10.52M
Category: ukrainianukrainian

Числівник. Готуємося до ЗНО

1.

Доброго дня, дорогі учні,
ми продовжуємо нашу підготовку
до успішної здачі ЗНО
з розділу «Морфології», і темою
сьогоднішнього
уроку є «Числівник».
До речі, назва цієї частини мови
з’явилася 1865 року. Її першим
ужив український мовознавець
Пилип Микитович Дячан
у своїй граматиці.

2.

Числівник
Скільки?
Котрий?
Який?
Число, к-сть
Займенник
Хто?Що? Який?
Чий ? Скільки?
Вказує на предмет,
ознаку, кількість,
але не називає
його
САМОСТІЙНІ-6
?
лекс.знач.
член реч.
СЛУЖБОВІ-3
Прийменник
- Поєднує іменні
част. мови з іншими
словами;
- вказує на місце,
час
Сполучник
Поєднує ОЧ,
част. скл.речення
Частка
- вираж. додаткові
смисл. віднош.;
- утворює грамат.
норми
Вигук
Виражає почуття,
звуконаслідування, привітання

3.

Усі речі можна представити за
допомогою чисел. Числа керують
світом і є його сутністю.
Піфагор (580-497 рр. до Р.Х.)

4.

З історії числівників
В основі числення української мови
лежить десяткова система.
Лічба ведеться розрядами, кожний
вищий розряд включає
в себе десять одиниць нижчого розряду.
Уся система числівників базується на невеликій кількості
непохідних числових назв, до яких належать
назви першого десятка — один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім,
дев'ять, десять та ще шість числових назв — нуль, сорок, сто, тисяча,
мільйон, мільярд.
Назви мільйон, трильйон, квадрильйон, квінтильйон і т.д. уже є
фактично науковими термінами. Усі інші числівники утворені за
допомогою цих шістнадцяти слів. Лише невелика група неозначенокількісних числівників (багато, мало, кілька, кількасот) має інші корені.

5.

Систему числівників українська мова в основному
успадкувала від давньоруської, однак для одиниць
розряду давньоруська мова мала свої назви:

6.

Числівник — це повнозначна
змінна частина мови, яка
позначає число, кількість
предметів або їхній порядок при
лічбі й відповідає на питання

7.

Друзі чи сусіди іменника?
Щасливий той, хто має вірного друга. Щасливий той, хто, не
маючи друга, живе поруч доброго сусіда.
Долю людини повторюють слова, витворені нею. Є слова
щасливі на долю. Як і люди. Щасливцями, приміром, часто
бувають іменники.
Ви запитаєте або здивуєтесь: щоб іменники — та й щасливі?
У чому ж виявляється це іменникове щастя? У нерозлучності
з числівником. Так-так, саме з числівником.
Числівник завжди стоїть напоготові, щоб допомогти іменникам у вираженні кількості предметів. Будь-коли, у будь-яку
погоду, іменники в разі потреби тільки подивляться у бік своїх
побратимі або попрохають: «Будь ласка» і відразу ж з'являються числівники. Вони надійні друзі.
В українській мові запроваджено суворий порядок розташування числівників та
іменників. Це найближчі сусіди. Розташовані поруч. Числівник стоїть попереду,
позаду — іменник. Тільки в цьому разі
числівник виражає точну кількість.
Хоча числівник звичайно стоїть попереду іменника, проте головним у такій
парі слів є іменник. Від іменника отримує
числівник граматичні значення. За І.Вихованцем

8.

За значенням і граматичними
ознаками числівники поділяються на :
Кількісні
називають
узагальнене число або
кількість однорідних
предметів при лічбі й
відповідають на
питання скільки?
Порядкові
називають порядок
предметів при лічбі й
відповідають
на питання котрий?
перший будинок,
восьме чудо світу,
сімнадцята весна,
двохсотий номер,
мільйонний житель.
вісім, тридцять п'ять,
п'ятдесят два, шестеро,
дві треті, мільйон.
Для кількісних Н. в. однини
власне кількісні
дробові
збірні
неозначенокількісні
Початкова
форма
числівника
Для порядкових чоловічий рід
Н. в. однини
Синтаксична роль
• підмета: Дев'ять ділиться на три;
• іменної частини складеного присудка:
П'ять на п'ять — двадцять п'ять;
• додатка: Сім помножити на сім —
сорок дев'ять.

9.

рід
Кількісні числівники
змінюються за відмінками, не
мають категорії роду та числа.
Виняток становлять:
• числівник один, який
змінюється за родами й
числами (один день, два
яблука);
• числівники два, обидва,
півтора поєднуються з
іменниками чоловічого та
середнього роду, а дві,
обидві, півтори - з іменниками
жіночого роду;
• числівники нуль, тисяча,
мільйон, мільярд належать до
певного роду й змінюються за
числами.
число
відмінок
Порядкові числівники
змінюються за родами,
числами і відмінками як
прикметники, їхні
граматичні форми
залежать від форм
іменників, із якими вони
узгоджуються: перший
урок, перша оцінка, перше
завдання, перші кроки;
першого уроку, на першому
уроці, з першою оцінкою,
у першому завданні.

10.

кількісний числівник +
іменник (Н., З.в.)
один член речення
Облітав журавель
Сто морів, сто земель,..
П. Воронько

11.

Треба розрізняти числівники й інші частини
мови, які мають теж числове лексичне
значення:
• іменники (що?): двійка, трійка, п'ятірка,
десяток, сотня, чверть, дюжина, половина;
• прикметники (який?): поодинокий, подвійний,
десятковий, половинний, дводенний,
восьмирічний, одинадцятиповерховий;
• дієслова (що зробити?): подвоїти, потроїти;
• форма дієслова — дієприкметник (який?):
подвоєний, потроєний, спарений,
розполовинений;
• прислівник (як?): утроє, утричі, по-третє,
натроє.

12.

Кількісні
дробові
Називають дробове число або певну
кількість як частину від цілого:
одна третя, п'ять дев'ятих. Дробові
числівники складаються з двох
частин: першу, виражену кількісним
числівником, називають чисельником
дробу, другу, виражену порядковим
числівником, - знаменником.
Дробовим уважається також
числівник, що називає дробову
величину в сполученні з цілим
числом: одна ціла і дві п'яті.
До дробових числівників
належать півтора, півтори, півтораста.
Ці числівники за відмінками не
змінюються.
Півтора (року, вікна), півтори (книжки,
сторінки), але півтораста
(школярів,
учениць, імен).
неозначенокількісні
До них належить невелика група
слів, що позначають точно не
визначену кількість однорідних
предметів або неозначену
абстраговану кількість: багато,
небагато, мало, немало, чимало,
кілька, декілька, кільканадцять,
кількадесят, кількасот.
Наприклад:
Багато гірких сліз пролив,
І горя я дізнавсь чимало.
Людей і правду я любив —
За те мене і зневажали.
П. Чубинський

13.

Прості
(два, тридцять, сто)
Складні
(одинадцять,
сімсот)
Складені
(сто сорок шість,
двісті тридцять
чотири)

14.

1.Семеро одного не ждуть. 2. У нього сім
п'ятниць на тиждень. 3. П'ять днів нічого не
робить, а шостий відпочиває. 4. Одному не
страшно, а двом веселіше. 5. Сидить —
надувається, три дні в чоботи взувається.
6. Як напише один дурень, то сто розумних не
розбере. 7. Сім літ минуло, як музика грала, а
він ще й тепер скаче. 8. В одне вухо влізе, а в
друге вилізе. 9. Кінь на чотирьох і то
спотикається. 10. Краще на п'ять хвилин
раніше, ніж на хвилину пізніше.

15.

Відмінювання власне - кількісних числівників
(цілі числа)
Змінюються тільки за відмінками (1, 2 - і за родами)
2-4
5-20, 30,50-80
40,90,100
200-900
500-900
складені
нуль, мільйон, мільярд
тисяча
кілька, декілька,
кільканадцять
мало, багато + іменник,
( що піддається лічбі)
відмінюються однаково;
відмін. тільки 2-га частина;
Н.,З. закінч. - о, всі інші - а;
відмін. обидві частини
(1-ша – як 2-9);
Р.Д.М. – и (шестисот),
З.О.- 2 форми
відмінюються усі слова як
прості числівники;
як іменники ІІ відміни;
як іменник І відміни;
як 2-3;
як 3-5.

16.

на кінці 5, 6, 9 - 20, 30 ( Н.,З. відм.);
перед закінч. 3 – 6, 9 – 20, 30, 50 – 80
(у непр. відмінк.);
чотирма (О. відмінок);
50-80 (Н. відмінок);
15,16,19 (у середині);
кількісний числівник
(як ціле число)
одна четверта
порядковий числівник
(як прикметник у множині)

17.

Збірні - як 1 ціле (четверо)
• 1) ціле число (2-20,30) + суфікси –ой-, -ер- ;
а) ч.р.
хлопців
б) с.р.
відер, хлоп’ят
в) тільки
саней
множина
дверей
- у непр. відм.
форма
кількіс.числ.
(двох)
2)також
обидва,
( сполуч. з імен.)
ч. р.
відмінюються як число 2
обидві,
ж. р.
обоє
с. р.

18.

Відмінювання числівників
дробових
порядкових
У дробових числівниках
чисельник відмінюється, як
відповідний кількісний
числівник, а знаменник — як
порядковий, до того ж при
чисельнику два, три, чотири
знаменник стоїть у називному
множини (дві треті, чотири
сьомі (частини), а після п'ять і
далі - у формі родового
множини (п'ять шостих, вісім
Порядкові числівники
змінюються, як
прикметники, за родами,
відмінками, числами.
У складних порядкових
числівниках
відмінюється тільки
останнє слово: сто
десятих).
Дробові числівники півтора,
півтори, півтораста не
відмінюються.
двадцять восьмий, сто
двадцять восьмого, сто
двадцять восьмому тощо.

19.

1. Допущено помилку у відмінюванні числівника
• А шестидесяти семи
• Б сорока вісьмома
• В на двохстах п'яти
• Г вісімдесятьма одним
• Д чотириста дві
Відповідь:
2. Правильною є відмінкова форма числівника
• А двумстам тридцяти
• Б тридцятьма вісьма
• В стома десятьма
• Г восьмидесятьом дев'ятьом
• Д (на) чотиристах двадцятьох
Відповідь:

20.

3. Правильною є відмінкова форма числівника
• А ста сімдесяти чотирьом
• Б ста семидесяти чотирьох
• В ста сімдесятьома чотирьома
• Г стома сімдесятьма чотирма
• Д (у) стах сімдесятьох чотирьох
Відповідь:
4. Закінчення - а має іменник у рядку
• А 2 квартал…
• Б 3 товариш…
• В 1,5 доб…
• Г 0,5 ящик…
• Д 4 район…
Відповідь:

21.

5. Помилково узгоджено числівник з
іменником у словосполученні
А двадцять п'ять апельсинів
Б три з половиною апельсина
В двадцять два апельсини
Г дві треті апельсина
Д двадцять один апельсин
Відповідь:

22.

Зв'язок числівника з іменником
Правило
1.Числівник один
(одна, одно, одне,
одні)
2. Числівники два,
три,чотири
3. Після числівника
п'ять і більше
4. Іменники при скла-
дених числівниках
5. Після дробових
числівників
6. Числівник півтора
вимагає
а числівник півтори
Правило
Приклад
узгоджується з
іменником у роді, числі,
відмінку
вимагають іменника в
називному відмінку
множини:
іменник стоїть у родовому
відмінку множини:
уживаються в тому
відмінку, якого вимагає
останнє слово:
іменник стоїть у
родовому відмінку однини
одне озеро, одні
двері.
іменника чоловічого або
середнього роду в
родовому однини
іменника жіночого роду в
родовому однини:
півтора місяця
три будинки, чотири
дні
п'ять моніторів, шість
зошитів.
сто один стіл, сто три
столи
одна друга торта, дві
цілі і одна третя
тонни.
півтори тонни.

23.

Запитати про час можна за
допомогою словосполучень:
— котра година?
— о котрій годині?
Іменники година і хвилина
часто випускаються:
— десята (година)
— п'ятнадцять (хвилин).
Щоб сказати, о котрій
годині відбудеться
якась подія (точний
час), використовуємо
зворот:
о/об + порядковий
числівник жіночого
роду в місцевому
відмінку:
о 12.00 — о дванадцятій
годині;
о 17.00 — о п’ятій
годині;
о сімнадцятій годині;
об 11.00 — об
одинадцятій годині.

24.

порядковим
числівникам
котра?
години
хвилини
кількісним
числівникам
скільки?
15 хвилин — чверть години, тому
можливими є варіанти: чверть по
десятій; чверть на одинадцяту.
— п'ятнадцять хвилин на
одинадцяту
— п'ятнадцять хвилин по
десятій.
чверть
чверть
10:45
— за п'ятнадцять
хвилин одинадцята;
— за чверть
одинадцята;
— чверть до
одинадцятої.
котра?
30 хвилин — пів години, тому можливим є варіант:
— десята година тридцять хвилин;
— пів на одинадцяту.
скільки?

25.

Зверни увагу!
НЕ МОЖНА ВЖИВАТИ:
в десять годин;
п'ять хвилин першої;
пів шостого;
п'ять тридцять;
без десяти десять.
Під час скорочення слова пишуться із крапками на місці
скорочення. Виняток становлять скорочення міри довжини,
маси, ваги й місткості.
Проте останнім часом сталися зміни.
Секунда (а значить, і хвилина, і година) входить до так
званої системи СІ, всі одиниці якої в скороченій формі
пишуться без крапки.
Отже, на кінці скорочень
година — год
хвилина — хв
крапку не ставимо.

26.

1. Граматично правильна відповідь на запитання
«Котра година?»
• А рівно дванадцять
• Б десять хвилин шостої
• В без двадцяти десять
• Г три години п'ять хвилин
• Д десять хвилин по шостій
Відповідь:
2. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра
година?»
• А чотири години п'ятнадцять хвилин
• Б п'ятнадцять хвилин п'ятої
• В шістнадцять п'ятнадцять
• Г четверта година п'ятнадцять хвилин
• Д п'ятнадцять хвилин після чотирьох
Відповідь:

27.

Підсумуємо вивчене, складемо схему - опору
вісім
В.
к-ть,
число,
порядок,
змінюється за
два
двадцять два
ПРОСТІ
СКЛАДЕНІ
двадцять
СКЛАДНІ
восьмий
Р.,Ч., В.
другий
двадцять
другий
двадцятий
English     Русский Rules