РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ:
256.50K
Category: ukrainianukrainian

Числівник як частина мови

1.

кузьма н.в.
1

2.

Числівником називається
самостійна змінна частина
мови, яка позначає кількість
предметів або їх порядок при
лічбі і відповідає на питання
скільки? котрий?

3. РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ:

КІЛЬКІСНІ
ПОРЯДКОВІ
позначають кількість предметів
відповідають на питання скільки?
Порядкові числівники позначають
порядок предметів при лічбі
відповідають на питання котрий?
Власне-кількісні;
Дробові;
Збірні;
Неозначено-кількісні
кузьма н.в.
3

4.

За будовою
поділяються на
прості
складні
складені

5.

Цікаво
Чи знаєш ти, що…
числівник – чи не найменша за кількістю слів
частина мови, яка нараховує їх усього кілька
десятків.
На шляхах історії числівники «загубили»
категорії роду, числа і виокремились в
особливий клас слів. У середині 18 століття
Михайло Ломоносов у своїй граматиці
вперше назвав числівники особливою
частиною мови. Такими вони є і досі. За
частотою вживання серед інших мов
числівник займає у нашому мовленні восьме
місце.
кузьма н.в.
5

6.

Тестові завдання
1. Вкажіть числівник.
а) двійка;
в) два;
б) вдвох;
г) подвоєння.
2. На які розряди за значенням поділяються
числівники?
а) якісні, відносні та присвійні;
б) власні та загальні;
в) кількісні та порядкові;
г) прості та складені.
кузьма н.в.
6

7.

ТЕСТ
3. Виділіть числівник який означає ціле
число.
а) дві п’ятих;
в) сім;
б) сім десятих;
г) три цілих і одна
друга
4. Позначте збірний числівник.
а) три;
в) троє;
б) тринадцять;
г) тридцять.
5. Визначте дробовий числівник.
а) дев’яносто;
в) дев’ять цілих і шість десятих;
кузьма н.в.
б) дев’ятеро;
г) дев’ятнадцять;
7

8.

ТЕСТ
6. Вкажіть порядковий числівник.
а) вісім;
в) одна восьма;
б) восьмеро;
г) восьмий.
7. Виділіть рядок, у якому всі числівники
кількісні.
а) шість, шестеро, шостий;
б) п’ять, п’ятеро, одна п’ята;
в) перший, другий, сто;
г) двадцять, двадцять один, двадцятий.
8. Позначте простий числівник.
а) сто десять;
в) третій;
б) одна третя;
г) сорок два.
кузьма н.в.
8

9.

ТЕСТ
9. Знайдіть форму орудного відмінка
числівника три.
а) три;
в) трьом;
б) трьох;
г) трьома.
10. Знайдіть форму давального відмінка
числівника сорок.
а) сорок (дівчат);
в) сорока (дівчатами);
б) сорока (дівчат);
г) сорока (дівчатам);
кузьма н.в.
9

10.

ТЕСТ
11. Вкажіть розряди за значенням
числівника шістнадцять.
а) ціле число;
в) дробовий
б) збірний;
г) порядковий.
12. Вкажіть правильну форму орудного
відмінка числівника сто.
а) стома;
в) ста;
б) стами;
г) сто.
кузьма н.в.
10

11.

Запитання до теми
1. Що таке числівник?
2. На які питання він відповідає?
3. Як відмінюються числівники?
4. Чи можуть мати числівники форму
однини та множини?
кузьма н.в.
11
English     Русский Rules