26.50M
Categories: biologybiology geographygeography

Рослинний світ України

1.

РОСЛИННИЙ
СВІТ УКРАЇНИ

2.

Рослинний покрив –
сукупність рослинних
угруповань на певній
території

3.

В Україні нараховується:
25 - 30 тис. видів вищих рослин;
280 видів дерев і чагарників;
4 тис. видів трав’янистих
рослин
950
видів
однорічних
трав'янистих рослин;
600 ендемічних рослин.

4.

Ендеміки - рослини, що ростуть лише на даній
території (більше як 600 видів)
Модрина європейська – єдине
в Україні листопадне
хвойне дерево

5.

Релікти - це види рослин, які залишилися від давніх
геологічних епох.
Тис ягідний
ендемік,
релік
т
Гінкго

6.

Рослинне угруповання — це сукупність рослин
на відносно однорідній ділянці, які перебувають
у взаємовідносинах між собою і з навколишнім
середовищем

7.

Закономірності поширення типів
рослинності
1. Рослинність змінюється за законами широтної зональності
на рівнинах та висотної поясності у горах.
2. Відповідно до посилення континентальності клімату межі
зональних типів рослинності змінюються з північного заходу на
південний схід.
3. Різна експозиція схилів гір обумовлює різну висоту на них
аналогічних поясів рослинності.
4. Існують зональні та азональні рослинні угруповання.

8.

Завдання. Заповнити таблицю
Рослинні
угруповання
Ліси
Степ
Луки
Болота
Рослинність
Карпатських
гір
Кримських
гір
Особливості
угруповань
Види рослин

9.

Ліси - це найскладніші
природні рослинні
угруповання з дерев і
чагарників, що
утворюють яруси.

10.

Лісова рослинність
Ліси вкривають 15% території України: 40% в Карпатах;
32% у Гірському Криму;
25% на
Поліссі;
3% на півдні і
сході
Види лісів: соснові (бори), дубові (діброви), субори (дуб+сосна), букові
(бучини), грабові, а найчастіше - мішані: + берест,липа,ясен,клен,береза,
тополя, осика, вільха

11.

12.

ЛІСИ –
залежно від переважаючої породи
дерев: широколисті, хвойні,
мішані.

13.

У хвойних лісах ростуть різні види
голонасінних: ялина, сосна, смерека.
Смерекові ліси Карпат зазвичай темні, з
потужним шаром опалої хвої, майже не
ростуть трави. Соснові ліси у північній
частині України часто світлі, із багатим
трав'яним покривом.

14.

Сосна

15.

Ялина

16.

Ялиця

17.

У широколистих лісах ростуть різноманітні
види листопадних дерев: дуб, граб, бук,
клен, ясен, береза, липа тощо. Поширені у
горах Криму й Карпат та у центральних
регіонах України).

18.

Дуб

19.

Береза

20.

Граб

21.

Бук

22.

Клен

23.

Липа

24.

Вероніка дібровна
Черевички
зозулені
Хохлатка

25.

У мішаних лісах
можуть переважати
як листопадні
(граб, дуб,береза ),
так і хвойні дерева
(сосна).

26.

Ярусність
• Верхній п’ятий надземний ярус складають
високорослі дерева - сосна, дуб, граб.
• Рослини четвертого нижчого ярусу - це невисокі
дерева (дика груша тощо).
• Ще нижчий третій ярус утворений чагарниками
(ліщина, ожина та ін.).
• Другий ярус складають трав'янисті рослини (
медунка, барвінок та інші).
• Перший наземний ярус утворений мохами,
грибами.

27.

28.

Степ - це рослинні
угруповання з
перевагою
посухостійкої
трав'янистої
рослинності

29.

Трави
степу

30.

Види степів:
- Лугові
- Різнотравнотипчаково-ковилові
- типчаково-ковилові
- Полинно-злакові
- Чагарники

31.

Ковила

32.

В'язіль
строкатий
Чина
Деревій

33.

Типчак

34.

мак
Степова рослинність
полин
Тюльпан
Шренка
шавлія

35.

Келерія

36.

Кахріс

37.

Ферула

38.

Кермек

39.

Каргана

40.

Синяк
Пижмо

41.

Цикорій дикий
Ромашка польова

42.

Конюшина польова
Безсмертки

43.

44.

Луки - рослинні
угруповання з
перевагою рослин,
які потребують
достатнього
зволоження грунту

45.

Види луків:
- Заплавні
- Суходільні
- Низинні
- Гірські
Переважають злаки
(тимофіївка,тонконіг,
вівсяниця) і багаторічні
трави : чина, пижмо,
подорожник, полин,
деревій, дзвіночок,
волошка,ромашка.

46.

Тимофіївка
Тонконіг Вівсяниця

47.

48.

Болота - це
рослинні
угруповання з
перевагою
вологолюбних
рослин

49.

Рогіз
Аїр

50.

Очерет

51.

Осока
Журавлин

52.

Стрілиця

53.

Латаття

54.

Роголистник

55.

Ряска

56.

Рослинність Карпатських гір

57.

Cмерека- ялина європейська
Сосна гірська

58.

Рослинність Карпатських гір
Ялиця
Граб
В’яз

59.

Рослинність Карпатських гір
Явір- клен білий
Бук лісови
й

60.

Рослинність Карпатських гір
Едельвейс
Арніка гірська

61.

Рослинність Карпатських гір
Дзвоник
Айстра альпійська
и

62.

Тис ягідний

63.

Долина нарцисів у Карпатах

64.

Рослинність Кримських гір

65.

Суничник
дрібноплодний
Дуб
пухнастий

66.

ЛьонЛьон
Шафран
кримський
кримськи
й

67.

Іглиця
Півонія
вузьколиста
Жасмин
кущовий

68.

Фісташка
Сосна
кримська

69.

Вічнозелені субтропічні види Південного берега Криму
магнолія, самшит, лавр,кипарис, платан, віялова пальма,
олеандр, лавровишня
Магнолія
Лавр
Олеандр

70.

Рослинні ресурси - це всі рослинні організми (вищі рослини, гриби, мохи,
лишайники, водорості), які ростуть на територіях і акваторіях та
використовуються або можуть бути використані для різних потреб суспільства.
Господарське значення мають лісові, лучні, болотні, водні рослинні ресурси.

71.

Охорона рослин
Рідкісні та зникаючі види рослин з метою охорони занесено до Червоної книги
України, рослинні угрупування - до Зеленої книги України
Червона книга України містить перелік і опис рідкісних і зникаючих видів рослин і
тварин, що потребують особливої охорони.
Зелена книга є зібранням інформації про рідкісні, ендемічні та реліктові види
рослин, унікальні угрупування, які знищенні господарською діяльністю людини
До Червоної книги України занесено понад 540 видів
рослин і грибів. Залежно від стану і ступеня загрози їх
поділяють на такі категорії:
1) зниклі,
2) зникаючі, 3) рідкісні, 4) невизначені, 5)недостатньо
відомі, 6) відновлені.
До Зеленої книги України занесено 127 типових,
рідкісних і зникаючих угруповань природної рослинності

72.

Охорона рослинних ресурсів
Природні рослини, що потребують охорони, занесені
до Зеленої книги України.
Сюди належать рідкісні, ендемічні, реліктові види
природних рослинних угрупувань: грабово-дубові плющові
ліси Поділля, дубові і ліщинові ліси в лісостепу, модриновокедрово-ялинові чорницеві ліси Карпат, ліси із сосни
кримської.
У 2002 році прийнято Закон “Про Червону книгу України”,
у якому зазначається: “Об’єктами Червоної книги України є
рідкісні й такі, що перебувають під загрозою зникнення, види
тваринного й рослинного світу, які постійно або тимчасово
зростають у природних умовах у межах території України…”

73.

ЧЕРВОНА
КНИГА
УКРАЇНИ
РОСЛИННІСТЬ

74.

Астрагал

75.

Дельфіній

76.

Іссоп

77.

Лілія
лісова

78.

Модрина

79.

Ялівець

80.

Пролісок

81.

Росянки

82.

Рододендрон

83.

Смілка

84.

Сон-трава

85.

Сосна кедрова

86.

Сосна Станкевича

87.

Тис ягідний

88.

Тюльпан лісовий

89.

Шафран

90.

Шпашнік

91.

Едельвейс

92.

Завдання. Заповнити таблицю
Рослинні
угруповання
Ліси
Степ
Луки
Болота
Рослинність
Карпатських
гір
Кримських
гір
Особливості
угруповань
Види рослин
English     Русский Rules