здається простим, це безпомилково доводить, що працівник мало здібний, а робота - вище
його розуміння
У природі все мудро продумано і влаштовано, всяк повинен займатися своєю справою, і в цій
мудрості - вища справедливість життя. Природа так про все подбала, що повсюди ти
знаходиш, чому вчитися
English     Русский Rules