Іванни Василівни Бури вчителя основ здоров’я Шпанівського НВК «школа-сад»
9.17M
Category: educationeducation

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках основ здоров’я як засіб підвищення мотивації та якості навчання учнів

1. Іванни Василівни Бури вчителя основ здоров’я Шпанівського НВК «школа-сад»

2.

Бура Іванна Василівна
Посада: вчитель основ здоров’я
Шпанівського НВК “школа-сад”
Рівненської районної ради
Рівненської області
Дата народження: 8 квітня 1988 р.
Освіта: вища, Міжнародний економікогуманітраний університет імені
академіка С.Я. Дем’янчука, 2009 р.
Курси підвищення кваліфікації: курси при
РОІППО, 2012р.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
Напрямки роботи: викладання основ
здоров’я у 5-11 класах (112 учнів),
позакласна робота з предмета
(підготовка предметних тижнів,
агітбригад, екскурсії та ін.)
Класне керівництво: 7 клас.

3.

Життєве кредо:
«Ніколи не зупинятися на
досягнутому, бо життя - це
процес, тому потрібно завжди
рухатися вперед».
Педагогічне кредо:
«Учень – це не посудина, яку
потрібно заповнити, учень –
факел, який треба запалити».

4.

Методична проблема:
«Використання інформаційнокомунікаційних технологій на уроках основ
здоров’я як засіб підвищення мотивації
та якості навчання учнів».

5.

Сутність досвіду
Засвоєння основ здорового способу
життя, формування
здоров’язбережувальних компетенцій
учнів засобами ІКТ.
Розвиток мови, мислення, пам'яті,
сприяння формуванню навичок
узагальнення, вміння виділяти головне,
встановлювати логічні взаємозв’язки.
Виховання творчої активності, вміння
доводити почату справу до кінця; свідоме
ставлення до власного здоров’я.

6.

Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) це сукупність методів і технічних засобів реалізації
інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і
засобів забезпечення ефективного процесу навчання.
Типи уроків за способом
використання ІКТ
Уроки, на яких
комп’ютер
використовується в
демонстраційному
режимі: один
комп’ютер, проектор,
екран.
Уроки, на яких
комп’ютер
використовується в
індивідуальному
режимі: урок в
комп’ютерному класі
без виходу в Інтернет.
Уроки, на яких
комп’ютер
використовується в
індивідуальному
режимі: урок в
комп’ютерному класі з
виходом в Інтернет.

7.

Прийоми використання ІКТ на різних
етапах уроку основ здоров’я
Актуалізація
знань та вмінь
(«Закінчи
речення»,
«Коректор»)
Контролю
знань (тестові
завдання)
Закріплення
знань та вмінь
(«знайди
зайве», виправ
помилки,
тестування)
Мотивація
навчальної
діяльності
(демонстрація
проблемного
запитання «Що
будемо
вивчати?»)
Вивчення нового
матеріалу
(унаочнення,
таблиці, схеми,
терміни та
поняття та ін.)

8.

Урок основ здоров’я у 5 класі з
використанням ІКТ (Exel,
мультимедійна презентація)
на тему: «Організація
життєвого ритму.
Розпорядок дня. Сон і
здоров’я»

9.

Урок у 8 класі з
використанням ІКТ (відео,
мультимедійна презентація)
з теми: «Екологічна безпека.
Вплив екологічних умов
існування на здоров’я
людини»

10.

Урок у 5 класі з
використанням ІКТ
(мультимедійна
презентація) на тему:
«Стихійні лиха та їхні
наслідки»

11.

Урок з елементами дискусії та
використанням ІКТ (соціальна
реклама, відео) у 9 класі на
тему: «Здоров’я молоді в
Україні. ВІЛ/СНІД, ІПСШ: шляхи
передачі та методи захисту.
Протидія стигмі й
дискримінації ВІЛ-інфікованих»

12.

Екскурсія до пожежнорятувальної частини
м. Рівного, зустріч із
пожежником (5 клас)

13.

Заходи до тижня «Увага! Діти на дорозі!»
Виступ агітбригади ЮІР (5 кл.)
Виставка плакатів «Будь
уважним на дорозі»
Підготовка стінгазети
«Поради світлофора» (6 кл.)
Гра-подорож до країни
«Безпеки» (4 кл.)

14.

Позакласна робота з основ здоров’я
Виступ агітбригади «Ми за
здоровий спосіб життя»
Заняття гуртка «Ми за здоровий
спосіб життя!» (виготовлення
стінгазети)
Зустріч із працівниками соціальної
служби молоді (відеолекторій)
Члени гуртка «Ми за
здоровий спосіб життя!»

15.

Підготовка учнями
стінгазет до тижня
«Ми за здоровий
спосіб життя»
9 клас
6 клас
(7 клас)

16.

Виховний захід у 7 класі «Азбука здоров’я»

17.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules