Патофізіологія серцево-судинної системи: Chapter II
АТЕРОСКЛЕРОЗ -
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ СМЕРТНОСТІ
Артеріосклероз Менкеберга – форма ушкодження артеріальної стінки, при якій відбувається некроз і кальцифікація медії ( медіакальциноз, д
Патогенез артеріосклерозу Менкеберга
Атеросклероз – патологічний процес, що супроводжується відкладенням ліпідів, сполучної тканини та елементів крові при ушкодженні інтими
СТАДІЇ АТЕРОСКЛЕРОЗУ
ЕЛАСТОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ АРТЕРІОСКЛЕРОЗУ
ШЛЯХИ УЧАСТІ ПРОТЕАСОМНОГО ПРОТЕОЛІЗУ В ПАТОГЕНЕЗІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ
Трипсиноподібна, хімотрипсиноподібна та ПГПГ активність тканин аорти кроля : 1- контроль, 2- чотири тижні холестеринової дієти, 3- вісім тижн
Metabolic syndrome: insulin resistance, abdominal obesity, hypertension, dyslipidemia or Type-2 diabetes.
Артеріальна гіпертензія
Оксид азоту
Оксид азоту і ендотелін
Механізми регуляції АТ
Натрійуретичні пептиди
Метаболічний синдром
Близько 30% населення розвинених країн страждають на Х-синдром
«The pathogenesis of metabolic syndrome remains debated» - так починається абсолютна більшість наукових статей
Порушення регуляції синтезу адипокінів
Палеолітичний геном Поліморфізми в наступних генах збільшують ймовірність метаболічного синдрому
Профілактика атеросклерозу або як померти не від нього?
Смерть достаточно близка, чтобы не страшиться жизни.
12.77M
Category: medicinemedicine

Патофізіологія серцево-судинної системи

1.  Патофізіологія серцево-судинної системи: Chapter II

Патофізіологія серцево-судинної системи:
Chapter II
Лектор – Пашевін Денис Олександрович, к.м.н.,
науковий співробітник відділу загальної та молекулярної
патофізіології Інституту фізіолоії НАН України

2.

НЕДОСТАТНІСТЬ СЕРЦЯ – неспроможність
органу забезпечувати нормальний
хвилинний об`єм крові
1.Недостатність серця
від перевантаження
2. Недостатність серця
через ушкодження міокарда
3. Змішана
4.Позаміокардіальна

3.

УШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА
Коронарогенні
Некоронарогенні
- гіпоксичний некроз
- електролітно-стероїдна
кардіопатія
- аутоімунне ушкождення
АТЕРОСКЛЕРОЗ
ВІНЦЕВИХ
АРТЕРІЙ
- інфекційний міокардит
-спадкові
міокардіодистрофії
та інші

4. АТЕРОСКЛЕРОЗ -

ГОЛОВНИЙ ВБИВЦЯ НА
ПЛАНЕТІ

5. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ СМЕРТНОСТІ

6.

Атеросклероз
прецеребральних
і церебральних
артерій
Хронична недостатність
церебрального
кровообігу, інфаркт мозку
(ішемичний інсульт)
Атеросклероз
коронарних артерій
ІХС (стенокардія, інфаркт
міокарду, порушення ритму
серця, серцева недостатність)
Атеросклероз аорти
Гіпертензія, аневризма аорти,
тромбоэмболії великого кола
кровообігу
Атеросклероз
ниркових артерій
Вазоренальна артеріальна
гіпертензія, нефросклероз
Атеросклероз
мезентеріальних
артерій
інфаркти кишківника
Атеросклероз судин
нижніх кінцівок
Переміжна кульгавість, гангрена
пальців и стопи

7.

АРТЕРІОСКЛЕРОЗ – патологічний процес,
що характерізується втратою еластичності
артеріальних судин
Артеріосклероз Менкеберга (1903)
Атеросклероз (Marchand F.J., 1904)
Гіаліновий та гіперпластичний
Артеріолосклероз

8. Артеріосклероз Менкеберга – форма ушкодження артеріальної стінки, при якій відбувається некроз і кальцифікація медії ( медіакальциноз, д

Артеріосклероз Менкеберга – форма
ушкодження артеріальної стінки, при якій
відбувається некроз і кальцифікація медії (
медіакальциноз, дистрофічна кальцифікація)

9.

БИЦЬ
Юрій Вікторович –
створив експериментальну модель
артеріосклерозу Менкеберга

10. Патогенез артеріосклерозу Менкеберга

11. Атеросклероз – патологічний процес, що супроводжується відкладенням ліпідів, сполучної тканини та елементів крові при ушкодженні інтими

Атеросклероз – патологічний
процес, що супроводжується
відкладенням ліпідів, сполучної
тканини та елементів крові при
ушкодженні інтими артерій, та
може спричинювати утворення
атером

12. СТАДІЇ АТЕРОСКЛЕРОЗУ

Ініціальне ушкодження
Жирова смужка
Проміжне ушкодження
Атерома
Фіброатерома
Ускладнене ушкодження

13.

Що первинно при атеросклерозі?
Ушкодження
судинної стінки
Rudolf Virchow
Ross R.,
Glomset J.A.
та ін.
Порушення ліпідного
спектру крові
Н.Н.Анічков
J.L. Goldstein
та ін.

14.

МЕХАНІЗМИ АТЕРОСКЛЕРОЗУ:
КОНЦЕПЦІЯ “ВІДПОВІДЬ НА УШКОДЖЕННЯ”
ФАКТОРИ УШКОДЖЕННЯ
ЕКЗОГЕННІ:
- токсичні впливи (паління);
- хронічні інфекції
(вірус герпесу I типу,
цитомегаловірус,
хелікобактер пілорі,
хламідії та ін.);
- іонізуюче випромінювання
та ін.
ЕНДОГЕННІ:
- гідростатичний тиск
(тиск зсуву);
- гіперліпідемія,
- модифіковані
ліпопротеіни;
- вільні радикали;
- гіперглікемія та ін.

15.

Функції ендотеліоциту
- контроль за судинним тонусом
- контроль за згортанням крові та
адгезією тромбоцитів
- регулювання міграції лейкоцитів
- регулювання запального процесу

16.

17.

18.

Platelets: key players in vascular inflammation. Delia Projahn and Rory R.
Koenen©2012 by Society for Leukocyte Biology

19.

20.

МЕХАНІЗМИ АТЕРОСКЛЕРОЗУ:
“ЛІПІДНА” КОНЦЕПЦІЯ

21.

ЛІПОПРОТЕЇНОВИЙ ОБМІН

22.

МОДИФІКОВАНІ ЛІПОПРОТЕЇНИ

23.

ПІНІСТА КЛІТИНА ПІД ЕЛЕКТРОННИМ МІКРОСКОПОМ

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Атеросклероз та артеріальна гіпертензія
– circulus viciosus судинної патології
Хронічне ушкодження
судинної стінки
Підвищення
артеріального тиску
Розвиток
атеросклерозу
Ендотеліальна
дисфункція
Порушення регуляції
судинного тонусу

32. ЕЛАСТОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ АРТЕРІОСКЛЕРОЗУ

Thoma R. (1921): при атеросклерозі
первинно уражуються еластичні
компоненти судин
Balo J. та Banga I.: екстракти підшлункової
залози найбільшою мірою здатні руйнувати
еластичні волокна судинної стінки,
виділення еластази
Robert L. із співавторами (1989): відкриття
еластинових рецепторів
Биць Ю.В., Веремєєнко К.М., Досенко В.Є.
(1998): порушення балансу між еластазою
та її інгібіторами при моделюванні артеріоатеросклерозу

33.

БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЧЕРЕЗ
ЕЛАСТИНОВІ РЕЦЕПТОРИ
ЕФЕКТ
Індукція
адгезії
клітин
еластинових волокон
ТИПИ КЛІТИН
до
Вивільнення оксиду азоту (NО) та
NО-залежна вазоділятація
Гладеньком`язові клітини (ГМК),
фібробласти
Ендотеліальні клітини,
ГМК
Хемотаксична міграція
Моноцити
Фібробласти
ГМК
Підвищення продукції активних
форм кисню та вільних радикалів
Макрофаги
Активація проліферації клітин
Фібробласти

34.

Схема убіквітин-залежного протеасомного
протеолізу

35. ШЛЯХИ УЧАСТІ ПРОТЕАСОМНОГО ПРОТЕОЛІЗУ В ПАТОГЕНЕЗІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ

Протеоліз
модифікованих при
оксидативному стресі
білків
Участь в обміні
ліпопротеїдів
Регулювання поділу і
диференціації клітин
Деградація білків з
коротким терміном
“напівжиття” (NFkB, p53,
та ін.)
Експресія молекул
клітинної адгезії
Регуляція апоптозу
ГМК та ендотелію

36. Трипсиноподібна, хімотрипсиноподібна та ПГПГ активність тканин аорти кроля : 1- контроль, 2- чотири тижні холестеринової дієти, 3- вісім тижн

*
*
мкм АМС х мг білку за хв
0,08
0,06
0,04
0,02
0
*
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1
2
3
1
0,2
мкм АМС х мг білку за хв
мкм АМС х мг білку за хв
Трипсиноподібна, хімотрипсиноподібна та ПГПГ активність тканин
аорти кроля : 1- контроль, 2- чотири тижні холестеринової дієти, 3вісім тижнів холестеринової дієти
* - Р < 0,05
2
*
0,15
0,1
0,05
0
1
2
3
3

37.

Морфологія судинної стінки контрольних кролів ( зріз
аорти, подвійне забарвлення гематоксилін/ Oil red,
збільшення Х 20; Х40)

38.

Морфологія судинної стінки кролів, що перебували на
холестериновій дієті ( зріз аорти, подвійне забарвлення
гематоксилін/ Oil red, збільшення Х 20; Х40)

39.

Інші теорії атерогенезу
Моноклональна
Лізосомна
Інфекційна (вірусна, хламідійна)
Аутоімунного ушкодження
Гормонального дисбалансу

40. Metabolic syndrome: insulin resistance, abdominal obesity, hypertension, dyslipidemia or Type-2 diabetes.

41. Артеріальна гіпертензія

Етіологічні фактори

42. Оксид азоту

N2O
NO

43. Оксид азоту і ендотелін

44.

45. Механізми регуляції АТ

Зниження
Підвищення
•Катехоламіни
•Вазопресин
•Серотонін
•Ренін (Ангіотензин ІІ)

46. Натрійуретичні пептиди

47. Метаболічний синдром

«Очень интересна наследственная связь
между артериосклерозом, подагрой,
диабетом и, пожалуй, также
конституциональной тучностью. Все
эти болезненные состояния, повидимому, сродственны друг другу,
причем сущность сродства их
совершенно неясна». Г. Штрюмпель
«Учебник частной патологии и
терапии внутренних болезней», 1915

48. Близько 30% населення розвинених країн страждають на Х-синдром

49. «The pathogenesis of metabolic syndrome remains debated» - так починається абсолютна більшість наукових статей

50.

51.

Неадекватні умови життя
Генетична схильність
інсулінорезистентність
гіперінсулінемія
Прозапальні
цитокіни
Гіперлептинемія,
гіпогрелінемія
Порушення харчової поведінки
Активація
проліферації
атеросклероз
Ожиріння,
дисліпідемія,
ЦД
Зростання к-сті
альдостерону
Гіпертонічна хвороба

52. Порушення регуляції синтезу адипокінів

53. Палеолітичний геном Поліморфізми в наступних генах збільшують ймовірність метаболічного синдрому


Аполіпопротеїни APOA1/C3/A4/A5 APOA5 rs662799
Лептин/рецептор LEP G-2548A, LEPR Q223R
Грелін/рецептор
TRIB3 Q84R (блок інсулінової рецепції на АКТ)
Інсулінові рецептори

54.

55. Профілактика атеросклерозу або як померти не від нього?

56. Смерть достаточно близка, чтобы не страшиться жизни.

English     Русский Rules